Amaç ve Kapsam

Karadeniz Uluslararası Sosyal Bilimler Dergi, sosyal bilimler disiplinine ait her alt dalda makaleler yayımlayarak akademik alanın gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte sosyal bilimler alanında çeşitli ülkelerdeki bilim adamlarını da tanıtmayı hedeflemektedir.

Karadeniz Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi’ne Türkçe, İngilizce ve/veya Rusça olarak yazılmış aşağıdaki konularla ilişkili hem kuramsal ve derleme hem de uygulamalı/deneysel çalışmalar gönderilebilir.

1. Filoloji ve alt dalları
2. Pedagoji ve alt dalları
3. Sosyoloji ve alt dalları
4. Felsefe ve alt dalları
5. Psikoloji ve alt dalları
6. Folklor ve alt dalları
7. Edebiyat ve alt dalları
8. Sanat tarihi ve alt dalları
9. Arkeoloji ve alt dalları
10. Tarih ve alt dalları
11. İşletme ve alt dalları
12. Uluslar arası ilişkiler, Siyaset bilimi ve Kamu yönetimi ile alt dalları
13. Kültüroloji
14. Araştırma yöntem ve teknikleri

Yukarıda zikredilen alanlar için makalenizi sistem üzerinden yüklemeniz yeterlidir.