Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen makaleler, 1-2 hafta içinde yayın politikasına, yazım kurallarına ve biçimsel özelliklere uygunluk açısından dergi editörleri tarafından değerlendirilir. Uygun görülmeyen çalışmalar gerekçeli karar yazara iletilir.

Ödemesi yapılmamış makaleler, ödeme yapılana kadar işleme alınmaz.

Uygun görülen çalışma için hakem süreci başlatılır. Her bir çalışma alanında uzman olan 2 hakem ile paylaşılır. Alan editörlerinden gerekli durumlarda bir hakem önerisi istenebilir. 

Hakemlerden öncelikle söz konusu çalışmayı değerlendirip değerlendiremeyeceklerine ilişkin bir haftalık süreç içerisinde bilgi alınır. Olumlu görüş bildiren hakemlerden kendilerine gönderilen çalışmaları 15 gün içerisinde belirtilen ölçütlere göre değerlendirmeleri istenir. Bu süre içerisinde değerlendirilmeyen çalışmalar için ikinci kere bir haftalık süre verilir. Bu süre zarfında da değerlendirilme yapılmaz ise hakemleri değiştirilir. Değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler, yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve hakem raporları dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve hakem raporları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir.  

İki hakemden ret alan çalışmalar yayınlanmaz. Bir red bir kabul alan çalışmalar hakkında editörler kurulu hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir ya da üçüncü bir hakemden görüş isteyebilir. Bir çalışmanın yayımlanıp yayımlanmayacağı ve hangi sayıda yayımlanacağına ilişkin kararı, Karadeniz Uluslar Arası Sosyal Bilimler Dergisi editörler kurulu verir.

Dergi editörleri gerektiğinde makalede içeriğini etkilemeyen küçük değişiklikler yapabilir. Konu ile ilgili olarak yazar(lar)a önerilerde bulunabilir. Hakemlerden gelen öneriler sistem üzerinden yazar(lar)a iletilir.