Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 1 - 27 2019-10-25

Sosyal Medya Bağlamında Dijital Vatandaşlık: TRT İstanbul Radyosu Prodüktörleri Üzerinden Bir Değerlendirme
Digital Citizenship in the Context of Social Media: Assessment of Negotiations with Producers on TRT Istanbul Radio

Ali Murat KIRIK [1] , Kenan BÖLÜKBAŞ [2] , Gönül CENGİZ [3]


İnternet ve teknolojinin toplumlar üzerinde yarattığı etki, geleneksel vatandaşlık olgusunu dijital ortama da taşımış ve bu durum, dijital vatandaşlık kavramını ortaya çıkarmıştır. Dijital vatandaşlık olgusu; düzenli, etkili internet erişimi ve bilişim okuryazarlığını zorunlu kılmaktadır.

Bu çalışma, günümüzün vazgeçilmez iletişim ve paylaşım araçlarından biri olan sosyal medyayı, dijital vatandaşlık bağlamında inceleyerek internet kullanıcılarının sorumluluklarına dikkat çekmiştir. Bu çalışmayla aynı zamanda, dijital vatandaşlığın doğru şekilde kullanılabilmesi amacıyla bireylere sağlanan eğitim olanakları da araştırılmıştır. Basit tesadüfi örnekleme olarak TRT İstanbul Radyosunda göreve yeni başlayan program yapımcıları yani prodüktörler (10 kişi) ile yapılan çalışmada, sosyal bilimlerde en sık kullanılan veri toplama yöntemlerinden biri olan görüşme tekniği kullanılmıştır. Prodüktörlere Ribble’in dijital vatandaşlık kavramını tanımlamakta kullandığı boyutlar çerçevesinde hazırlanmış on bir soru yöneltilmiştir.

Görüşmeler sonucunda katılımcılar dijital vatandaşlık konusunda yeteri kadar bilgiye sahip olmadıklarını ve bu alanda ülkemizde gerekli eğitimlerin verilmediğini vurgulamaktadır. Çalışmadan elde edilen bulgular, Ribble’in tanımladığı kavramın günlük yaşamın gerektirdiği vatandaşlık sorumlulukları ile dijital sorumluluklar arasında doğrudan bağlantısı olduğu sonucuna ulaşmakta ve sosyal medyanın tanımlanan bu sorumluluklar çerçevesinde kullanılmasının önemine dikkat çekmektedir. 

The impact of the Internet and technology on societies has led to the digital presence of traditional citizenship and the concept of digital citizenship has emerged. The phenomenon of digital citizenship necessitates regular, effective internet access and information literacy.

This study has drawn attention to the responsibilities of internet user by examining social media, one of today's indispensable communication and sharing tools, in the context of digital citizenship. At the same time, educational opportunities provided to individuals in order to use digital citizenship correctly have been investigated with this study. As a simple random sampling, the interview technique, which is one of the most frequently used data collection methods in social sciences, has been used in the study conducted with the program producers (10 people) who has started to work at TRT Istanbul Radio. 11 questions have been prepared for the producers within the dimensions defined by Ribble's concept of digital citizenship.

As a result of the interviews, participants emphasizes that they do not have enough knowledge about digital citizenship and that the necessary training is not given in this country. The findings of the study show that the dimensions that Ribble defines in the concept of digital citizenship have reached the conclusion and the individual must use the technology to meet the needs of the world in which he or she is socially, economically and politically using social media in the context of digital responsibilities.

