ISSN: 2148-5879
Başlangıç: 2014
Yayıncı: Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği
Kapak Resmi


ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM UHAD) ASSAM'ın kuruluş amacı olan; İslam Ülkelerinin ortak irade altında toplanması için gereken organlar ve bunların mevzuatları konusundaki araştırmaların ve yürütülen bilimsel çalışmaların akademik literatüre kazandırılması amacıyla yayınlanmaktadır.

ASSAM UHAD “ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi” adlı dergimiz; 2014 yılı itibariyle yayın hayatına girmiştir. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan yayınlara yer verilmektedir. Dergimiz hakemli bir dergi olup, 2017 yılına kadar yılda iki sayı çıkmıştır. 2017-2020 yılları arasında Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç sayı elektronik olarak yayınlanmış olup, 2020 yılından itibaren Nisan ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayınlanmaya başlamıştır. Dergimizde sosyal bilimler alanı içerisinde değerlendirilebilecek her türlü yayına yer verilmektedir. Ekim 2017 tarihinden itibaren Ulakbilim Dergipark sistemi üzerinden makale kabul edilmeye başlanmıştır.

Her bir yayın, alanında uzman olan iki hakem onayından geçmiş olmalı ve olumlu yönde yayınlanabilir şeklinde görüş raporu almalıdır. Aynı sayı içerisinde yazar/yazarların ancak bir yayınına yer verilir. Onaydan geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar, hakem ve Yönetim Kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir.

Dergimiz online olarak yayınlanan bir yayın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal bir organdır. Dergimiz internet ortamında yayınlanan haliyle ücretli değildir.

Dergimizde kabul edilen ve basıma hak kazanan çalışmalar dergi yayın kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mizanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan yazar/yazarlar ile okuyucular sistemden bu sayıyı indirerek ihtiyaçlarını giderebilirler

18484184841447414475    14480    14481   14482