Year 2016, Volume 1 , Issue 2, Pages 472 - 486 2016-07-15

Dijital devrim günümüz dünyasında pek çok alanda etkili olmuştur. Bu etki, kuşkusuz ki sağlık alanında da kendisini yoğun bir şekilde göstermektedir. Günümüzde, bir taraftan, her yaştaki insanların dijital araçları yoğun kullanımı dijital obezite kavramının daha fazla vurgulanmasına yol açarken; diğer taraftan dijital dünyanın imkan ve kolaylıkları pek çok alanda kullanılmaktadır. Bu alanlardan biri de dijital oyunların öğrenme ve öğretme süreçlerinde kullanımıdır. Dijital ortamda oyunların artışıyla birlikte, ciddi oyunlar olarak nitelenen bu oyun türleri de popüler olmuştur. Ciddi oyunlar, bilim dünyasında hem eğitici hem de eğlenceli bilgisayarla yayılan müdahale tipi olarak değerlendirilmektedir. Bu oyunlar sağlığı geliştirme amacıyla da kullanılır. Dijital sağlık oyunlarının, sağlıklı yaşam şekilleri ve onun belirleyicileri üzerine, özellikle bilgi ve klinik sonuçlarda olumlu etkileri vardır. Bununla birlikte, uzmanlar, sağlığı geliştirmede dijital sağlık oyunlarının sınırlılıklarını da dikkatle göz önünde bulundurulmalıdır. Gelecekte dijital sağlık oyunları daha önemli hâle gelecektir. Bu çalışma, dijital dünyada sağlığın geliştirilmesinde ciddi sağlık oyunlarının kullanımı üzerine bir dizi bulgu ve tartışmayı ele almak üzere gerçekleştirildi.

The digital revolution in today’s world has been effective in many areas. This effect, of course, also shows itself most intensively in the field of health. Today, on the one hand, intensive uses of digital tools by people of all ages lead to more emphasis to the concept of digital obesity; on the other hand, facilities and amenities of the digital world are used in many fields. One of these fields is the use of digital games for learning and teaching process. With the increase of the game in the digital environment, this game types defined as serious game have been too popular. These games are also used for health promotion. Digital health games have positive effects on healthy lifestyles and their determinants, especially for knowledge, and on clinical outcomes. However, the professionals should consider carefully also the limitations of digital games in health promotion. In the future, digital health games will become more important in health promotion. This study was carried out to evaluate a series of findings and discussion on use of serious health games in health promotion in digital world.

Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Author: Zakir AVŞAR
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Kadriye AVCI
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 24, 2016
Acceptance Date : May 12, 2016
Publication Date : July 15, 2016

APA Avşar, Z , Avcı, K . (2016). Dijital Sağlık Oyunları . TRT Akademi , 1 (2) , 472-486 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trta/issue/23620/252162