Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1308-6200 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Hayrettin İVGİN | www.dergikaradeniz.com


Sosyal bilimler dergisi olan Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi; 2009 yılından bugüne, üç ayda bir basılı ve elektronik olarak yayınlanan, uluslararası hakemli bir sosyal bilimler dergisidir. 

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Rusça'dır.

Dergi Karadeniz, her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında çıkarılmaktadır. 

Makale göndermeden önce dergimizin yazım kurallarını mutlaka okuyunuz. Yazım Kurallarına erişmek için tıklayın. 

Derginin tüm sayıları ve makaleleri web sitesi üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi

ISSN 1308-6200 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Hayrettin İVGİN | www.dergikaradeniz.com
Kapak Resmi


Sosyal bilimler dergisi olan Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi; 2009 yılından bugüne, üç ayda bir basılı ve elektronik olarak yayınlanan, uluslararası hakemli bir sosyal bilimler dergisidir. 

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Rusça'dır.

Dergi Karadeniz, her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında çıkarılmaktadır. 

Makale göndermeden önce dergimizin yazım kurallarını mutlaka okuyunuz. Yazım Kurallarına erişmek için tıklayın. 

Derginin tüm sayıları ve makaleleri web sitesi üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.
Cilt 12 - Sayı 48 - 15 Ara 2020
 1. KOZI KÖRPEŞ BAYAN SULU DESTAN ÜZERİNE BİR TAHLİL DENEMESİ
  Sayfalar 1 - 9
  Gulzana NAUANOVA
 2. BİREYLERİN HANE İÇİ GIDA İSRAFI İLE İLGİLİ ALGILAMALARINI DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 10 - 26
  Yeliz DEMİR
 3. DOĞU AKDENİZ’DEKİ GELİŞMELER DOĞRULTUSUNDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI’NIN DÜNÜ VE BUGÜNÜ
  Sayfalar 27 - 48
  Eren Alper YILMAZ
 4. СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ПО ИСТОРИЧЕСКИМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ВАСИЛИЯ БАРНОВА
  Sayfalar 49 - 58
  Vakhtang İNAURİ
 5. FORM AND FUNCTION CORRELATION OF OLD GEORGIAN CAUSATION
  Sayfalar 59 - 68
  Lamzira KOBAİDZE
 6. BELLEK SANATI “HATIRLAMA KÜLTÜRÜ” ETRAFINDA KARS ÖLÜ BAYRAMI VE YENİDEN DOĞMA İDEALİ
  Sayfalar 69 - 80
  Filiz GÜVEN
 7. ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ GÖSTEREN ÖĞRENCİLERE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER UYGULAMASININ ETKİLİLİĞİ
  Sayfalar 81 - 101
  Deniz DAĞSEVEN EMECEN
 8. ÖĞRETMENLERIN EĞITIM ARAŞTIRMALARINA YÖNELIK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 102 - 110
  Alptürk AKÇÖLTEKİN
 9. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDE YAYINLANAN TÜRK ROMANLARININ TEMATİK HARİTASI
  Sayfalar 111 - 131
  Nusret YILMAZ
 10. TÜRKİSTAN’DAKİ TÜRK MEDENİYETİNİN YÜKSELMESİ VE DÜŞÜŞÜ ÜZERİNE
  Sayfalar 132 - 152
  Mehmetali KASIM
 11. SOGMATAR
  Sayfalar 153 - 168
  Yusuf ALBAYRAK
 12. MODELLING OF CITRUS PRODUCTION AND EXPORT PROCESS: EASTERN MEDITERRENEAN REGION OF TURKEY
  Sayfalar 169 - 187
  Hürol ASLAN, Ertan ZEREYAK, Sevgi TÜZÜN RAD
 13. HOW TO IMPROVE THE QUALITY OF TEACHING PROGRAMS IN ENGLISH MEDIUM INSTRUCTION AT UNIVERSITY? A CASE STUDY FROM TURKEY
  Sayfalar 188 - 204
  İbrahim Efe EFEOĞLU, Ömür KILINÇARSLAN
 14. HASAN ALİ TOPTAŞ’IN SONSUZLUĞA NOKTA ROMANINDA BEDRAN’IN YALNIZLIKLA BÜTÜNLEŞMİŞ DÜNYASI
  Sayfalar 205 - 217
  Berna CİVALIOĞLU SEVİNDİK, Yakup ÇELİK
 15. К ВОПРОСУ ДАТИРОВКИ ОДНОГО ТУРЕЦКОГО ДОКУМЕНТА
  Sayfalar 218 - 230
  Kakhaber GLOVELİ
 16. ORTHODOX CHURCH OF GEORGIA AND CORONA VIRUS PANDEMIC
  Sayfalar 231 - 245
  Tea TATENASHVILI
 17. SOĞMATAR RÖLYEF VE YAZITLARI
  Sayfalar 246 - 260
  Yusuf ALBAYRAK, Bahattin ÇELİK
 18. ORHON YAZITLARINDA KİŞİ ADI VE UNVAN ÜZERİNE
  Sayfalar 261 - 273
  Osman TÜRK
 19. KRİZ ZAMANLARINDA HABER ÜRETİM SÜRECİ
  Sayfalar 274 - 290
  Mesut COŞKUN
 20. KARAY TÜRKLERİNİN YAKARI METİNLERİNDE KUDÜS
  Sayfalar 291 - 302
  Fatih ŞAYHAN
 21. HARBETSUVAN TEPESİ 2019 YILI KAZI ÇALIŞMASI
  Sayfalar 303 - 326
  Bahattin ÇELİK
 22. TYANA ROMA HAMAMI KAZILARINDA ORTAYA ÇIKAN SÜTUN BAŞLIK PARÇALARI
  Sayfalar 327 - 353
  Tahir GÜRKAN, Osman DOĞANAY
 23. TÜRKİYE’DE 81 İL BAZINDA İHRACAT PERFORMANSI VE GELİR DÜZEYİ İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ
  Sayfalar 354 - 386
  Adem KARAKAŞ
 24. SİLİFKE YÖRESİ YÖRÜK KÜLTÜRÜNDE SERBEST ÖLÇÜLÜ İKİ YENİ TÜRKÜ
  Sayfalar 387 - 393
  Sonat SEYHAN
 25. İLKELDEN MODERNE KOKUNUN TÜKETİMİ VE TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ YANSIMASI
  Sayfalar 394 - 408
  Fidan UĞUR ÇERİKAN
 26. GÜRCİSTAN'DA AZERBAYCAN TÜRKLERİNİN ETNOPEDAGOJİSİ
  Sayfalar 410 - 422
  Gülnara GOCA MEMMEDLİ
 27. KKTC’DE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE POLİS MEŞRUİYETİ VE POLİSLE İŞBİRLİĞİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 423 - 444
  Mehmet Ali TEKİNER, Cem KAYABAŞI
 28. TÜRKİYE’DE ASKERLİK HİZMETİ VE SOSYAL ZAMAN
  Sayfalar 445 - 468
  Burak ŞAHİN
Dergi Karadeniz Sempozyum