İntihal Politikası

Karadeniz Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi’ne çalışmalarını gönderen yazarlar, çalışmalarında intihal bulunmadığını ve referansları uygun şekilde verdiklerini kabul edecektir. 

1. İntihal Tanımı

İntihal, başkasının yazılı veya bilimsel çalışmalarını, fikirlerini, verilerini veya diğer içeriklerini izinsiz kullanarak kendi eseri gibi sunma eylemidir. İntihal, aşağıdaki biçimlerde ortaya çıkabilir:

 • Metin kopyalama veya alıntı yapma.
 • Başkasının fikirlerini veya sonuçlarını kaynak belirtmeden kullanma.
 • Başkasının grafiklerini, tablolarını veya verilerini izinsiz kullanma.
 • Başkasının özgün çalışmalarını yeniden anlatma (paraphrasing) ve kaynak belirtmeme.

2. İntihali Önleme

Araştırmacılar ve kurumlar, aşağıdaki adımları atarak intihali önlemeye odaklanmalıdır:

 • Kaynakları uygun şekilde belirtme: Tüm alıntılar, referanslar ve kaynaklar doğru ve eksiksiz bir şekilde belirtilmelidir.
 • Özgün katkı: Her çalışma özgün bir katkı sunmalıdır. Başkalarının eserlerini sadece derlemek veya kopyalamak yerine, kendi özgün düşünceleri ve sonuçları sunmalıdır.
 • İntihal taraması: Araştırmacılar ve kurumlar, yazılı çalışmalarını intihal içeren unsurlara karşı tarayarak kontrol etmelidir. İntihal tespiti yazılımlarından yararlanabilirler. Sonucu makale gönderirken tarafımıza iletmek zorundadırlar. Benzerlik indeksi yüzde 25'ten fazla olan makaleler reddedilir ve yazarlara bildirilir. 
 • Eğitim ve farkındalık: Araştırmacılar ve akademik personel, intihal konusunda eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir.

3. İntihal Sonuçları

Veritabanlarında intihal tespit edildiğinde, ciddi sonuçlar doğabilir. Bunlar arasında çalışmanın reddedilmesi, yayınların geri çekilmesi, akademik veya profesyonel yaptırımlar bulunabilir. İntihal, bilimsel topluluğun güvenini zedeler ve akademik itibarı olumsuz etkileyebilir.

4. İntihal Tespit Yazılımları

 • Turnitin: Turnitin, özellikle eğitim kurumları ve akademik çalışmalar için yaygın olarak kullanılan bir intihal tespiti yazılımıdır. Metinleri tarar ve benzerlikleri, alıntıları ve intihali tespit eder.
 • Grammarly Plagiarism Checker: Grammarly, yazım ve dil hatalarını düzeltmenin yanı sıra, intihal tespiti yapabilen bir yazılımdır. Özellikle öğrenciler ve profesyoneller için kullanışlıdır.
 • Copyscape: Copyscape, internet üzerinde benzer veya aynı metinlerin taramasını yapar. Bu, özellikle web tabanlı içeriklerin intihalini önlemek için kullanışlıdır.
 • Plagscan: Plagscan, metinleri intihal açısından tarayan ve benzerlikleri gösteren bir yazılımdır. Özellikle akademik ve profesyonel metinler için uygundur.
 • Unicheck: Unicheck, eğitim kurumları ve öğrenciler için tasarlanmış bir intihal tespiti yazılımıdır. Metinleri ve dokümanları tarar ve benzerlikleri raporlar.
 • CrossRef Similarity Check (iThenticate): Bu yazılım, bilimsel araştırmaların intihalini önlemek amacıyla tasarlanmıştır. Akademik dergiler ve yayıncılar tarafından kullanılır.

Yayın Kurulu, dergiye gönderilen çalışmalarla ilgili aşırma, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karşısında COPE(https://publicationethics.org) kurallarına uygun olarak hareket eder.

Son Güncelleme Zamanı: 11.09.2022 20:37:03