Editörler

Prof. Dr. Elfina SIBGETULLİNA (Tatar Dili ve Edebiyatı)

Prof. Dr. Jabbor ESHONKUL (Özbek Dili ve Edebiyatı)

Prof. Dr. Kadir GÜLKAYRAN (İran-Azerbaycan Dili ve Edebiyatı)

Prof. Dr. Natalie KONONENKO (Slav dili ve Edebiyatı)

Prof. Dr. Şefika ŞULE ERÇETİN (Eğitim Bilimleri)

Prof. Dr. Yakup ÇELİK (Yeni Türk Edebiyatı)

Doç. Dr. Gönül KONAKAY (Muhasebe)

Doç. Dr. Nadya TIDIKOVA (Sibirya Halkları)

Doç. Dr. Rezzan KARAKAŞ (Halk Edebiyatı)

Doç. Dr. Sönmez ABBASLI (Azerbaycan Dili ve Edebiyatı)

Dr. Öğretim Görevlisi Ali Haydar SOYSÜREN (Siyasi Tarih ve Türk Siyasal Hayatı)

Dr. Öğretim Görevlisi Sedat TAMAY (Müzik)

Uzman İlya İVANOV (Çuvaş Dili ve Edebiyatı) 
Erdoğan ALTINKAYNAK

Turkey
erdoganaltinkaynak@ardahan.edu.tr
Konular: Türk Halk Bilimi,Alevilik Bektaşilik Araştırmaları,Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi,Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi,Dilbilimi
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Bahattin ÇELİK

Turkey
bahattin.celik@igdir.edu.tr
Konular: Jeoarkeoloji,Arkeoloji,Arkaik Dönem,Erken Tunç Çağ,Hellenistik Dönem,Hitit,Kentsel Arkeoloji,Klasik Dönem,Neolitik Çağ,Nümizmatik,Obsidyen,Paleolitik,Peyzaj Arkeolojisi,Seramik,Yerleşim Arkeolojisi,Yunan ve Roma Dönemi,Kentsel Arkeoloji,Ortaçağ Arkeolojisi,Yerleşim Arkeolojisi,Arkeometri,Kentsel Arkeoloji,Ortaçağ Arkeolojisi
Kurum: Iğdır Üniversitesi

Prof. Dr. Bayram DURBİLMEZ

Turkey
bayramdurbilmez@gmail.com
Konular: Filoloji,Dilbilimi
Kurum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Ceval KAYA

Turkey
cevalkaya@gmail.com
ORCID: 0000-0002-6872-6145
Konular: Dilbilimi
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ, ARDAHAN İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Enver SARI

Turkey
enversari@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-7623-6832
Konular: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,Aile Danışmanlığı,Kariyer Danışmanlığı,Madde Bağımlılığı Danışmanlığı,Okul Psikolojik Danışmanlığı,Psikolojik Danışmanlık Eğitimi
Kurum: Giresun University

Prof. Dr. Enver TÖRE

Turkey
entor@artvin.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Prof. Dr. Harun DEMİRKAYA

Turkey
harundemirkaya@hotmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,İnsan Kaynakları Yönetimi
Kurum: KOCAELI UNIVERSITY, HEREKE VOCATIONAL SCHOOL

Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU

Turkey
telliogluibrahim@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. İhsan BULUT

Turkey
ihsanbulut@akdeniz.edu.tr
Konular: Beşeri ve İktisadi coğrafya,Türkiye Beşeri Coğrafyası
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Turkey
munal@erciyes.edu.tr
Konular: Dinler Tarihi
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Nurullah ALTAŞ

Turkey
altas68@gmail.com
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,İlahiyat,Felsefe,Sosyal Hizmet,Sosyoloji
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Roin KAVRELİŞVİLİ

Georgia
roinkav@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Prof. Dr. Sibel CENGİZ

Turkey
sibelcengiz@ardahan.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3582-5454
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,İktisat Sosyolojisi,Gelişme Ekonomisi - Makro,İstihdam,İktisat Teorisi,Tarım Ekonomisi
Kurum: Ardahan University

Doç. Dr. Ahmet İÇLİ

Turkey
ahmet.icli@batman.edu.tr
ORCID: 0000-0002-7478-7518
Konular: Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
Kurum: Batman Üniversitesi

Doç. Dr. Alptürk AKÇÖLTEKİN

Turkey
alp7501@gmail.com
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Eğitim Programları ve Öğretim
Kurum: Ardahan Üniversitesi

Doç. Dr. Ergali ESBOSİNOV

Kazakhstan
ergaliesb@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Prof. Dr. Kürşat ÖNCÜL

Turkey
onculkursat@gmail.com
Konular: Türk Halk Bilimi
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Mehmet TEYFUR

Turkey
teyfur1965@gmail.com
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: Ağrı İbrahim Çeçen University, Faculty of Education, Ağrı, Turkey

Doç. Dr. Ranetta GAFFAROVA

Turkey
ranetta@bk.ru
Konular: Filoloji,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Dilbilimi
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Semra ÇEVİK

Turkey
semracevik@ardahan.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Ardahan Üniversitesi, Ardahan, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Zafer AYKANAT

