Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1309-7423 | e-ISSN 1309-7423 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/gumus


Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (GUSBEED) açık erişimli, hakemli, yılda üç kez (Ocak, Mayıs ve Eylül) yayımlanan bilimsel bir dergidir. Dergiye yayımlanması için gönderilen bilimsel ve orijinal araştırma makaleleri İngilizce veya Türkçe olmalıdır.

Önemli Bilgilendirme

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (GUSBEED) sayıya özel makale kabulü yapmamaktadır. Sisteme yüklenen çalışmaların hakem değerlendirme süreci başlatılmakta ve değerlendirme sonrası onay alan çalışmalar "Yayımlanacaklar" listesine alınmaktadır. Sıradaki sayı yayına verilmesi aşamasında öncelik sırasına göre belirli sayıdaki çalışma yayımlanmaktadır.
Sistem üzerinden yüklenen ve yayın süreci Olumlu tamamlanan çalışmalar için belirli sayı veya süre garantisinin verilmesi KESİNLİKLE mümkün değildir. 
Çalışmanızı dergi yazım kurallarına göre düzenlemek için Makale Şablonu nu kullanabilirsiniz. Makale şablonuna TAM uygun olmayan, yazar kimlik bilgileri içeren ve Extended Abstract bulunmayan makaleler (Türkçe çalışmalar için) değerlendirme sürecine alından doğrudan RED edilmektedir. 
(GUSBEED) e gönderilen;
Çalışmaların türü Araştırma Makalesi olmalıdır(Diğer makale türleri kabul edilmemektedir)
Çalışmalar Dergi Yayın İlkelerine uygun olmalıdır.
Çalışmalar Dergi Yazım Kurallarına uygun olmalıdır. 
Çalışma ile ilgili Sistem üzerindeki tüm bilgiler (Anahtar Kelimeler, Yazar Kimlik Bilgileri ve Özetler vb.) eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

ISSN 1309-7423 | e-ISSN 1309-7423 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/gumus
Kapak Resmi


Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (GUSBEED) açık erişimli, hakemli, yılda üç kez (Ocak, Mayıs ve Eylül) yayımlanan bilimsel bir dergidir. Dergiye yayımlanması için gönderilen bilimsel ve orijinal araştırma makaleleri İngilizce veya Türkçe olmalıdır.

Önemli Bilgilendirme

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (GUSBEED) sayıya özel makale kabulü yapmamaktadır. Sisteme yüklenen çalışmaların hakem değerlendirme süreci başlatılmakta ve değerlendirme sonrası onay alan çalışmalar "Yayımlanacaklar" listesine alınmaktadır. Sıradaki sayı yayına verilmesi aşamasında öncelik sırasına göre belirli sayıdaki çalışma yayımlanmaktadır.
Sistem üzerinden yüklenen ve yayın süreci Olumlu tamamlanan çalışmalar için belirli sayı veya süre garantisinin verilmesi KESİNLİKLE mümkün değildir. 
Çalışmanızı dergi yazım kurallarına göre düzenlemek için Makale Şablonu nu kullanabilirsiniz. Makale şablonuna TAM uygun olmayan, yazar kimlik bilgileri içeren ve Extended Abstract bulunmayan makaleler (Türkçe çalışmalar için) değerlendirme sürecine alından doğrudan RED edilmektedir. 
(GUSBEED) e gönderilen;
Çalışmaların türü Araştırma Makalesi olmalıdır(Diğer makale türleri kabul edilmemektedir)
Çalışmalar Dergi Yayın İlkelerine uygun olmalıdır.
Çalışmalar Dergi Yazım Kurallarına uygun olmalıdır. 
Çalışma ile ilgili Sistem üzerindeki tüm bilgiler (Anahtar Kelimeler, Yazar Kimlik Bilgileri ve Özetler vb.) eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

