Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1309-7423 | e-ISSN 1309-7423 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/gumus


Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (GUSBEED) açık erişimli, hakemli, yılda üç kez (Ocak, Mayıs ve Eylül) yayımlanan bilimsel bir dergidir. Dergiye yayımlanması için gönderilen bilimsel ve orijinal araştırma makaleleri İngilizce veya Türkçe olmalıdır.

Önemli Bilgilendirme

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (GUSBEED) sayıya özel makale kabulü yapmamaktadır. Sisteme yüklenen çalışmaların hakem değerlendirme süreci başlatılmakta ve değerlendirme sonrası onay alan çalışmalar "Yayımlanacaklar" listesine alınmaktadır. Sıradaki sayı yayına verilmesi aşamasında öncelik sırasına göre belirli sayıdaki çalışma yayımlanmaktadır.
Sistem üzerinden yüklenen ve yayın süreci Olumlu tamamlanan çalışmalar için belirli sayı veya süre garantisinin verilmesi KESİNLİKLE mümkün değildir. 
Çalışmanızı dergi yazım kurallarına göre düzenlemek için Makale Şablonu nu kullanabilirsiniz. Makale şablonuna TAM uygun olmayan, yazar kimlik bilgileri içeren ve Extended Abstract bulunmayan makaleler (Türkçe çalışmalar için) değerlendirme sürecine alından doğrudan RED edilmektedir. 
(GUSBEED) e gönderilen;
Çalışmaların türü Araştırma Makalesi olmalıdır(Diğer makale türleri kabul edilmemektedir)
Çalışmalar Dergi Yayın İlkelerine uygun olmalıdır.
Çalışmalar Dergi Yazım Kurallarına uygun olmalıdır. 
Çalışma ile ilgili Sistem üzerindeki tüm bilgiler (Anahtar Kelimeler, Yazar Kimlik Bilgileri ve Özetler vb.) eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

ISSN 1309-7423 | e-ISSN 1309-7423 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/gumus
Kapak Resmi


Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (GUSBEED) açık erişimli, hakemli, yılda üç kez (Ocak, Mayıs ve Eylül) yayımlanan bilimsel bir dergidir. Dergiye yayımlanması için gönderilen bilimsel ve orijinal araştırma makaleleri İngilizce veya Türkçe olmalıdır.

Önemli Bilgilendirme

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (GUSBEED) sayıya özel makale kabulü yapmamaktadır. Sisteme yüklenen çalışmaların hakem değerlendirme süreci başlatılmakta ve değerlendirme sonrası onay alan çalışmalar "Yayımlanacaklar" listesine alınmaktadır. Sıradaki sayı yayına verilmesi aşamasında öncelik sırasına göre belirli sayıdaki çalışma yayımlanmaktadır.
Sistem üzerinden yüklenen ve yayın süreci Olumlu tamamlanan çalışmalar için belirli sayı veya süre garantisinin verilmesi KESİNLİKLE mümkün değildir. 
Çalışmanızı dergi yazım kurallarına göre düzenlemek için Makale Şablonu nu kullanabilirsiniz. Makale şablonuna TAM uygun olmayan, yazar kimlik bilgileri içeren ve Extended Abstract bulunmayan makaleler (Türkçe çalışmalar için) değerlendirme sürecine alından doğrudan RED edilmektedir. 
(GUSBEED) e gönderilen;
Çalışmaların türü Araştırma Makalesi olmalıdır(Diğer makale türleri kabul edilmemektedir)
Çalışmalar Dergi Yayın İlkelerine uygun olmalıdır.
Çalışmalar Dergi Yazım Kurallarına uygun olmalıdır. 
Çalışma ile ilgili Sistem üzerindeki tüm bilgiler (Anahtar Kelimeler, Yazar Kimlik Bilgileri ve Özetler vb.) eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

