Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 230 - 261 2017-04-23

Changing communication process with new media: the position of young people in the social sharing networks
Yeni Medya Aracılığıyla Değişen İletişim Süreci: Sosyal Paylaşım Ağlarında Gençlerin Konumu

Ali Murat KIRIK [1]


Today new technologies for use in communication are being developed at a fast pace and as a consequence the world we know is changing rapidly. The most important factor in the development of the new communication technologies is without doubt the Internet. New media, which is heavily supported by the Internet technology, changed the means used for mass media communication also. The convergence of TV, an important mass media communication instrument, with Internet created the IPTV, an interactive broadcast technology. The IPTV broadcast technology hastened the transfer from the TV as we know, to the TV over Internet. This, in turn resulted in increased popularity of Internet. Social networks started to move to the forefront of communication as IPTV evolved into Smart TV and as the number of Internet users grew rapidly. The youth, specially in Turkey, is more involved in the use of new communication technologies and social networking. The distinction between the real and the virtual worlds is disappearing as social networks such as Facebook, Twitter, Google+ keep increasing rapidly the number of their users both in Turkey and all over the World. In this study, a detailed analysis is made of the reasons for the intense interest of the youth in social networks. Information concerning computers, Internet technology and social networks is provided first. Then, a metric for the relation between the youth and the social media, "Measure of Position Determination in Social Networking" is developed. Thus, an attempt is made to determine the position of the youth in the use of social networking. The study is concluded in the light of its findings and suggestions are made for further study.

İletişim teknolojileri günümüzde hızlı bir şekilde gelişim göstermekte ve dünyanın çehresi giderek değişmektedir. Yeni iletişim teknolojilerinin gelişimini sağlayan en önemli unsur ise şüphesiz internet olmuştur. Yeni medya, yoğun bir şekilde internet teknolojisinden beslenmektedir. Yeni iletişim teknolojileri, geleneksel kitle iletişim araçlarını da değişime uğratmıştır. Televizyon gibi önemli bir kitle iletişim aracının internet ile yakınsaması aracılığıyla IPTV adı verilen etkileşimli yayın teknolojisi ortaya çıkmıştır. IPTV yayın teknolojisi, televizyondan internete dönüşüm sürecini hızlandırmış; internet bu sayede popülaritesini arttırmıştır. IPTV’nin Smart TV teknolojisine evrilmesi ve internetin kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte sosyal paylaşım ağları ön plana çıkmaya başlamıştır. Özellikle Türkiye’de yeni iletişim teknolojileri ve sosyal medyaya daha çok gençler ilgi duymaktadır. Facebook, Twitter, Google+ gibi sosyal paylaşım ağları gerek Türkiye’de ve gerekse de dünyada hızlı bir şekilde üye sayısını arttırmakta, böylelikle reel ve sanal dünya ayrımı ortadan kalkmaktadır. Bu çalışmada, gençlerin sosyal paylaşım ağlarına yoğun ilgi göstermesinin nedenleri detaylı bir şekilde irdelenmiştir. Bilgisayar, internet teknolojileri ve sosyal paylaşım ağlarıyla ilgili bilgiler aktarıldıktan sonra, gençlik ve sosyal medya ilişkisine değinilerek “Sosyal Paylaşım Ağlarında Konum Belirleme Ölçeği” oluşturulmuştur. Böylece gençlerin sosyal paylaşım ağlarındaki konumu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bulguların ışığında çalışma sonuçlandırılmış ve konuyla ilgili öneriler sunulmuştur.

