Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-6200 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Hayrettin İVGİN | www.dergikaradeniz.com


Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi; 2009 yılından bugüne, üç ayda bir basılı ve elektronik olarak yayınlanan, uluslararası hakemli bir sosyal bilimler dergisidir. 

Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Rusça'dır.

Dergi Karadeniz, her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında çıkarılmaktadır. 

ICV (Index Copernicus Value) 2018 = 81.27

Impact Factor : 0.635 (2017-2018)
Impact Factor : 0.934 (2018-2019)


Makale göndermeden önce dergimizin yazım kurallarını mutlaka okuyunuz. Yazım Kurallarına erişmek için tıklayın. 

Derginin tüm sayıları ve makaleleri web sitesi üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi

ISSN 1308-6200 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Hayrettin İVGİN | www.dergikaradeniz.com
Kapak Resmi


Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi; 2009 yılından bugüne, üç ayda bir basılı ve elektronik olarak yayınlanan, uluslararası hakemli bir sosyal bilimler dergisidir. 

Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Rusça'dır.

Dergi Karadeniz, her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında çıkarılmaktadır. 

ICV (Index Copernicus Value) 2018 = 81.27

Impact Factor : 0.635 (2017-2018)
Impact Factor : 0.934 (2018-2019)


Makale göndermeden önce dergimizin yazım kurallarını mutlaka okuyunuz. Yazım Kurallarına erişmek için tıklayın. 

