Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1309-7423 | e-ISSN 1309-7423 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |


Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (GUSBEED) açık erişimli, hakemli, yılda üç kez (Ocak, Mayıs ve Eylül) yayımlanan bilimsel bir dergidir. Dergiye yayımlanması için gönderilen bilimsel ve orijinal araştırma makaleleri İngilizce veya Türkçe olmalıdır.


Önemli Bilgilendirme

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (GUSBEED) sayıya özel makale kabulü yapmamaktadır. Sisteme yüklenen çalışmaların hakem değerlendirme süreci başlatılmakta ve değerlendirme sonrası onay alan çalışmalar "Yayımlanacaklar" listesine alınmaktadır. Sıradaki sayı yayına verilmesi aşamasında öncelik sırasına göre belirli sayıdaki çalışma yayımlanmaktadır.

Sistem üzerinden yüklenen ve yayın süreci Olumlu tamamlanan çalışmalar için belirli sayı veya süre garantisinin verilmesi KESİNLİKLE mümkün değildir. 

Çalışmanızı dergi yazım kurallarına göre düzenlemek için Makale Şablonu nu kullanabilirsiniz. Makale şablonuna TAM uygun olmayan, yazar kimlik bilgileri içeren ve Extended Abstract bulunmayan makaleler (Türkçe çalışmalar için) değerlendirme sürecine alından doğrudan RED edilmektedir. 


(GUSBEED) e gönderilen;

Çalışmaların türü Araştırma Makalesi olmalıdır(Diğer makale türleri kabul edilmemektedir)

Çalışmalar Dergi Yayın İlkelerine uygun olmalıdır.

Çalışmalar Dergi Yazım Kurallarına uygun olmalıdır. 

Çalışma ile ilgili Sistem üzerindeki tüm bilgiler (Her iki dildeki Makale Başlığı, Anahtar Kelimeler, Yazar Kimlik Bilgileri ve Özetler vb.) eksiksiz olarak doldurulmalıdır.


Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

ISSN 1309-7423 | e-ISSN 1309-7423 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |
Kapak Resmi


Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (GUSBEED) açık erişimli, hakemli, yılda üç kez (Ocak, Mayıs ve Eylül) yayımlanan bilimsel bir dergidir. Dergiye yayımlanması için gönderilen bilimsel ve orijinal araştırma makaleleri İngilizce veya Türkçe olmalıdır.


Önemli Bilgilendirme

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (GUSBEED) sayıya özel makale kabulü yapmamaktadır. Sisteme yüklenen çalışmaların hakem değerlendirme süreci başlatılmakta ve değerlendirme sonrası onay alan çalışmalar "Yayımlanacaklar" listesine alınmaktadır. Sıradaki sayı yayına verilmesi aşamasında öncelik sırasına göre belirli sayıdaki çalışma yayımlanmaktadır.

Sistem üzerinden yüklenen ve yayın süreci Olumlu tamamlanan çalışmalar için belirli sayı veya süre garantisinin verilmesi KESİNLİKLE mümkün değildir. 

Çalışmanızı dergi yazım kurallarına göre düzenlemek için Makale Şablonu nu kullanabilirsiniz. Makale şablonuna TAM uygun olmayan, yazar kimlik bilgileri içeren ve Extended Abstract bulunmayan makaleler (Türkçe çalışmalar için) değerlendirme sürecine alından doğrudan RED edilmektedir. 


(GUSBEED) e gönderilen;

Çalışmaların türü Araştırma Makalesi olmalıdır(Diğer makale türleri kabul edilmemektedir)

Çalışmalar Dergi Yayın İlkelerine uygun olmalıdır.

Çalışmalar Dergi Yazım Kurallarına uygun olmalıdır. 

Çalışma ile ilgili Sistem üzerindeki tüm bilgiler (Her iki dildeki Makale Başlığı, Anahtar Kelimeler, Yazar Kimlik Bilgileri ve Özetler vb.) eksiksiz olarak doldurulmalıdır.


