ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2148-5879 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği | http://www.assam.org.tr/


ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi

ISSN 2148-5879 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği | http://www.assam.org.tr/
Kapak Resmi