Derginin tüm sayıları ve makaleleri web sitesi üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.
47. Sayı Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 47 - 20 Eyl 2020
 1. HISTORICAL AND MODERN TOPONYMY: THE EXAMPLE OF QIQINETI VILLAGE
  Sayfalar 1 - 15
  Merab BERİDZE
 2. THE LINGUISTIC FORMATION PROCESS AND INFLUENCING FACTORS IN JAVAKHETI, GEORGIA
  Sayfalar 16 - 28
  Maka BERİDZE
 3. KÜLTÜREL BELLEK MEKÂNI VE MİLLİ KİMLİK YARATMADA PINARBAŞI AĞITLARININ İŞLEVİ
  Sayfalar 29 - 43
  Ramazan ERGÖZ , Oğuz DOĞAN
 4. HARBETSUVAN TEPESİ 2018 YILI KAZI ÇALIŞMASI.
  Sayfalar 44 - 58
  Bahattin ÇELİK , Hatice TOSYAGÜLÜ ÇELİK
 5. DÎVÂNU LUĞÂT’İT-TÜRK’TE ARAÇ-GEREÇLERLE İLGİLİ SÖZ VARLIĞI VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ GÖRÜNÜMLERİ
  Sayfalar 59 - 72
  Tülin Ayşe KOÇ
 6. FUNCTION OF NATIONAL COSMONYMS IN ABAY KUNANBAYEV'S APHORISMS
  Sayfalar 73 - 90
  Mereke ATABAYEVA , Marita SNABEKOVA , Mengul KANABEKOVA
 7. SANATIN ÖLÜMÜ ÜZERİNE: YANLIŞ CENAZEYE AĞIT
  Sayfalar 91 - 107
  Doğan AKBULUT
 8. SİNOPE MİMARİ BEZEMELERİ: Kymation, Anthemion, Yaprak ve İnci-Boncuklar
  Sayfalar 108 - 138
  Nazli YILDIRIM
 9. KAZAK TÜRKLERİNDE SÜNNET TÖRENİ
  Sayfalar 139 - 145
  Gulzana NAUANOVA
 10. CATHERINE MORLAND’S CHARACTER DEVELOPMENT IN JANE AUSTEN’S NORTHANGER ABBEY
  Sayfalar 146 - 158
  Mediha AŞKAROĞLU
 11. ŞANLIURFA TEK TEK DAĞLARI NEOLİTİK DÖNEM FAUNA VE FLORASINA GENEL BİR BAKIŞ
  Sayfalar 159 - 168
  Hatice TOSYAGÜLÜ ÇELİK , Bahattin ÇELİK
 12. KAZAK ULUSAL(GELENEK VE GÖRENEK) MASALLARINDA ULUSUN ÖZBİLİNÇ İMGESİ OLARAK “HAN” KAVRAMI
  Sayfalar 169 - 182
  Katira BALABEKOVA BALABEKOVA, Camila Cfvila OTARBEKOVA OTARBEKOVA
 13. TÜRKİYE’DEKİ SOMALİLİ GENÇLERİN GÖZÜNDEN KADIN GENİTAL MUTİLASYONU BİR İNSAN HAKLARI İHLALİ MİDİR?
  Sayfalar 183 - 197
  Betül AKALIN
 14. YAZAR VE EDEBİYATIN İŞLEVİ VE İDEOLOJİK/TOPLUMSAL ROLÜ ÜZERİNE KURAMSAL BİR TARTIŞMA
  Sayfalar 198 - 221
  Vedi AŞKAROĞLU
 15. ARDAHAN İLİ 2017 YILI ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 222 - 255
  Sami PATACI , Özlem ORAL PATACI
 16. REALİZM TEORİSİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞME EVRELERİ
  Sayfalar 256 - 276
  Dursun Murat DÜZGÜN
 17. SERBEST RİTİMLİ EZGİLERE YÖNELİK DİKTE ÇALIŞMALARINDA FİNALE MUSİC YAZILIMININ KULLANIMI
  Sayfalar 277 - 290
  Aytunç AYDIN
 18. TİCARET YOĞUNLUĞUNUN ANALİZİ: TÜRKİYE VE TÜRK CUMHURİYETLERİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 291 - 308
  Mehmet Ali DEMİR
 19. TÜRKİYE’DE HAZİNE BORÇLANMA LİMİTİ
  Sayfalar 309 - 326
  Ahmet KADIKÖYLÜ , Özay ÖZPENÇE
 20. STEFAN ZWEİG’IN ÖYKÜLERİNDE KADIN İMGESİ: CİNSELLİĞE VE ÖTEKİLİĞE HAPSOL(UN)MUŞ BEDENLER
  Sayfalar 327 - 341
  Cihan TUNCER
 21. A SEMIOTIC ANALYSIS ON PUBLIC SPOT ADVERTISEMENTS PREPARED FOR PREVENTION OF DISCRIMINATION IN EMPLOYMENT PROCESS
  Sayfalar 342 - 365
  Ebru Gülbuğ EROL
 22. EDUCATIONAL PROGRAMS PERFORMANCE RANKING BY USE OF TOPSIS METHOD
  Sayfalar 366 - 374
  Bidzina MIDODASHVILI , Levan MIDODASHVILI , Pavle MIDODASHVILI
 23. THE FIRST INTEGRATION ATTEMPT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIK OF GEORGIA WITH THE WESTERN EUROPE AND THE UNITED STATES OF AMERICA (IN THE 20s OF THE 20 CENTURY)
  Sayfalar 375 - 385
  Manana MICHITASHVILI
 24. HÜZÜN TURİZMİNİN TEMEL MOTİVASYONLARI
  Sayfalar 386 - 393
  Hürriyet ÇİMEN
 25. MALİ MÜŞAVİRLERİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: MUĞLA ÖRNEĞİ
  Sayfalar 394 - 422
  Bahar SUVACI , Serap SİYİRDİCİ
 26. TÜRK MÜZİĞİ MAKAM TEORİSİ’NDE “EV-HÂNE” KAVRAMININ ESÂSI: YEGÂH, DÜGÂH, SEGÂH EVLERİ
  Sayfalar 423 - 437
  Şamil İSMAYILOV
 27. TİFLİS'TE ÖMERİYYE MEDRESESİ (1849–1919)
  Sayfalar 438 - 450
  Gülnara GOCA MEMMEDLİ
 28. KİTLE İLETİŞİMDE GÜNDEM BELİRLEME KURAMI: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ VE AN NAJAH NATİONAL ÜNİVERSİTESİ
  Sayfalar 451 - 481
  Çetin Murat HAZAR , Suha SBOUH
Dergi Karadeniz Sempozyum