Yıl 2019, Cilt , Sayı 5, Sayfalar 11 - 21 2019-05-31

HISTORICAL VIEW OF THE MEDIA IN THE FRAMEWORK OF COMMUNICATION THEORIES
İLETİŞİM KURAMLARI ÇERÇEVESİNDE MEDYAYA TARİHSEL BAKIŞ

Ali Murat KIRIK [1] , Serra ORKAN [2] , Ayşegül Elif ÇAYCI [3] , Berk ÇAYCI [4]


Since the ancient eras concept of communication had been into the studies of philosophers such as Aristotle. From the second half of the nineteenth century mass media tools had been adopted by the societies and communication had become more popular between the other social disciplines. However through the historical perspective communication had been understood both theorical and method scientific after First World War. Traditional media and new media had influenced all the social activities with their technical qualification. According to this communication had become a scientific discipline and and scientific researches had been made in the center of mass media tools. Models and theories had been improved. Aim of this research is how pioneering efforts determine the shape of the communication as a science. 

İletişim olgusu Antik Çağlar’dan beri Aristoteles gibi düşünürlerin çalışma alanlarının merkezinde yer almıştır. Kitle iletişimine olanak tanıyan araçların toplumlar tarafından içselleştirilmeye başladığı XIX. Yüzyılın ikinci yarısı itibariyle, sosyal bilimlerin farklı inceleme alanları içerisinde “iletişim” alanına yönelik ilgi dikkat çekmektedir. Ancak tarihsel perspektifte iletişimin kuramsal ve yöntem bilimsel bir bakış açısıyla ele alınması I. Dünya Savaşı sonrasına denk gelmektedir. Günümüze kadar uzanan bu süreçte konvansiyonel ve yeni medya araçları, sahip olduğu teknik yeterlilikler paralelinde toplumun tüm faaliyet alanlarını etkilemişlerdir. Böylelikle iletişimin bilimsel bir disiplin haline gelmesi sürecinde kitle iletişim araçları merkezli olarak bilimsel nitelikli araştırmalar yapılmış model ve kuramlar geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı: iletişimin bir bilim olarak biçimlendirilmesinde, söz konusu öncü çabaların etkisinin ne denli belirleyici olduğunun ele alınmasıdır.

  • Akçay, H. (2011). “Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Sosyal Medya Kullanımı: Gümüşhane Üniversitesi Üzerine Bir Araştırma”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı: 33, 137-162.
  • Altun, F. (2006). M. McLuhan ve J. Baudrillard’ın Medya Kuramlarının Karşılaştırmalı Çözümlemesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Erdoğan, İ. (2005). “Lazarsfeld ve Columbia Okulu”, http://www.irfanerdogan.com/makaleler4/lazarsfeld.pdf, (Erişim Tarihi: 25.11.2015)
  • Güngör, N. (2013). İletişim – Kuramlar Yaklaşımlar, 2. Baskı, Ankara: Siyasal Kitabevi.
  • Işık, U. (2009) “Medya Bağımlılığı Teorisi Doğrultusunda İnternet Kullanımının Etkileri ve İnternet Bağımlılığı”, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 28, 29-55.
  • Karagöz, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Kuram Oluşum Süreci ve İletişim – İletişim Kuramlarının Felsefi Sosyolojik Dayanakları, İstanbul: Derin Yayınları.
  • Maigret, E. (2014). Medya ve İletişim Sosyolojisi (Çev. Halime Yücel), 4. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.
  • Mattelart, A.; Mattelart, M. (2013). İletişim Kuramları Tarihi (Çev. Merih Zıllıoğlu), 7. Baskı, İstanbul: İletişim Yayıncılık.
  • Mutlu, E. (2005). Globalleşme, Popüler Kültür ve Medya, Ankara: Ütopya Yayınevi.
  • Rosengren, K. E. (2000). Communication: An Introduction, London: SAGE Publications Ltd.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5771-4843
Yazar: Ali Murat KIRIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARMARA UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0214-7877
Yazar: Serra ORKAN
Kurum: OKAN ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0003-4082-8673
Yazar: Ayşegül Elif ÇAYCI
Kurum: ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY

Orcid: 0000-0001-5945-8655
Yazar: Berk ÇAYCI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2019

Bibtex @araştırma makalesi { aksos514858, journal = {Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2564-7091}, eissn = {2630-5623}, address = {Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA}, publisher = {Akdeniz Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {11 - 21}, doi = {}, title = {İLETİŞİM KURAMLARI ÇERÇEVESİNDE MEDYAYA TARİHSEL BAKIŞ}, key = {cite}, author = {KIRIK, Ali Murat and ORKAN, Serra and ÇAYCI, Ayşegül Elif and ÇAYCI, Berk} }
APA KIRIK, A , ORKAN, S , ÇAYCI, A , ÇAYCI, B . (2019). İLETİŞİM KURAMLARI ÇERÇEVESİNDE MEDYAYA TARİHSEL BAKIŞ. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (5) , 11-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aksos/issue/46882/514858
MLA KIRIK, A , ORKAN, S , ÇAYCI, A , ÇAYCI, B . "İLETİŞİM KURAMLARI ÇERÇEVESİNDE MEDYAYA TARİHSEL BAKIŞ". Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 11-21 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aksos/issue/46882/514858>
Chicago KIRIK, A , ORKAN, S , ÇAYCI, A , ÇAYCI, B . "İLETİŞİM KURAMLARI ÇERÇEVESİNDE MEDYAYA TARİHSEL BAKIŞ". Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 11-21
RIS TY - JOUR T1 - İLETİŞİM KURAMLARI ÇERÇEVESİNDE MEDYAYA TARİHSEL BAKIŞ AU - Ali Murat KIRIK , Serra ORKAN , Ayşegül Elif ÇAYCI , Berk ÇAYCI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 21 VL - IS - 5 SN - 2564-7091-2630-5623 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İLETİŞİM KURAMLARI ÇERÇEVESİNDE MEDYAYA TARİHSEL BAKIŞ %A Ali Murat KIRIK , Serra ORKAN , Ayşegül Elif ÇAYCI , Berk ÇAYCI %T İLETİŞİM KURAMLARI ÇERÇEVESİNDE MEDYAYA TARİHSEL BAKIŞ %D 2019 %J Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2564-7091-2630-5623 %V %N 5 %R %U
ISNAD KIRIK, Ali Murat , ORKAN, Serra , ÇAYCI, Ayşegül Elif , ÇAYCI, Berk . "İLETİŞİM KURAMLARI ÇERÇEVESİNDE MEDYAYA TARİHSEL BAKIŞ". Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 5 (Mayıs 2019): 11-21 .
AMA KIRIK A , ORKAN S , ÇAYCI A , ÇAYCI B . İLETİŞİM KURAMLARI ÇERÇEVESİNDE MEDYAYA TARİHSEL BAKIŞ. AKSOS. 2019; (5): 11-21.
Vancouver KIRIK A , ORKAN S , ÇAYCI A , ÇAYCI B . İLETİŞİM KURAMLARI ÇERÇEVESİNDE MEDYAYA TARİHSEL BAKIŞ. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; (5): 21-11.