e-ISSN: 2147-4524
Başlangıç: 1983
Yayıncı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Kapak Resmi

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, yılda üç kez yayımlanan elektronik, hakemli, akademik bir dergidir.  Mart 2025 (69. Sayı) için makale kabulü devam etmektedir.

 Tüm süreçleri olumlu sonuçlanan makalelerin geliş-yayın tarihi arasında geçen süre 6-9 ay arasında değişmektedir. Bazı durumlarda bu süre 1 yılı aşabilmektedir.

Önemli Not: Dergimiz APA 7 sistemine geçmiştir. Yayınlanması için dergimize gönderilen bütün çalışmaların APA 7 sistemine uygun olması gerekmektedir.

Dergi yazım kurallarına uygun olmayan makaleler değerlendirmeye alınamamaktadır.

5bd95eb5f3a21.jpg

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, ULAKBİM-Tr Dizin'de dizinlenmekte ve taranmaktadır.


1983 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, sosyal bilimler ve iletişim disiplinin kesiştiği tüm alanlarla ilgili kuramsal ve uygulamaya yönelik akademik çalışmaları yayınlamaktadır. Bu kapsamda; makale, forum, kitap, film, televizyon programı, sanat sunumu gibi iletişim ürünleriyle ilgili kısa tanıtım ve eleştiri yazları, ulusal/uluslararası etkinlik değerlendirme yazılarını kabul etmektedir.
2023 - Sayı: 65