Amaç ve Kapsam

ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM UHAD) ASSAM'ın kuruluş amacı olan; İslam Ülkelerinin ortak irade altında toplanması için gereken organlar ve bunların mevzuatları konusundaki araştırmaların ve yürütülen bilimsel çalışmalar ile sosyal bilimler alanlarındaki çalışmaların akademik literatüre kazandırılması amacıyla yayınlanmaktadır.

ASSAM Uluslararası Hakemli Dergisi (ASSAM UHAD) Nisan ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 2 kez ASSAM tarafından yayımlanan hakemli bir bilimsel dergidir. Dergide iktisat, işletme, tarih, sosyoloji, maliye, finans, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve diğer ilgili alanlarda makaleler yayımlanmaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Derginin yayın dili Türkçe, Arapça ve İngilizcedir. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir. Makalelerde herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir.  Dergimize DergiPark sistemi üzerinden //https://dergipark.org.tr/assam) başvurulması gerekmektedir.  Yüklenen her bir makale öncelikli olarak iThenticate intihal tarama programı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan makaleler RED edilmektedir. Makaleler en az iki hakem tarafından kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir.


Yayımlanma Ayları
Nisan Kasım

18484184841447414475    14480    14481   14482