 • Aydoğan, F., & Kırık, A. M. (2012). Alternatif Medya Olarak Yeni Medya. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 18, 58-69.
 • Babacan, M.E., Hira, İ., & Haşlak, İ. (2011). Sosyal Medya ve Arap Baharı. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 63-92.
 • Çakır, H. (2007). Geleneksel Gazetecilik Karşısında İnternet Gazeteciliği. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Say: 22, 123-129.
 • Çubukcu, A., & Bayzan, Ş. (2013). Türkiye’de dijital vatandaşlık algısı ve bu algıyı internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı ile artırma yöntemleri. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 5, 148-174.
 • Dominique, L. (2006). Citizenship. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford University.
 • Engin, B. (2011). Yeni Medya ve Sosyal Hareketler, Cesur Yeni Medya, e-kitap, der. Mutlu Binark, Işık B. Fidaner, Ankara, Alternatif Bilişim Derneği Yayınları.
 • Erden, K. (2017). Sosyal Medyanın Sessizleştirme Sistemi Bağlamında Değerlendirilmesi: Üniversite Gençliği Üzerine Alan Çalışması. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Gleason, B., & Gillern, S., (2018). Digital Citizenship with Social Media Participatory Practices of Teaching and Learning in Secondary Education. Journal of Educational Technology & Society, Cilt 21, Sayı, 200-212.
 • Göksal, C. E. (1994). Yeni İletişim Teknolojilerinde Kimlik, Söylem ve İdeoloji. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Greenhow, C., & Gleason, B. (2012). Twitteracy: Tweeting as a New Literacy Practice. The Educational Forum, 76(4), 464- 478.
 • Gürgen, H. (2017). İletişim Üzerine, Herkes İçin İletişim Kitabı içinde. UNESCO.
 • Honohan, I. (2002). Civic Republicanism. Routledge.
 • Hussain, G., & Saltman, E. (2014). Jihad Trending: A comprehensive analysis of online extremism and how to counter it. https://www.quilliamfoundation.org/wp/wp-content/uploads/publications/free/jihad-trending-quilliam-report.pdf
 • Iija, V. I. (2011). An Analysis of the Concept of Citizenship: Legal, Political and Social Dimensions. Master’s Thesis, University of Helsinki.
 • Jones, L., & Mitchell, K. (2015). Defining and Measuring Youth Digital Citizenship. New Media&Society, Cilt 18, sayı 9, 2063-2079.
 • Kirtiş, K. A., & Karahan, F. (2011). To Be Or Not To Be İn Social Media Arena As The Most Cost-Efficient Marketing Strategy After The Global Recession. Procedia Social and Behavioral Sciences, 24, 260-268.
 • Kocadağ, T. (2012). Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Düzeylerinin Belirlenmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Marshall, T.H., & Bottomore, T.B. (1992). Citizenship and Social Class. Pluto Press.
 • Minjeong, K., & Dongyeon C. (2018). Development of Youth Digital Citizenship Scale and Implication for Educational Setting. Journal of Educational Technology & Society, Cilt 21, Sayı:1, 155-171.
 • Özcan F. F. (2012). Yeni Medya ve Dijital Aktivizm. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Kadir Has Üniversitesi.
 • Peker, A., & Eroğlu, Y. (2015). Ergenlerde Algılanan Sosyal Destek ve Siber Zorbalığa Eğilim Arasındaki İlişkiler: Arkadaştan ve Öğretmenden Algılanan Sosyal Desteğin Aracı Rolü. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 10/3 Winter, 759-778.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5771-4843
Yazar: Ali Murat KIRIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6513-7935
Yazar: Kenan BÖLÜKBAŞ
Kurum: TRT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6164-9677
Yazar: Gönül CENGİZ
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { gumusmaviatlas576792, journal = {Mavi Atlas}, issn = {}, eissn = {2148-5232}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {1 - 27}, doi = {10.18795/gumusmaviatlas.576792}, title = {Sosyal Medya Bağlamında Dijital Vatandaşlık: TRT İstanbul Radyosu Prodüktörleri Üzerinden Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {KIRIK, Ali Murat and BÖLÜKBAŞ, Kenan and CENGİZ, Gönül} }
APA KIRIK, A , BÖLÜKBAŞ, K , CENGİZ, G . (2019). Sosyal Medya Bağlamında Dijital Vatandaşlık: TRT İstanbul Radyosu Prodüktörleri Üzerinden Bir Değerlendirme. Mavi Atlas , 7 (2) , 1-27 . DOI: 10.18795/gumusmaviatlas.576792
MLA KIRIK, A , BÖLÜKBAŞ, K , CENGİZ, G . "Sosyal Medya Bağlamında Dijital Vatandaşlık: TRT İstanbul Radyosu Prodüktörleri Üzerinden Bir Değerlendirme". Mavi Atlas 7 (2019 ): 1-27 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumusmaviatlas/issue/49751/576792>
Chicago KIRIK, A , BÖLÜKBAŞ, K , CENGİZ, G . "Sosyal Medya Bağlamında Dijital Vatandaşlık: TRT İstanbul Radyosu Prodüktörleri Üzerinden Bir Değerlendirme". Mavi Atlas 7 (2019 ): 1-27
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Medya Bağlamında Dijital Vatandaşlık: TRT İstanbul Radyosu Prodüktörleri Üzerinden Bir Değerlendirme AU - Ali Murat KIRIK , Kenan BÖLÜKBAŞ , Gönül CENGİZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18795/gumusmaviatlas.576792 DO - 10.18795/gumusmaviatlas.576792 T2 - Mavi Atlas JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 27 VL - 7 IS - 2 SN - -2148-5232 M3 - doi: 10.18795/gumusmaviatlas.576792 UR - https://doi.org/10.18795/gumusmaviatlas.576792 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mavi Atlas Sosyal Medya Bağlamında Dijital Vatandaşlık: TRT İstanbul Radyosu Prodüktörleri Üzerinden Bir Değerlendirme %A Ali Murat KIRIK , Kenan BÖLÜKBAŞ , Gönül CENGİZ %T Sosyal Medya Bağlamında Dijital Vatandaşlık: TRT İstanbul Radyosu Prodüktörleri Üzerinden Bir Değerlendirme %D 2019 %J Mavi Atlas %P -2148-5232 %V 7 %N 2 %R doi: 10.18795/gumusmaviatlas.576792 %U 10.18795/gumusmaviatlas.576792
ISNAD KIRIK, Ali Murat , BÖLÜKBAŞ, Kenan , CENGİZ, Gönül . "Sosyal Medya Bağlamında Dijital Vatandaşlık: TRT İstanbul Radyosu Prodüktörleri Üzerinden Bir Değerlendirme". Mavi Atlas 7 / 2 (Ekim 2019): 1-27 . https://doi.org/10.18795/gumusmaviatlas.576792
AMA KIRIK A , BÖLÜKBAŞ K , CENGİZ G . Sosyal Medya Bağlamında Dijital Vatandaşlık: TRT İstanbul Radyosu Prodüktörleri Üzerinden Bir Değerlendirme. Mavi Atlas. 2019; 7(2): 1-27.
Vancouver KIRIK A , BÖLÜKBAŞ K , CENGİZ G . Sosyal Medya Bağlamında Dijital Vatandaşlık: TRT İstanbul Radyosu Prodüktörleri Üzerinden Bir Değerlendirme. Mavi Atlas. 2019; 7(2): 27-1.