Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2587-2990 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |


Uluslararası hakemli ve yılda iki kez yayınlanmakta olan elektronik dergidir. Dergide, kadın ve toplumsal cinsiyet konularında her alanda yazılmış makalelere yer verilecektir. Kadın ve toplumsal cinsiyet alanında yapılacak akademik çalışmaları teşvik etmeyi, kadının toplumda ekonomik ve sosyal statüsünün yükseltilmesine yönelik olarak, kadın sorunlarını ve sebeplerini ortaya koyacak ve çözümlerinin geliştirilmesine olanak sağlayacak akademik tartışma ortamının gelişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. ESKAR bünyesinde kurulan çalışma gruplarının araştırmalarından elde ettiği sonuçların hakem süreci tamamlandıktan sonra makale şeklinde yayınlandığı ortam olma özelliği de olacaktır.

COVID-19 Özel Sayısı Makale Çağrısı

COVID-19 olarak bilinen yeni koronavirüs hastalığı Aralık sonunda Çin’in Wuhan kentinde başlamış ve insandan insana yayılarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın (pandemi) olarak ilan edilmiştir. İnsanlık tarihinde bu kadar küresel etki uyandırabilmiş bir salgın daha önce tecrübe edilmemiştir. COVID-19 tüm dünyada siyasal, sosyal, ekonomik ve politik düzeni derinden etkilenmiş, ister istemez toplumun yapı taşı olan aileye de tesir etmiştir. Salgınla birlikte hukuk, edebiyat, sanat, medya, eğitim, teknoloji, güvenlik, din, siyaset, ekonomi, aile vb. alanlarda da değişimlerin yaşanması kaçınılmazdır. Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi olarak alana katkı sağlaması anlamında COVID-19 Özel Sayısı çıkarmayı hedeflemekteyiz. Sosyal ve beşeri bilimlerin her alanına açık olan bu sayımıza özgün makalelerinizi beklemekteyiz. 2020 yılı içerisinde sayımızı çıkarmayı hedeflemekteyiz. Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2587-2990 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak Resmi


Uluslararası hakemli ve yılda iki kez yayınlanmakta olan elektronik dergidir. Dergide, kadın ve toplumsal cinsiyet konularında her alanda yazılmış makalelere yer verilecektir. Kadın ve toplumsal cinsiyet alanında yapılacak akademik çalışmaları teşvik etmeyi, kadının toplumda ekonomik ve sosyal statüsünün yükseltilmesine yönelik olarak, kadın sorunlarını ve sebeplerini ortaya koyacak ve çözümlerinin geliştirilmesine olanak sağlayacak akademik tartışma ortamının gelişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. ESKAR bünyesinde kurulan çalışma gruplarının araştırmalarından elde ettiği sonuçların hakem süreci tamamlandıktan sonra makale şeklinde yayınlandığı ortam olma özelliği de olacaktır.

COVID-19 Özel Sayısı Makale Çağrısı

COVID-19 olarak bilinen yeni koronavirüs hastalığı Aralık sonunda Çin’in Wuhan kentinde başlamış ve insandan insana yayılarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın (pandemi) olarak ilan edilmiştir. İnsanlık tarihinde bu kadar küresel etki uyandırabilmiş bir salgın daha önce tecrübe edilmemiştir. COVID-19 tüm dünyada siyasal, sosyal, ekonomik ve politik düzeni derinden etkilenmiş, ister istemez toplumun yapı taşı olan aileye de tesir etmiştir. Salgınla birlikte hukuk, edebiyat, sanat, medya, eğitim, teknoloji, güvenlik, din, siyaset, ekonomi, aile vb. alanlarda da değişimlerin yaşanması kaçınılmazdır. Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi olarak alana katkı sağlaması anlamında COVID-19 Özel Sayısı çıkarmayı hedeflemekteyiz. Sosyal ve beşeri bilimlerin her alanına açık olan bu sayımıza özgün makalelerinizi beklemekteyiz. 2020 yılı içerisinde sayımızı çıkarmayı hedeflemekteyiz. Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,