Cilt 12 - Sayı 2 - 29 May 2021
 1. Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Akıllı Kent Uygulamalarındaki Karşılığı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği
  Sayfalar 209 - 233
  Kubilay ÇAKICI, Rüveyda KIZILBOĞA ÖZASLAN
 2. Turizm İşletmelerinde Teknolojik Sistemlerin Kullanılması: İstanbul Üzerine Bir inceleme
  Sayfalar 234 - 247
  Hasan Önal ŞEYHANLIOĞLU, Said KINGIR
 3. A Review of Global Winter Tourism Research in the Web of Science (WoS) Database between 1988-2020: A Bibliometric and Visualization Analysis
  Sayfalar 248 - 265
  Ümit GABERLİ, Yenal YAĞMUR
 4. Yerel Halkın Turizme İlişkin Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma: Huser Yaylası Örneği
  Sayfalar 266 - 283
  Elif ACUNER, Kübra KÜÇÜK, Cem KESKİN, Emel ERGİN
 5. Bulanık SWARA ve Bulanık MARCOS Yöntemleriyle Sivil Havacılıkta Kabin Memuru Seçimi
  Sayfalar 284 - 302
  Aşkın ÖZDAĞOĞLU, Murat Kemal KELEŞ, Barış IŞILDAK
 6. GM (1,1) Modeli ve Doğrusal Trend Analizi ile Türkiye’nin Ziyaretçi Sayısı ve Kişi Başı Ortalama Harcama Miktarı Temelinde Turizm Geliri ve Giderinin Tahmini
  Sayfalar 303 - 324
  Ali ŞİMŞEK, Nuri ÖMÜRBEK
 7. Ticari Dışa Açıklık ve Enflasyon İlişkisi: D-8 Ülkeleri için Panel Eş Bütünleşme Analizi
  Sayfalar 325 - 337
  Yusuf DEMİR
 8. The Effects of Technological Development and High-Tech Industrial Production on Export in Turkey
  Sayfalar 338 - 354
  Ayberk ŞEKER
 9. Türkiye’de Polisle Gerçekleştirilen İşbirliğinin Özel Güvenlik Görevlilerinin Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği Üzerine Etkisi
  Sayfalar 355 - 366
  Uğur DEMİRCİ
 10. Sosyal Medyanın Tüketici Davranışları Üzerindeki Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 367 - 378
  Mustafa AKSOĞAN, Yalın Kılıç TÜREL
 11. “Karadeniz’in Çanakkale’si” Harşit Vadisi Savunmasının Hüzün Turizmi Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 379 - 388
  Mehmet ŞİMŞEK
 12. Kovid-19’un ABD-Çin İlişkilerine Etkisini Trump’ın Twitter’daki Hakikat Ötesi Siyaseti Üzerinden Okumak
  Sayfalar 389 - 403
  Selahattin ÇAVUŞ, Mehmet ÖZTÜRK
 13. Değişen Yaşlılık Kavramının Reklamlara Yansıması
  Sayfalar 404 - 418
  Yelda ÜLKER
 14. Türkiye’deki Mevduat Bankalarına Yönelik Bir Araştırma: Bankalarda Gelir Çeşitlendirmesinin Performans Üzerine Etkileri
  Sayfalar 419 - 439
  Onur KAYRAN, Murat KIYILAR
 15. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının Firma Performansı Üzerindeki Etkisi: BIST Lokanta ve Oteller Sektörü Örneği
  Sayfalar 440 - 455
  Erdal YILMAZ, Kübra BEDİR
 16. Bireysel Düzeyde Hesap Verebilirliğin Demografik Özellikler, Öz-İzleme Yetisi ve Politik Yeti Açısından İncelenmesi: Şehir Hastanesi’nde Bir Uygulama
  Sayfalar 456 - 476
  Ayşe ASLAN, Azmi YALÇIN
 17. Katılım Bankaları mı? Geleneksel Bankalar mı? COVID-19 Salgınının Finansal Performans Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Değerlendirme
  Sayfalar 477 - 488
  Duygu ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ
 18. Ekonomik Özgürlüğün Vergi Gelirleri Üzerine Etkisi: OECD Kurucu Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma
  Sayfalar 489 - 505
  Nazlı KEYİFLİ
 19. Bütünleşik CRITIC-EDAS Yaklaşımıyla Covid-19 Pandemisinin Bilişim Sektörü Üzerindeki Finansal Performans Etkisi
  Sayfalar 506 - 522
  Turan ÖNDEŞ, Tuba ÖZKAN
 20. Yunanistan Güney Ege (Kiklad ve Oniki Ada) Bölgesi’nin Nüfus Özellikleri
  Sayfalar 523 - 540
  Reyhan Rafet CAN
 21. Yaşlanan Nüfus, Sorunlar ve Politikalar: Türkiye İçin Bir Değerlendirme
  Sayfalar 541 - 556
  Burçin ESER, Saniye KÜÇÜK
 22. Yerel Halkın Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımını Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Çalışma
  Sayfalar 557 - 569
  Halil İbrahim KARAKAN, Çağdaş ERTAŞ, Okan ÇOLAK, Süreyya YURTMAN
 23. Traveling The World Freely? The Role of Pandemic Panic on Traveler Behavior in Global Destination Marketing: The Case of Turkey
  Sayfalar 570 - 585
  Zekiye TAMERGENCER
 24. Tüketici Sosyal İhtiyaçlarının Marka Sadakati Oluşturma Üzerine Etkisi
  Sayfalar 586 - 599
  Umut ERKUŞ, Abdülkadir ÖZTÜRK
 25. Örgütsel Adaletin Örgütsel Yabancılaşma Üzerindeki Etkisi: Belediye Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 600 - 613
  Edip ÖRÜCÜ, Ömer GİZLİER, Canan YILMAZ
 26. Lay (1986)’nın Genel Erteleme Ölçeğinin Güvenilirlik ve Geçerlilik Araştırması
  Sayfalar 614 - 626
  Özsev BERK, Remzi ALTUNIŞIK, Ersin ESKİLER, Nilgün SARIKAYA
 27. Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Lojistik Performans Endeksine Göre Seçilen Ülkelerin Entropi Temeline Dayalı Edas Yöntemi ile Değerlendirmesi
  Sayfalar 627 - 641
  Gamze ALKAN, Fahriye MERDİVENCİ
 28. Afetlerde Güvenli Şehir Değerlendirmesi: Puan Kart Uygulaması
  Sayfalar 642 - 664
  Melikşah TURAN, Ekrem CENGİZ
 29. Endüstri İlişkileri İklimi ve Covid-19 Pandemi Sürecinin Yansımaları
  Sayfalar 665 - 678
  Ahmet GÖKÇE
 30. Entelektüel Sermaye Firma Performansını Nasıl Etkiler? Gelişmekte Olan Ülkelerden Güncel Kanıtlar
  Sayfalar 679 - 696
  Fatih YİĞİT
 31. Torul (Gümüşhane) Batısında Dolin Topografyası
  Sayfalar 697 - 707
  Halil İbrahim ZEYBEK, Ayşen Gönül EKŞİOĞLU
 32. Merzifon (Amasya) ile Mecitözü (Çorum) İlçeleri Arasında Kalan Sahada Karstlaşma ve Karstik Şekiller
  Sayfalar 708 - 733
  Faruk AYLAR, Halil İbrahim ZEYBEK
Dizinler