e-ISSN: 2822-3713
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi
Kapak Resmi
       

‘‘Atatürk Üniversitesi İletişim Dergisi adını Communicata olarak değiştirmiştir. Yeni web sayfamızın linki https://communication-ataunipress.org/ olup, 5 Ocak 2022 tarihinden sonra gönderilecek yeni makalelerin değerlendirilmesi https://communication-ataunipress.org/ adresinden ulaşabileceğiniz yeni online makale değerlendirme sistemi üzerinden yapılacaktır.’’

Communicata, DOAJ ve China National Knowledge Infrastructure (CNKI) tarafından indekslenmektedir.

İletişim Dergi Tarihçesi

2022 - Sayı: 24

Araştırma Makalesi

1. Twitter’in Karanlık Yüzü: Nefret Söylemleri

Araştırma Makalesi

3. Tür Sonrası Dönem: İpten Dönenler

ÖNEMLİ DUYURU

TR Dizin 2020 kriterleri gereği, etik kurallarla ilgili maddelerinin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimiz açısından Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.

a-) Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,

b-) Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,

c-) Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi,


Bu bağlamda, dergimize 1 Ocak 2020 tarihinden sonra gönderilen ve yukarıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir. 


Ek olarak;

2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

Makale Çağrısı

Atatürk İletişim Dergisi yılda iki defa yayımlanan hakemli akademik bir dergi olup, DOAJ ve CNKI uluslararası indeksleri tarafından dizinlenmektedir. Dergimizin 25. sayısı (2023/Mart) için makale çağrısına çıkmış bulunmaktayız. İletişim ve yakın disiplinlerle ilgili yazılarınızı 15 Ocak 2023 tarihine kadar https://communication-ataunipress.org/ adresinden giriş yaparak yükleyebilirsiniz.

İlgi ve desteğinizi umuyor, çalışmalarınızda kolaylık diliyoruz.


Saygılarımızla

Prof. Dr. Raci TAŞCIOĞLU (Editör)