Turkey
zaferaykanat@ardahan.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Ardahan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Arif Cem TOPUZ

Turkey
arifcemtopuz@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-5110-5334
Konular: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,Açık ve Uzaktan Öğrenme,Bilişim Teknolojileri Eğitimi,Eğitim Teknolojileri,Materyal Geliştirme,Öğretim Tasarımı,Uzaktan Eğitim Tasarımı ve Yönetimi,Açık ve Uzaktan Öğrenme,Materyal Geliştirme,Ölçme ve Değerlendirme,Uzaktan Öğretim Tasarım ve Yönetimi,Uzaktan Öğretim Teknolojileri
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Arif KALA

Turkey
kalaarif@hotmail.com
Konular: Sosyoloji
Kurum: Munzur Üniversitesi

Yrd. Doç. Kutay ÜSTÜN

Turkey
kutayustun@ardahan.edu.tr
ORCID: 0000-0003-2572-2264
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Sami PATACI

Turkey
samipataci@ardahan.edu.tr
Konular: Arkeoloji
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ, ARDAHAN İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Anatoly A. BURTSEV (Ammasov Adına Yakutistan Devlet Üniversitesi, Yakutistan)

Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Elfina SİBGATULLİNA (Moskova Bilimler Akademisi, Rusya Federasyonu)

Prof. Dr. Yakup ÇELİK (Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Victoria V. KRASNYKH (Kiev Bilimler Akademisi, Ukrayna)

Prof. Dr. Mambetturdu Mambetakun (Şincan Pedagoji Üniversitesi, Çin)

Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA (Manas Üniversitesi, Kırgızistan)

Prof. Dr. Tina GELAŞVİLİ (İvana Cevahişvili Üniversitesi, Gürcistan)

Prof. Dr. Elena ARABADJİ (Melitopol Devlet Üniversitesi)

Doç. Dr. Nadya TIDIKOVA (Altayistik Enstitüsü, Rusya Federasyonu)

Prof. Dr. Aleksandre MGHEBRİSHVİLİ (Gori Devlet Eğitim Üniversitesi)

Prof. Dr. Giorgi SOSİASHVİLİ (Gori Devlet Eğitim Üniversitesi)

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ

Turkey
r_korkmaz@hotmail.com
Konular: Filoloji,Dilbilimi

Prof. Dr. Ahmet BURAN

Turkey
buran.ahmet@gmail.com
Konular: Filoloji,Dilbilimi

Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY

Turkey
t.gulensoy@gmail.com
Konular: Filoloji,Dilbilimi

Prof. Dr. Faruk ÇOLAK

Turkey
fcolak@nigde.edu.tr
Konular: Türk Halk Bilimi,Alevilik Bektaşilik Araştırmaları,Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi,Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi

Prof. Dr. Hikmet KORAŞ

Turkey
hikmetkoras@gmail.com
Konular: Filoloji,Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları,Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları,Güney-Doğu (Yeni Uygur/Özbek) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları,Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları,Sümeroloji,Karşılaştırmalı Edebiyat,Karşılaştırmalı Edebiyat,Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi),Dilbilimi
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Dimitri VASİLYEV

Russian Federation
dmivas46@mail.ru
Konular: Filoloji,Dilbilimi

Prof. Dr. Dimitri VASİLYEV

Russian Federation
dmivas46@mail.ru
Konular: Filoloji,Dilbilimi

Prof. Dr. İhsan BULUT

Turkey
ihsanbulut@akdeniz.edu.tr
Konular: Beşeri ve İktisadi coğrafya,Türkiye Beşeri Coğrafyası
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Turkey
munal@erciyes.edu.tr
Konular: Dinler Tarihi
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Roin KAVRELİŞVİLİ

Georgia
roinkav@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Prof. Dr. Bayram DURBİLMEZ

Turkey
bayramdurbilmez@gmail.com
Konular: Filoloji,Dilbilimi
Kurum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Enver TÖRE

Turkey
entor@artvin.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Prof. Dr. Şefika Şule ERÇETİN

Turkey
sefikasule@gmail.com
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Mühendislik
Kurum: Hacettepe University; International Science Association

Prof. Dr. Natalie KONONENKO

Canada
nataliek@ualberta.ca
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Sosyoloji

Prof. Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN

Turkey
drbetulkaragozyerdelen@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Prof. Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN

Turkey
drbetulkaragozyerdelen@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Prof. Dr. İbrahim TÜZER

Turkey
ibrahimtuzer@yahoo.com
Konular: Filoloji,Yeni Türk Edebiyatı,Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,İletişim Kuramları,Değişme, Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi,Edebiyat Sosyolojisi
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Ahmet İÇLİ

Turkey
ahmet.icli@batman.edu.tr
ORCID: 0000-0002-7478-7518
Konular: Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
Kurum: Batman Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU

Turkey
telliogluibrahim@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

RedaksiyonProf. Dr. Roin KAVRELİŞVİLİ

Georgia
roinkav@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Uluslararası İlişkiler Sorumlusu

Yabancı Dil Danışmanları


Prof. Dr. Roin KAVRELİŞVİLİ

Georgia
roinkav@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dergi Karadeniz Sempozyum