Amaç ve Kapsam

Spor kültürü ve bilimi üzerine nitelikli araştırmalara yer vermek. 

Spor kültürü ve spor bilimine dair her türlü araştırmaya yer vermektedir. 

IntJSCS is published by International Science Culture and Sport Association (ISCSA).