2019 Ek Sayı Son Sayı
Cilt 10 - Sayı - 27 Eki 2019
 1. Konya İlinde Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Kültürel Mirasın Korunması ve Kullanımına Yönelik Yerel Halkın Görüşleri
  Sayfalar 1 - 14
  Erkan GÜNEŞ , Yeliz PEKERŞEN , Hatice Ferhan NİZAMLIOĞLU , Recep Tayyip ÜNÜVAR
 2. Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Her Şey Dahil Sistemin Mutfak Şefleri Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi
  Sayfalar 15 - 24
  Suat AKYÜREK , Onur KIZILCIK , Doğan KUTUKIZ
 3. Otel Müşterilerinin Algıladığı Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Analizi ile Değerlendirilmesi: Termal Turizm İşletmeleri Örneği
  Sayfalar 25 - 35
  Üzeyir KEMENT , Sinan ÇAVUŞOĞLU , Aziz BÜKEY , Berkan BAŞAR
 4. Kıyı Müdahalelerinin Tarihi Kıyı Yapıları ve Turizmin Sürdürülebilirliğine Etkileri: Trabzon Örneği
  Sayfalar 36 - 44
  Coşkun ERÜZ , Yaşar Selçuk ERBAŞ , Dursun YÜCEL
 5. Türkiye’de Turizm Gelirleri ve Cari İşlemler Dengesi Arasındaki İlişkinin Analizi
  Sayfalar 45 - 58
  Canan SANCAR ÖZKÖK , Yusuf Ekrem AKBAŞ
 6. Gümüşhane’nin Eko-Turizm Potansiyelinin Kavramsal Analizi ve Bu Potansiyelin Değerlendirilmesine Yönelik Öneriler
  Sayfalar 59 - 70
  Murat ÖDEMİŞ , Azize HASSAN
 7. Gelişmekte Olan Teknolojiler Sonucu Sağlıkta Oluşacak Yeni Meslekler
  Sayfalar 71 - 80
  Güler ÖNDER , Emrah ÖNDER , Muhlis ÖZDEMİR
 8. Havayolu Taşımacılığında Hizmet Kalitesinin AHP ve TOPSİS Yöntemleri ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 81 - 97
  Derya ÖZTÜRK , Ebru ONURLUBAŞ
 9. Altyapı, Üstyapı ve Çevre Sorunlarının Turist Şikâyetleri Kapsamında Değerlendirilmesi ve Yerel Yönetimlerin Çözüm Potansiyeli: Antalya Örneği
  Sayfalar 98 - 110
  Ömer SARAÇ , Oğuz TÜRKAY
 10. Torul Kalesi (Gümüşhane) Cam Seyir Terası
  Sayfalar 111 - 123
  Harun Reşit Bağcı , Mürşit ŞİRİN , Halil İbrahim Zeybek
 11. Yerel Halkın İnanç Turizmine Yönelik Bakış Açılarının Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi
  Sayfalar 124 - 131
  Fatih BAKKALOĞLU , Cenk Murat KOÇOĞKU , Ayşegül ACAR
 12. Sürdürülebilir Turizm Gelişimi ve Yaratıcı Turizm
  Sayfalar 132 - 139
  Serap AKDU
 13. Bağımsız Denetim Kalitesinin Muhasebe İhtiyatlılığı Üzerindeki Etkisi: BİST’te Bir Araştırma
  Sayfalar 140 - 149
  Selim CENGİZ
 14. Turizm Yatırımının Turizm Gelişimi ve Çevre Kalitesi Üzerindeki Dinamik Rolü
  Sayfalar 150 - 158
  Hasan AYAYDIN , Alper Veli ÇAM , Abdulkadir BARUT , Fahrettin PALA
 15. Korunan Alanların Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi: Gümüşhane Limni Gölü Tabiat Parkı Örneği
  Sayfalar 159 - 169
  İsmail ÇALIK , Barış PİR
 16. Bilgi Uçurmanın Psikolojik Dayanıklılık Üzerindeki Etkisi: TR90 Bölgesi Muhasebe Meslek Mensupları Örneği
  Sayfalar 170 - 180
  Büşra TOSUNOĞLU
