Yıl 2013, Cilt 4 , Sayı 11, Sayfalar 61 - 73 2013-04-01

Sosyal Medya ve İnternet Teknolojisi İle Yöndeşen Televizyon Yayıncılğı: Sosyal TV
Television Broadcasting Converged With Social Media and Internet Technology: Social TV

Ali Murat KIRIK [1] , Murat Kazım KARAKUŞ [2]


Son dönemin en önemli kitle iletişim araçlarının başında televizyon gelmektedir. Her ne kadar internet teknolojisi büyük ivme kazanmış olmasına rağmen televizyon hala önemli bir kitle iletişim aracı durumundadır. Televizyonun çocuklar ve yetişkinler için bir sosyalleşme aracı olarak büyük önem arz ettiği araştırmacılar tarafından bir gerçeklik olarak kabul edilmektedir. Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişim göstermesi televizyon ve interneti ortak çatı altında toplamıştır. Oluşan yakınsama olgusu kitle iletişim araçlarını da derinden etkilemiştir. İnternet, sosyal medya ve televizyonu kapsar hale gelmiştir. İnternet aracılığıyla yeni medya teknolojileri oluşmuş ve eski teknolojiler giderek değişim göstermeye ve silinmeye başlamıştır. Bu çalışmada sosyal medya ve internet ilişkisi irdelenecek, televizyon yayıncılığının değişen çehresi üzerinde durulacaktır.
Television is the most important mass communication medium at the beginning of the last period. Internet technology has become so great momentum, but television is still an important mass communication medium. It is a reality for the researchers that television has important affect in the socialisation of children and also in the long term socialisation of adults. Development of technology to quickly show that the television and the Internet gathered under a common roof. Consisting of the mass media also influenced the phenomenon ofconvergence. social media, and television has been included by internet. Via Internet, new media are Formed and old technologies, increasingly began to deleted. In this study, it has been examined the relationship between internet and social media, also focused on the changing face of television broadcasting.
 • AKAR, Erkan (2010), Sosyal Medya Pazarlaması (Sosyal Web’de Pazarlama Stratejileri), Ankara: Efil Yayınevi
 • DİLMEN, Necmi Emel, ÖĞÜT, Sertaç (2006), “Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşime İletişimsel Bilişim Yaklaşımı”, Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslar arası Konferansı Kitabı, İstanbul: Marmara Üniversitesi iletişim Fakültesi
 • DURMAZ, Ahmet (1999), Profesyonel Televizyon Yapım Ve Yayın Teknolojileri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
 • HART, Jeffrey (2004), Technology, Television and Competition-The Politics Of Digital Tv, New York: Cambridge University Pres
 • HELD, Gilbert (2007), Understanding IPTV, New York: Auerbach Publications
 • HJELM, Johan (2008), Why IPTV? : Interactivity, Technologies, And Services, United Kingdom: Wiley Publication
 • KUMAR, Amitabh (2007), Mobile TV: DVB-H, DMB, 3G Systems and Rich Media Applications, Oxford: Focal Pres
 • KIRIK, Ali Murat (2010), Etkileşimli Televizyon, İstanbul: Anahtar Kitaplar
 • KUŞAY, Yeliz (2010), “Sosyal Medyanın Gücü ve Uygulama Örnekleri, İkinci Medya Çağında İnternet (drl: Filiz Aydoğan, Ayşen Akyüz), İstanbul: Alfa Yayınevi
 • MAYFIELD, Antony, What is Social Media,http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf, Erişim Tarihi: 02.02.2012.
 • O’DRISCOLL, Gerard (2008), Next Generation IPTV Services And Technologies, Canada: Wiley Publication
 • SRIVASTAVA, Hari Om (2002), Interactive TV Technology and Markets, Norwood: Artech House
 • “Etkileşim”, http://www.bilisimgrup.com, Erişim Tarihi: 03.02.2012.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Ali Murat KIRIK
Kurum: Marmara Üniversitesi Radyo TV Sinema Anabilim Dalı

Yazar: Murat Kazım KARAKUŞ
Kurum: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Nisan 2013
Kabul Tarihi : 24 Temmuz 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2013

APA Kırık, A , Karakuş, M . (2013). Sosyal Medya ve İnternet Teknolojisi İle Yöndeşen Televizyon Yayıncılğı: Sosyal TV . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 4 (11) , 61-73 . DOI: 10.5824/1309-1581.2013.2.003.x