Intermedia International E-journal
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2149-3669 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Ticaret Üniversitesi | http://intermedia2.ticaret.edu.tr/


*Aralık 2020 sayısı için son makale gönderim tarihi: 8 KASIM 2020


İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesindeki uluslararası bir dergi olan Intermedia International E-Journal, 2014 yılından beri İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü tarafından, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki kez internet üzerinden yayımlanmaktadır. 

Dergimiz, iletişim alanında çalışan farklı disiplinlerden akademisyenler ile halihazırda iletişim disiplininde çalışan akademisyenler arasında bir bağlantı oluşturmayı amaçlayan ücretsiz uluslararası hakemli bir e-dergidir.

Dergimizin danışma kurulu, farklı üniversitelerden alanında önde gelen akademisyenlerden oluşmaktadır. Dergide yayımlanacak makaleler bir değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan makalelerdir.

Intermedia International E-journal

e-ISSN 2149-3669 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Ticaret Üniversitesi | http://intermedia2.ticaret.edu.tr/
Kapak Resmi


*Aralık 2020 sayısı için son makale gönderim tarihi: 8 KASIM 2020


İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesindeki uluslararası bir dergi olan Intermedia International E-Journal, 2014 yılından beri İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü tarafından, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki kez internet üzerinden yayımlanmaktadır. 

Dergimiz, iletişim alanında çalışan farklı disiplinlerden akademisyenler ile halihazırda iletişim disiplininde çalışan akademisyenler arasında bir bağlantı oluşturmayı amaçlayan ücretsiz uluslararası hakemli bir e-dergidir.

Dergimizin danışma kurulu, farklı üniversitelerden alanında önde gelen akademisyenlerden oluşmaktadır. Dergide yayımlanacak makaleler bir değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan makalelerdir.

Cilt 7 - Sayı 12 - 26 Haz 2020
 1. Gerçeğin Yeniden Üretiminde Yeni Toplumsal Hareketler Hologramas Por La Lıbertad Eylemi Örneği
  Sayfalar 1 - 18
  İ̇remcan GÜNGÖR
 2. Sokaktan Ekrana: Oyunun Mekânsal ve İşlevsel Değişimi
  Sayfalar 19 - 32
  Saniye VATANDAŞ
 3. Türk Dizilerinin Azerbaycan Vatandaşları Üzerindeki Etkisi ve Türkçenin Yaygınlaşmasına Katkısı
  Sayfalar 33 - 46
  Oğuz AKTÜRK , Mustafa YAĞBASAN
 4. Katılımcı Kültür Olgusu Bağlamında Sosyal Medya: Netnografik Bir Analiz
  Sayfalar 47 - 69
  Şükriye EREN ÇETİN , Ahmet AYHAN
 5. The Role Of Product Communıcatıon In Consumer Trust
  Sayfalar 70 - 84
  Duygu AYDIN , Buket DURHAN
 6. Facebook'un Çevrimiçi Destek Grubu İşlevi Üzerine Nitel Bir Araştırma: Fıv+ Kedi Sahipleri Örneği
  Sayfalar 85 - 96
  Burçe AKCAN , Merve GENÇYÜREK ERDOĞAN
 7. Marka Maskotu Olarak Üniversite Maskotu Ve Göstergebilim Yöntemiyle Çözümlenmesi: İstanbul Ticaret Üniversitesi “Boğa” Maskotu Örneği
  Sayfalar 97 - 114
  Erdem TATLI , Gurur Öyküm GÜVEN
 8. "Videolarda Gerçek Hayattaki Gibi Değilim, Rol Yapmaktayım": TikTok Kullanıcılarının Benlik Performansları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 115 - 128
  Derya GÜL ÜNLÜ , Oğuz KUŞ , Oğuz GÖKSU
 9. Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadına Yönelik Şiddet ve Türkiye’de Yazılı Basına Yansıması
  Sayfalar 129 - 149
  Fikret YAZICI , Yildiz DEĞER ŞAHBAZ
 10. Lüks Endüstrisinde İntikam Alışverişi Kavramına Genel Bir Bakış
  Sayfalar 150 - 160
  Gözde ÖYMEN
 11. Kent Ortamında Akıllı Telefon Kullanımı: Metrobüs Yolcuları Üzerine Etnografik Bir Araştırma
  Sayfalar 161 - 182
  Sedat EROL
 12. Kapitalizmde Rıza Aracı Olarak Tüketim: ‘Good Bye Lenin!’ Filminin Gramsci’nin Hegemonya Kavramı Bağlamında Analizi
  Sayfalar 183 - 190
  Esra ÖZTÜRK
 13. Mitinglerde Siyasal Retoriğin Kullanımı: 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
  Sayfalar 191 - 203
  Burcu ZEYBEK
 14. Sosyal Medya Kullanımına Bağlı Olarak Değişen Şöhret-Hayran İlişkilerinde ‘Mesafe Sorunu’: Instagram Uzerine Niteliksel Bir İnceleme
  Sayfalar 204 - 216
  Ayşe Çiğdem BATUR
 15. Fransız Popüler Sinemasında Fransız Müslümanların Temsili ve Kültürlerarasılığın İnşası
  Sayfalar 217 - 237
  Engin SARI , Lorraine KLEIN
 16. Sinemada Şiddet Olgusu Bağlamında Joker Filminin Çözümlemeci Ruhbilimsel Açıdan Değerlendirilmesi
  Sayfalar 238 - 251
  Gözde SUNAL , Nil ARKAN
 17. Yas ve Melankolide Sanal Gerçekliğin Duygulanımsal Boyutu
  Sayfalar 252 - 269
  Burcu KAYA ERDEM , Elif KARAKOÇ