Year 2016, Volume 1 , Issue 2, Pages 488 - 507 2016-07-15

Levi-Strauss Ve Roland Barthes’ın Yaklaşımıyla “God Of War III” Oyununun Mitsel Çözümlemesi
The Mythically Analysis of “God of War III” Through Levi-Strauss and Roland Barthes’s Approaches

Tülin SEPETÇİ [1]


Bu çalışmanın amacı, Roland Barthes ve Levi-Strauss’un mit kuramlarını bir popüler kültür ürünü olarak ele alınan “God of War III” adlı video oyunu bağlamında karşılaştırmaktır. Çalışmada öncelikle tarihsel süreç içerisinde mitlerin işlevi ve “oyun” kavramının mitlerle ilişkisinden, ardından Levi-Strauss ve Roland Barthes’ın mit yaklaşımları ve analizinden bahsedilmiş, ardından “God of War III” adlı video oyununa mitsel çözümleme yapılmıştır. Her iki düşünürün mit yaklaşımları çerçevesinde öne çıkan öğeler incelenmiş ve orijinal Yunan mitolojisinden farklılaştırılarak yeniden üretilen mitlerin taşıdıkları hegemonik anlamlar açıklanmaya çalışılmıştır

The main purpose of this study is comparing the myth theories of Roland Barthes and Levi- Strauss in the context of the video game “God of War III” as a popular culture production. In the beginning of the study the functions of the myths and the relationship between “game” as a concept and myths in historical process have been discussed. Then a mythically analysis has applied to video game “God of War III”. The featured factors which have been featured in the frame of two philosophers’ mythical approaches and hegemonic meanings of the myths which were reproduced by differentiating from the original Greek Mythology have been explained.

Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Author: Tülin SEPETÇİ
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 15, 2016
Acceptance Date : June 21, 2016
Publication Date : July 15, 2016

APA Sepetçi̇, T . (2016). Levi-Strauss Ve Roland Barthes’ın Yaklaşımıyla “God Of War III” Oyununun Mitsel Çözümlemesi . TRT Akademi , 1 (2) , 488-507 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trta/issue/23620/252163