Yıldız Journal of Art and Design
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2149-1755 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Yıldız Teknik Üniversitesi |


AMAÇ VE KAPSAM

Sanat ve tasarım disiplinlerarası alanlar oldukları için her zaman birbirleriyle çok yakın ilişki içinde olmuştur. Birini göz önüne almadan diğerini anlamak ne doğru olur ne de mümkündür.Tasarımsız sanat günümüz dünyasında var olamayacağı gibi sanatsız tasarım da son kullanıcının beklentilerini tatmin etmeyecektir.

Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATPARK) tarafından yürütülen ve yılda iki kez yayınlanan Yıldız Sanat ve Tasarım Dergisi (YJAD), bu iki akademik alan arasındaki ilişkiye yönelik olarak yukarıdaki anlayışı temel alan çevrimiçi ve elektronil bir platformdur. Bu anlayışla, YJAD, bu iki önemli kavram hakkında akademik nitelikte ve özgün makaleler yayınlamaktadır.

Bu çerçeve içinde YJAD "uluslararası hakemli" bir dergidir. YJAD'ın amacı sanat ve tasarım alanında araştırma yapan akademi dünyası üyeleri ve bilim insanları için kaliteli yayınlar yayınlayan bir platform olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, YJAD sanat ve tasarım alanındaki gelişmeleri destekleyecek bir veritabanı oluşturmayı da amaçlamaktadır. Bu nedenle YJAD bilimsel olarak sağlam bir temeli olan araştırma ve makaleleri yayınlamaya gayret etmektedir.

HAKEMLİ GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ

Editörler kurulu sunulan çalışmaları hem içerik hem de biçim olarak inceledikten sonra iki hakeme göndermektedir. Editörler kurulunun görüşleri de bu aşamada dikkate alınmaktadır. Sunulan bir çalışmanın yayınlanması için her iki hakemin de çalışmaya ilişkin olumlu görüş belirtmesi gerekmektedir. Hakemler, düzeltme ya da genişletme isteyebilir. Yazar kendisine tanınan süre içinde istenen iyileştirmeleri yapmakla yükümlüdür. Sundukları çalışmaya ilişkin yazarlar genelde yaklaşık 3 ay içinde bilgilendirilir. Sunulan tüm çalışmalar intihale karşı iThenticate programı ile kontrol edilecektir.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

Makalelerin yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. YJAD, ilgili tüm kişilerin DergiPark platformu üzerinden yayınlanan tüm makalelere erişebilecekleri bir açık erişim politikasına sahiptir. YJAD, CC Atıf-Türetilemez lisanslama kullanmaktadır. Yazarlar makalelerinin telif haklarına yayından sonra da sahip olmaya devam etmektedir.

YJAD İÇİN ANA İLGİ KONULARI

Özellikle ilgi çeken konular

 • plastik sanatlar
 • performans sanatlar
 • geleneksel sanatlar
 • müzik
 • grafik tasarım
 • sinema
 • mimari
 • fotoğraf ve
 • sanat yönetimidir.
YAYIN DİLİ
İngilizce veya Türkçe

TARANAN DİZİNLER
YJAD aşağıdaki dizinlerde taranmaktadır.
 • DRJI
 • ResearchBib
 • Google Scholar
 • BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
 • Electronic Journals Library
 • JournalSeek
 • Academic Keys
 • Scientific Indexing Services
İLETİŞİM: mek@yildiz.edu.tr

YJAD Dergi Künyesi için tıklayınız.

Yıldız Journal of Art and Design

e-ISSN 2149-1755 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Yıldız Teknik Üniversitesi |
Kapak Resmi


AMAÇ VE KAPSAM

Sanat ve tasarım disiplinlerarası alanlar oldukları için her zaman birbirleriyle çok yakın ilişki içinde olmuştur. Birini göz önüne almadan diğerini anlamak ne doğru olur ne de mümkündür.Tasarımsız sanat günümüz dünyasında var olamayacağı gibi sanatsız tasarım da son kullanıcının beklentilerini tatmin etmeyecektir.

Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATPARK) tarafından yürütülen ve yılda iki kez yayınlanan Yıldız Sanat ve Tasarım Dergisi (YJAD), bu iki akademik alan arasındaki ilişkiye yönelik olarak yukarıdaki anlayışı temel alan çevrimiçi ve elektronil bir platformdur. Bu anlayışla, YJAD, bu iki önemli kavram hakkında akademik nitelikte ve özgün makaleler yayınlamaktadır.

Bu çerçeve içinde YJAD "uluslararası hakemli" bir dergidir. YJAD'ın amacı sanat ve tasarım alanında araştırma yapan akademi dünyası üyeleri ve bilim insanları için kaliteli yayınlar yayınlayan bir platform olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, YJAD sanat ve tasarım alanındaki gelişmeleri destekleyecek bir veritabanı oluşturmayı da amaçlamaktadır. Bu nedenle YJAD bilimsel olarak sağlam bir temeli olan araştırma ve makaleleri yayınlamaya gayret etmektedir.

HAKEMLİ GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ

Editörler kurulu sunulan çalışmaları hem içerik hem de biçim olarak inceledikten sonra iki hakeme göndermektedir. Editörler kurulunun görüşleri de bu aşamada dikkate alınmaktadır. Sunulan bir çalışmanın yayınlanması için her iki hakemin de çalışmaya ilişkin olumlu görüş belirtmesi gerekmektedir. Hakemler, düzeltme ya da genişletme isteyebilir. Yazar kendisine tanınan süre içinde istenen iyileştirmeleri yapmakla yükümlüdür. Sundukları çalışmaya ilişkin yazarlar genelde yaklaşık 3 ay içinde bilgilendirilir. Sunulan tüm çalışmalar intihale karşı iThenticate programı ile kontrol edilecektir.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

Makalelerin yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. YJAD, ilgili tüm kişilerin DergiPark platformu üzerinden yayınlanan tüm makalelere erişebilecekleri bir açık erişim politikasına sahiptir. YJAD, CC Atıf-Türetilemez lisanslama kullanmaktadır. Yazarlar makalelerinin telif haklarına yayından sonra da sahip olmaya devam etmektedir.

YJAD İÇİN ANA İLGİ KONULARI

Özellikle ilgi çeken konular

 • plastik sanatlar
 • performans sanatlar
 • geleneksel sanatlar
 • müzik
 • grafik tasarım
 • sinema
 • mimari
 • fotoğraf ve
 • sanat yönetimidir.
YAYIN DİLİ
İngilizce veya Türkçe

TARANAN DİZİNLER
YJAD aşağıdaki dizinlerde taranmaktadır.
 • DRJI
 • ResearchBib
 • Google Scholar
 • BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
 • Electronic Journals Library
 • JournalSeek
 • Academic Keys
 • Scientific Indexing Services
İLETİŞİM: mek@yildiz.edu.tr

YJAD Dergi Künyesi için tıklayınız.