ISSN: 1309-7423
e-ISSN: 1309-7423
Başlangıç: 2010
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Gümüşhane Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (GUSBEED) açık erişimli, hakemli, yılda üç kez (Ocak, Mayıs ve Eylül) yayımlanan bilimsel bir dergidir. Dergiye yayımlanması için gönderilen bilimsel ve orijinal araştırma makaleleri İngilizce veya Türkçe olmalıdır.

Önemli Bilgilendirme

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (GUSBEED) sayıya özel makale kabulü yapmamaktadır. Sisteme yüklenen çalışmaların hakem değerlendirme süreci başlatılmakta ve değerlendirme sonrası onay alan çalışmalar "Yayımlanacaklar" listesine alınmaktadır. Sıradaki sayı yayına verilmesi aşamasında öncelik sırasına göre belirli sayıdaki çalışma yayımlanmaktadır.
Sistem üzerinden yüklenen ve yayın süreci Olumlu tamamlanan çalışmalar için belirli sayı veya süre garantisinin verilmesi KESİNLİKLE mümkün değildir. 
Çalışmanızı dergi yazım kurallarına göre düzenlemek için Makale Şablonu nu kullanabilirsiniz. Makale şablonuna TAM uygun olmayan, yazar kimlik bilgileri içeren ve Extended Abstract bulunmayan makaleler (Türkçe çalışmalar için) değerlendirme sürecine alından doğrudan RED edilmektedir. 
(GUSBEED) e gönderilen;
Çalışmaların türü Araştırma Makalesi olmalıdır(Diğer makale türleri kabul edilmemektedir)
Çalışmalar Dergi Yayın İlkelerine uygun olmalıdır.
Çalışmalar Dergi Yazım Kurallarına uygun olmalıdır. 
Çalışma ile ilgili Sistem üzerindeki tüm bilgiler (Anahtar Kelimeler, Yazar Kimlik Bilgileri ve Özetler vb.) eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

2021 - Cilt: 12 Sayı: 3