502 Bad Gateway


nginx
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1309-7423 | e-ISSN 1309-7423 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/gumus


Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (GUSBEED) açık erişimli, hakemli, yılda üç kez (Ocak, Mayıs ve Eylül) yayınlanan bilimsel bir dergidir. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel ve orijinal araştırma makaleleri İngilizce veya Türkçe olmalıdır.


Önemli Bilgilendirme

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (GUSBEED) 2019 yılı Eylül sayısı için makale kabul edilmemektedir.

Sistem üzerinden yüklenen ve yayın süreci Olumlu tamamlanan çalışmaların ilk yayın tarihi Ocak 2020 dir.

Çalışmanızı dergi yazım kurallarına göre düzenlemek için Makale Şablonu nu kullanabilirsiniz.


(GUSBEED) e gönderilen;

Çalışmaların türü Araştırma Makalesi olmalıdır(Diğer makale türleri kabul edilmemektedir)

Çalışmalar Dergi Yayın İlkelerine uygun olmalıdır.

Çalışmalar Dergi Yazım Kurallarına uygun olmalıdır. 

Çalışma ile ilgili Sistem üzerindeki tüm bilgiler (Her iki dildeki Makale Başlığı, Anahtar Kelimeler, Yazar Kimlik Bilgileri ve Özetler vb.) eksiksiz olarak doldurulmalıdır.


Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

ISSN 1309-7423 | e-ISSN 1309-7423 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/gumus
Kapak Resmi


Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (GUSBEED) açık erişimli, hakemli, yılda üç kez (Ocak, Mayıs ve Eylül) yayınlanan bilimsel bir dergidir. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel ve orijinal araştırma makaleleri İngilizce veya Türkçe olmalıdır.


Önemli Bilgilendirme

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (GUSBEED) 2019 yılı Eylül sayısı için makale kabul edilmemektedir.

Sistem üzerinden yüklenen ve yayın süreci Olumlu tamamlanan çalışmaların ilk yayın tarihi Ocak 2020 dir.

Çalışmanızı dergi yazım kurallarına göre düzenlemek için Makale Şablonu nu kullanabilirsiniz.


(GUSBEED) e gönderilen;

Çalışmaların türü Araştırma Makalesi olmalıdır(Diğer makale türleri kabul edilmemektedir)

Çalışmalar Dergi Yayın İlkelerine uygun olmalıdır.

Çalışmalar Dergi Yazım Kurallarına uygun olmalıdır. 

Çalışma ile ilgili Sistem üzerindeki tüm bilgiler (Her iki dildeki Makale Başlığı, Anahtar Kelimeler, Yazar Kimlik Bilgileri ve Özetler vb.) eksiksiz olarak doldurulmalıdır.


Cilt 10 - Sayı 2 - Tem 2019
 1. Harran Üniversitesi Öğrencilerinin Hizmet Kalitesi Algısındaki Farklılıklar
  Sayfalar 268 - 279
  Kasım Kaya
 2. Türkiye’deki Katılım Bankalarının Etkinlik Analizi
  Sayfalar 280 - 290
  Necati ALTEMUR
 3. Cepteki Yaşamlar İçin Cepten Çıkanlar: Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Ödeme İstekliliği Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 291 - 300
  ÖZGÜR KURU, FEVZİ DİKER, ELİF BOYRAZ
 4. Banka Sektöründe Çalışanların Psikolojik Sermaye Düzeylerinin İncelenmesi: Isparta İli Örneği
  Sayfalar 301 - 310
  Osman Kürşat ACaR, Büşra Soydemir
 5. Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Firmalarının Finansal Performanslarının Değerlendirmesi: AHS ve VIKOR Yöntemleri
  Sayfalar 311 - 320
  Fahrettin PALA, Hasan AYAYDIN, Şule ULUTAŞ
 6. Türkiye’nin Yeni Sisteminde Seçim Öncesi İttifaklar
  Sayfalar 321 - 328
  Betül Aydoğan Ünal
 7. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Mesleki ve Alan Seçimine Yönelik Motivasyonel Eğilimleri
  Sayfalar 329 - 339
  Sabahattin DENİZ, İzzet GÖRGEN
 8. Kırsal Turizm İşletmelerinde Yenilik Engellerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 340 - 353
  Sibel Sü Eröz
 9. Denetim Alanında En Çok Atıf Alan Uluslararası Çalışmalar: (Scopus Endeksi Kapsamında Literatür Taraması)
  Sayfalar 354 - 368
  Murat SERÇEMELİ, Ersin KURNAZ
 10. MINT Ülkelerinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi
  Sayfalar 369 - 378
  Ali ALTINER
 11. Gruevski’den Zaev’e Makedonya’nın İç ve Dış Politikasındaki Gelişmeler
  Sayfalar 379 - 394
  Gönül Tezcan
 12. Siyasal Katılım Araçları Üzerinden Merkezi ve Yerel Düzeydeki Katılımın İncelenmesi
  Sayfalar 395 - 403
  Abdullah Aydın
 13. Karar Alma Süreçlerine Çıkar Gruplarının Erişimi Açısından AB Örneği
  Sayfalar 404 - 413
  Feza Solak Tuygun
 14. Şikâyet Yönetim Sürecinde Müşterilerin Algıladığı Adaletin Müşteri Memnuniyeti ve Tekrar Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama
  Sayfalar 414 - 425
  ARZU DENİZ ÇAKIROĞLU, LEYLA GÖDEKMERDAN ÖNDER
 15. Postmodern Bağlamda Parodi, İroni ve Absürd’ün Zaytung Örneğinde Yeniden Üretimine İlişkin Bir İçerik Analizi
  Sayfalar 426 - 438
  Tahsin Emre FIRAT
 16. Avusturya İş Çevrimleri Teorisi Çerçevesinde Global Faiz Oranlarının Gelişmekte Olan Ülkelerdeki İş Çevrimlerine Etkisi: Panel VAR Uygulaması
  Sayfalar 439 - 451
  Serdar GÖCEN
 17. İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfından Sonra Arapça Öğretiminde Kesintiye Uğraması Sorunu
  Sayfalar 452 - 459
  Orhan Oğuz
 18. Enerji Krizlerinin Etkisiyle Şekillenen Avrupa Birliği’nin Enerji Politikası
  Sayfalar 460 - 472
  Cemal KAKIŞIM
Dizinler