ISSN: 2148-1148
Başlangıç: 2013
Yayın Aralığı: 3 Ayda 1
Yayıncı: Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği (UBİKS)
Kapak Resmi
       

2023 tarihi itibarıyla dergimiz intihal raporu en az %20 oranında olacak olup, her yayın için etik kurul raporu talep edecektir.

IntJSCS, 4 ayda bir olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanan bilimsel hakemli bir dergi olup, başta kültür ve spor bilimleri olmak üzere sosyal bilimlerin bütün alanlarına açık olarak yayın yapmaktadır.

Uluslararası bilgi paylaşımını esas alan dergi, Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmakta ve yazarlarına değerlendirme sonuçlarını en kısa sürede tamamlama konusunda garanti sağlamaktadır. Dergi yazarlarından herhangi bir ÜCRET talep etmemektedir

Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği tarafından ilk sayısı Eylül 2013'te yayımlanmış olan dergi, kısa geçmişine rağmen uluslararası kurum ve kişilerden destek almayı başarmış; ve kısa sürede CrossRef, DOAJ, J-Gate, Google Scholar, Research Bible, DRJI, Journal Index, Mendeley, Open Access Journals, Academic Keys, Scientific Indexing Services, ASOS, İSAM, SOBIAD, Arastirmax gibi önemli indeksler tarafından taranmaya başlamış ve uluslararası saygın birçok indeks tarafından da değerlendirilmeye alınmıştır.

IntJSCS is published by International Science Culture and Sport Association (ISCSA).