 • ACUN, Ramazan (2008). “Fikir ve Sanat Eserleri Alanında Türkiye'de Toplu Hak Yönetimi Bölünerek Zayıflama Süreci, Bütünleşerek Derinleşmeyen Nasıl Dönüşür?”, Legal Fikri ve Sınaî Haklar Dergisi Dergisi, 14.Sayı.
 • AKDAĞ, Mustafa (2012). “Ölçme Aracının Yapısal Nitelikleri”, http://iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/445/file /olcme.pdf, Erişim Tarihi: 07.12.2012.
 • AKGÜL, Aziz; ÇEVİK, Osman (2003). İstatistiksel Analiz Teknikleri, Ankara: Emek Ofset.
 • AKINCI VURAL, Z.Beril; BAT, Mikail (2010). “Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma ”, Journal Of Yaşar University, 20.Sayı.
 • ALİOĞLU, Nazan (2011). Yeni Medya Sanatı ve Estetiği (Yeni Medyanın İlkeleri – Geleneksel ve Yeni Medya), İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • BAUDRILLARD, Jean (2004). Tam Ekran (çev. Bahadır Gülmez), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • CANTEKİNLER, Kasım; BOLAT, Ayşegül vd. (2008), IPTV Tabanlı Hizetler: VoIP ve IPTV, Ankara: Telekomünikasyon Kurumu.
 • DALDAN, Özgür (2009). Global İnternet Protokolü Televizyonu (IPTV) Pazarı, IPTV’nin Türkiye Pazarına Nüfuz Etmesi Ve Pazarda Büyüme Potansiyeli, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.
 • ERKUL, Erdem R. (2009). “Sosyal Medya Araçlarının (Web 2.0) Kamu Hizmetleri ve Uygulamalarında Kullanılabilirliği” Türkiye Bilişim Derneği Dergisi, 116.Sayı.
 • HASSAN, Abdel Moiteim Ahmed; SHRIGLEY, Robert L., “Designing a Likert Scale to Measure Chemistry Attitudes”, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1949-8594.1984.tb09581.x/ abstract, Erişim Tarihi: 18.12.2012.
 • HELD, Gilbert (2007). Understanding IPTV, New York: Auerbach Publications.
 • KARASAR, Niyazi (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Sim Matbaası.
 • KESER BERBER, Leyla; TÜRKEKUL, Erdem vd. (2006). Sayısal Haklar Yönetimi (DRM), İstanbul: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • KÖSEOĞLU, Özgür (2006). “Bilgi İletişim Teknolojilerinin Pazarlamaya Etkisi”, Bilgi İletişim Teknolojileri ve Yansımaları (ed. Beril Akıncı Vural), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • MANOVICH, Lev (2001). The Language Of New Media, Cambridge: Massachusetts Institute of Technology.
 • MAYFIELD, Antony (2008). What is Social Media?, England: Forrester Research Social Computing.
 • MCPHILLIPS, Simon; MERLO, Omar (2008). “Media Convergence And The Evolving Media Business Model: An Overview And Strategic Opportunities”, The Marketing Review, Vol.8, Issue:3.
 • MERASIVO, Marko (2005). “The Effects Of Digital Marketing On Costumer Relationship”, Managing Business in a Multi-Channel World: Success Factors for E-Business (ed. Timo Saarinen, Markku Tinnila, Anne Tseng), London: Idea Group, 2005.
 • MORGÜL, Avni (2011). Sayısal Televizyon Tekniği, İstanbul: Papatya Yayınları.
 • ÖZARSLAN, Yasin (2011). “Kişiselleştirilmiş Öğrenme Ortamı Olarak IPTV”, Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, 2.Sayı.
 • ÖZÇAĞLAYAN, Mehmet (1998). Yeni İletişim Teknolojileri ve Değişim, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • POSTER, Mark (1995). The Second Media Age, Canada: Wiley Publications.
 • SIMPSON, Wes; GREENFIELD, Howard (2007). IPTV and Internet Video-Expanding the Reach of Television Broadcasting, Oxford: Focal Press.
 • SÜTCÜ, Cem S. (2007). “Küreselleşme ve E-Devlet Uygulamalarının Kamusal Alan Olarak Değerlendirilmesi”, Küreselleşme Üzerine Notlar (ed. Oğuz Kaymakcı), İstanbul: Nobel Yayınları.
 • TAŞKIN, Cebrail (2008). “IPTV Mimarisi ve Servisleri”, Birey Eksenli İnteraktif Yayıncılık IPTV (drl. İlhan Yerlikaya), Ankara: RTÜK-Türkiye Bilişim Derneği.
 • THOMPSON, John B. (1995). The Media and Modernity: A Social Theory of the Media, California: Stanford University Press.
 • TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. (2007). Digital Systems: Principles and Applications, New Jersey: Pearson Education Ltd.
 • TONTA, Yaşar (2009). “Dijital Yerliler, Sosyal Ağlar ve Kütüphanelerin Geleceği ”, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, Cilt 23, 4.Sayı.
 • WILLIAMS, Bruce A. (2003). “The New Media Environment, Internet Chatrooms, and Public Discourse After 9/11” War And The Media - Reporting Conflict 24/7 (ed. Daya Kishan Thussu, Des Freedman), London: Sage Publications.
 • YURDUGÜL, Halil (2012). “Faktör Analizinde KMO ve Bartlett Testleri Neyi Ölçer?, http://yunus.hacettepe.edu.tr/~yurdugul/3/indir/Kuresellik.pdf, Erişim Tarihi: 06.10.2012.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: alimuratkirik
Yazar: Ali Murat KIRIK
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Nisan 2017

