e-ISSN: 2587-2990
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Marmara Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Uluslararası hakemli ve yılda iki kez yayınlanmakta olan elektronik dergidir. Dergide, kadın ve toplumsal cinsiyet konularında her alanda yazılmış makalelere yer verilecektir. Kadın ve toplumsal cinsiyet alanında yapılacak akademik çalışmaları teşvik etmeyi, kadının toplumda ekonomik ve sosyal statüsünün yükseltilmesine yönelik olarak, kadın sorunlarını ve sebeplerini ortaya koyacak ve çözümlerinin geliştirilmesine olanak sağlayacak akademik tartışma ortamının gelişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. ESKAR bünyesinde kurulan çalışma gruplarının araştırmalarından elde ettiği sonuçların hakem süreci tamamlandıktan sonra makale şeklinde yayınlandığı ortam olma özelliği de olacaktır.