Değerlendirme Süreci

Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci
Dergimize gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde çift-körleme hakemlik süreci işletilmektedir. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir. Bu sebeple yazarlardan makalelerini sisteme yüklerken isim bilgilerini silmeleri istenir.
Makale değerlendirme süreçleri detaylı bir şekilde aşağıda ifade edilmektedir.

! Ücret politikasına göre ödemesi yapılmayan makaleler, ödeme yapılana kadar işleme alınmaz. 

Ön Değerlendirme Süreci

  • Dergimize gönderilen makaleler için, yazar(lar) telif hakkı formunu (imzalı olarak), pdf formatında dergiye yüklemeleri gerekmektedir. 
  • Makalelerin yazım kurallarına göre hazırlanmış tam metnini Word formatında dergipark sistemine yüklemeleri gerekmektedir.
  • Dergimize gönderilen makale ilk olarak editör tarafından gözden geçirilir. Bu aşamada derginin amaç ve kapsamına uymayan, özgün değeri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar reddedilir.
  • Uygun görülen çalışma için hakem süreci başlatılır. Her bir çalışma alanında uzman olan 2 hakem ile paylaşılır. Karadeniz uluslararası bilimsel dergi değerlendirme sürecinde çift kör hakem uyguladığı için hakemler makalenin yazarını göremez.

Hakem Atama ve Değerlendirme Süreci

  • Hakemlerden öncelikle söz konusu çalışmayı değerlendirip değerlendiremeyeceklerine ilişkin bir haftalık süreç içerisinde bilgi alınır. Olumlu görüş bildiren hakemlerden kendilerine gönderilen çalışmaları 15 gün içerisinde belirtilen ölçütlere göre değerlendirmeleri istenir. Bu süre içerisinde değerlendirilmeyen çalışmalar için ikinci kere bir haftalık süre verilir. Bu süre zarfında da değerlendirilme yapılmaz ise hakemleri değiştirilir. Değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler, yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve hakem raporları dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve hakem raporları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir.  
  • Hakemlerin olumlu değerlendirmesi durumunda makalenin yayın süreci başlar ve dil editörlerine gönderilir.
  • Hakemlerden birisinin red vermesi durumunda Alan editörlerinden bir hakem önerisi istenir ve makale üçüncü bir hakem tarafından daha değerlendirilir. Eğer üçüncü hakem red kararı verir ise, çalışmanın yayınlanmaya uygun olmadığı kararı verilir ve makale için yatırılan ücretten hakem ücreti çıkarılıp kalanı yazara iade edilir. Makalenin değerlendirme süreci tamamlanır. 
  • Hakemlerden makale hakkında yazar(lar)ın düzeltme yapmaları istendiğinde yazarlar, düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür. Ancak istisnai durumlarda, yazar(lar) kendi görüşünü ısrarla savunması halinde, editörün olumlu görüşü ile makale yayına kabul edilebilir. Bu durumda yazarların kendi görüşlerini kanıtlara dayandırarak açıklamaları gerekmektedir.

Son Güncelleme Zamanı: 9.03.2024 14:11:05