Bibtex @araştırma makalesi { e-gifder300815, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {230 - 261}, doi = {10.19145/gumuscomm.300815}, title = {Yeni Medya Aracılığıyla Değişen İletişim Süreci: Sosyal Paylaşım Ağlarında Gençlerin Konumu}, key = {cite}, author = {KIRIK, Ali Murat} }
APA KIRIK, A . (2017). Yeni Medya Aracılığıyla Değişen İletişim Süreci: Sosyal Paylaşım Ağlarında Gençlerin Konumu. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 5 (1) , 230-261 . DOI: 10.19145/gumuscomm.300815
MLA KIRIK, A . "Yeni Medya Aracılığıyla Değişen İletişim Süreci: Sosyal Paylaşım Ağlarında Gençlerin Konumu". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 5 (2017 ): 230-261 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/e-gifder/issue/28776/300815>
Chicago KIRIK, A . "Yeni Medya Aracılığıyla Değişen İletişim Süreci: Sosyal Paylaşım Ağlarında Gençlerin Konumu". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 5 (2017 ): 230-261
RIS TY - JOUR T1 - Yeni Medya Aracılığıyla Değişen İletişim Süreci: Sosyal Paylaşım Ağlarında Gençlerin Konumu AU - Ali Murat KIRIK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.19145/gumuscomm.300815 DO - 10.19145/gumuscomm.300815 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 230 EP - 261 VL - 5 IS - 1 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/gumuscomm.300815 UR - https://doi.org/10.19145/gumuscomm.300815 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Yeni Medya Aracılığıyla Değişen İletişim Süreci: Sosyal Paylaşım Ağlarında Gençlerin Konumu %A Ali Murat KIRIK %T Yeni Medya Aracılığıyla Değişen İletişim Süreci: Sosyal Paylaşım Ağlarında Gençlerin Konumu %D 2017 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 5 %N 1 %R doi: 10.19145/gumuscomm.300815 %U 10.19145/gumuscomm.300815
ISNAD KIRIK, Ali Murat . "Yeni Medya Aracılığıyla Değişen İletişim Süreci: Sosyal Paylaşım Ağlarında Gençlerin Konumu". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 5 / 1 (Nisan 2017): 230-261 . https://doi.org/10.19145/gumuscomm.300815
AMA KIRIK A . Yeni Medya Aracılığıyla Değişen İletişim Süreci: Sosyal Paylaşım Ağlarında Gençlerin Konumu. e-gifder. 2017; 5(1): 230-261.
Vancouver KIRIK A . Yeni Medya Aracılığıyla Değişen İletişim Süreci: Sosyal Paylaşım Ağlarında Gençlerin Konumu. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2017; 5(1): 261-230.


Yeni Medya Belgeseli Üzerine Bir Değerlendirme
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Özlem ARDA
https://doi.org/10.26466/opus.678458