İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2147-4524 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1983 | Yayıncı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi |


İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, yılda dört kez yayımlanan elektronik, hakemli, akademik bir dergidir.

53. Sayı (2021 Bahar) yayımlanmıştır. 

Başvurular gelecek sayılarımızda değerlendirilmek üzere DergiPark üzerinden gönderilebilir. 

Dergi yazım kurallarına uygun olmayan makaleler değerlendirmeye alınamamaktadır.

logo_cropped.jpg 5bd95eb5f3a21.jpg

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Ulakbim-Tr Dizin ve Directory of Open Access Journals'da (DOAJ) dizinlenmekte ve taranmaktadır.


1983 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, sosyal bilimler ve iletişim disiplinin kesiştiği tüm alanlarla ilgili kuramsal ve uygulamaya yönelik akademik çalışmaları yayınlamaktadır. Bu kapsamda; makale, forum, kitap, film, televizyon programı, sanat sunumu gibi iletişim ürünleriyle ilgili kısa tanıtım ve eleştiri yazları, ulusal/uluslararası etkinlik değerlendirme yazılarını kabul etmektedir.
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

e-ISSN 2147-4524 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1983 | Yayıncı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi |
Kapak Resmi


İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, yılda dört kez yayımlanan elektronik, hakemli, akademik bir dergidir.

53. Sayı (2021 Bahar) yayımlanmıştır. 

Başvurular gelecek sayılarımızda değerlendirilmek üzere DergiPark üzerinden gönderilebilir. 

Dergi yazım kurallarına uygun olmayan makaleler değerlendirmeye alınamamaktadır.

logo_cropped.jpg 5bd95eb5f3a21.jpg

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Ulakbim-Tr Dizin ve Directory of Open Access Journals'da (DOAJ) dizinlenmekte ve taranmaktadır.


1983 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, sosyal bilimler ve iletişim disiplinin kesiştiği tüm alanlarla ilgili kuramsal ve uygulamaya yönelik akademik çalışmaları yayınlamaktadır. Bu kapsamda; makale, forum, kitap, film, televizyon programı, sanat sunumu gibi iletişim ürünleriyle ilgili kısa tanıtım ve eleştiri yazları, ulusal/uluslararası etkinlik değerlendirme yazılarını kabul etmektedir.
Dizinler