Cilt 11 - Sayı 3 - 25 Eki 2020
 1. Türkiye’den Dışarıya Yapılan DYY’ların Giriş Stratejilerinin Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma: Uluslararasılaşma Kuramları Bakış Açısı
  Sayfalar 592 - 614
  Tülay İLHAN-NAS , Tarhan OKAN , Ayşegül DÜZGÜN , Handan ÇAM
 2. Entropi Tabanlı Edas Yöntemi ile Personel Seçimi: Lojistik Sektöründe Bir Uygulama
  Sayfalar 615 - 624
  Suzan OĞUZ , Fahriye MERDİVENCİ
 3. Psikolojik Güçlendirme ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki
  Sayfalar 625 - 640
  Mithat TURHAN , İlter HELVACI
 4. Aile İçi Etkileşim Eğitim Programının Ergenlerin Öznel İyi Oluşlarına Etkisi
  Sayfalar 641 - 650
  Arzu ÖZYÜREK
 5. Romer Hipotezi Kapsamında Ticari Dışa Açıklık ve Enflasyon İlişkisi: Next 11 Ülkeleri İçin Panel ARDL Analizi
  Sayfalar 651 - 660
  Mustafa Necati ÇOBAN
 6. Kişilik özellikleri, genç tüketicilerin satın alma davranışını nasıl etkiler?
  Sayfalar 661 - 675
  Selçuk Yasin YILDIZ , Derya Fatma BİÇER , Ayşegül MAHİROĞULLARI
 7. TKDK Desteklerinin Bölgesel Kalkınmaya ve Firma Büyüme Performansına Etkisi: Isparta Örneği
  Sayfalar 676 - 698
  Gökhan ÖZKUL , Ahmet Ali BOZKURT
 8. Suç-Gelir Dağılımı İlişkisinde Mekansallığın Etkisi: Türkiye’de Düzey 2 Bölgeleri İçin Bir Analiz
  Sayfalar 699 - 710
  Uğur ÇAPAR , Nihal YAYLA
 9. Yabancı Bankaların Reel Sektöre Verilen Krediler Üzerindeki Etkileri: BRICS-T Örneği
  Sayfalar 711 - 727
  Erkan SARSICI
 10. İleri Demokrasilerde Politik Bütçe Dalgalanmaları Ortaya Çıkar Mı?
  Sayfalar 728 - 743
  Sedef ŞEN
 11. Turistlerin Konaklama İşletmelerine Yönelik Şikâyetlerinin İncelenmesi: Marmara Bölgesi Otellerine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 744 - 755
  Aydın ÜNAL , Gülay ÇAKIR , Sinan Baran BAYAR , Onur ÇELEN
 12. Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Butik Oteller Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 756 - 766
  Ebru ONURLUBAŞ , Derya ÖZTÜRK
 13. Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknoloji Ürün İhracatına Etkisi: AB’ye Üye Geçiş Ekonomileri ve Türkiye Analizi
  Sayfalar 767 - 781
  Mehmet AKYOL , Selim DEMEZ
 14. Kürtün (Gümüşhane) İlçesinde Somut Olmayan Kültürel Miras Unsuru Olarak Ahşap El Sanatları
  Sayfalar 782 - 791
  Ayşen Gönül EKŞİOĞLU , Halil İ̇brahim ZEYBEK
 15. Ürün Yerleştirme Çabalarında Tüketici Algılarının Satın Alma Niyeti ve Marka İmajı Üzerine Etkileri: Konya İli Örneği
  Sayfalar 792 - 804
  Malik DÜNDAR , Suzan COBAN
 16. Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Seviyelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Doğu Karadeniz Örneği
  Sayfalar 805 - 815
  Nuri BALTACI
 17. Girişimcilik Eğitimi Alan Üniversite Mezunlarının Girişimcilik Eğilimi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 816 - 830
  Hasan DAĞLAR
 18. Öğretmen Mesleki Yeterlilik Değerlendirme Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) İle Analizi
  Sayfalar 831 - 845
  Ramazan PEHLİVAN , Emrah ÖNDER
 19. Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Girişimcilik Algıları ile Öğretim Kalitesi Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 846 - 857
  Necmiye Tülin İRGE , Yüksel YALÇIN , İ̇̇brahi̇m YILDIRIM
 20. Reel Döviz Kuru ile Turizm Sektörü Arasındaki Nedenselliğin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği
  Sayfalar 858 - 869
  Uğur SEVİM , Ela OĞAN
 21. Müşterilerin Mobil Alışveriş Davranışının Utaut2 Modeli ile İncelenmesi
  Sayfalar 870 - 887
  Esma DURUKAL
 22. Relationships Between Brand Experience, Customer Satisfaction, Brand Love and Brand Loyalty: Airline Flight Service Application
  Sayfalar 888 - 898
  Arzu DENİZ ÇAKIROĞLU , Leyla GÖDEKMERDAN ÖNDER , Berrin Arzu EREN
Dizinler