 17. Üniversite Tercihlerinde Prestij, Deneyim ve Kulaktan Kulağa İletişimin Etkisi
  Sayfalar 181 - 190
  Emel YILDIZ , Mahmut KOÇAN
 18. Sessiz Devrimin Yansımaları: Metin Madenciliği ile Türkiye Büyükşehir ve İl Belediyelerinin GZFT (SWOT) Analizlerinin Büyük Resmi
  Sayfalar 191 - 210
  Orkun DEMİRBAĞ , Ramazan ÜNLÜ
 19. Sürdürülebilir Turizm Gerçekten Sürdürülebilir mi? Sürdürülebilir Turizme Yönelik Eleştirel Değerlendirmeler
  Sayfalar 211 - 220
  Savaş EVREN , Emine ŞİMŞEK EVREN , Celil ÇAKICI , Onur ÇAKIR
 20. EFQM Mükemmellik Modeli: Doğu Akdeniz Bölgesinde Faaliyet Gösteren İmalat İşletmelerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 221 - 231
  Yasemin TATLI , Emre ÖZTÜRK , Burcu SAYIN OKATAN
 21. Turizmin Ekonomik, Sosyal, Çevresel ve Kültürel Etkilerine Yönelik Yöre Halkının Farkındalığı; Gümüşhane Örneği
  Sayfalar 232 - 239
  Uğur AKDU , Elif ÖKTEM
 22. İklim Değişikliğinin Turizme Etkisini Belirlemeye Yönelik Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili
  Sayfalar 240 - 249
  Eray POLAT , Ertuğrul DÜZGÜN , Mehmet YEŞİLTAŞ
 23. Zenginleştirilmiş Jeoturizm Güzergahlarına Dair Farkındalık Oluşturulması: Eski Gümüşhane-Dörtkonak Güzergahı
  Sayfalar 250 - 274
  Alaaddin VURAL
 24. Her Şey Dâhil Sistemde Hizmet Veren Bir Otel İşletmesinde Kalite Maliyetlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 275 - 296
  Okan ÇOLAK , Levent KOŞAN
 25. Giresun İlinin Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 297 - 306
  Mehmet Mert PASLI , Nazik ÇELİKKANAT PASLI
 26. Turist Rehberlerinin Yaşadıkları Deneyimlere Göre Doğu Karadeniz Bölgesi Yayla Turizminin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 307 - 316
  Fazıl KAYA , Sema KÜÇÜKALİ , İsmail KIZILIRMAK
 27. Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejileri için Veri Madenciliği Teknikleri Kapsamında Perakende Sektöründe Kümeleme Analizi Uygulaması
  Sayfalar 317 - 327
  Ersin NAMLI , Sümeyra MURAT
 28. Makroekonomik Değişkenlere Dayalı Kredi Riski Ölçümü: Türkiye Bankacılık Sektöründe Kredi Riski Stres Testi Uygulaması
  Sayfalar 328 - 339
  İbrahim KARAASLAN , Özlem SAYILIR
 29. Doğu Karadeniz Bölgesinde Bulunan Korunan Alanların Rekreasyonel Kullanımları
  Sayfalar 340 - 350
  Mehmet ÖZ , Muhammed Said FİDAN , Hakan ADANUR , Osman KOMUT
 30. Hedonik ve Faydacı Tüketimin Elektronik Pazarlama ve Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi
  Sayfalar 351 - 365
  Ali KÖROĞLU , Salih YILDIZ
 31. Turizm Teşvik ve Desteklerinin Paydaşların Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi
  Sayfalar 366 - 375
  Ayhan KARAKAŞ , Ahmet ASLAN , Şaban ESEN
 32. Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Servqual İle Ölçülmesi: Bir Alan Araştırması
  Sayfalar 376 - 387
  Ahmet KURTARAN , Melike KURTARAN ÇELİK , Fegan MUTLU
Dizinler