Year 2016, Volume 1 , Issue 2, Pages 548 - 569 2016-07-15

Dijital Kibir: Sosyal Medyadaki Narsistik Ritüellere İlişkin Bir İnceleme
Digital Arrogance: An Analysis on Narcissistic Rituals in Social Media

Aslıhan CEZİK [1] , Ömer ALANKA [2]


Narsisizm fenomeninin ele alındığı bu çalışmada toplum, birey, kimlik, benlik gibi kavramların dijital uzamdaki değişimleri tartışılmaktadır. Günümüz dünyasının geisti olarak görülen narsisizm epidemisi küresel ölçekte artarken sanal ortam narsisizm kültürünün yaygınlaşmasında büyük ölçüde etkili olmaktadır. Çalışmanın anlam örgüsünün ilk bölümünü narsisizm olgusunun kadim anlam kodları ve analitik psikolojideki yeri oluştururken diğer bölümünde sanal dünyanın narsistik özellikleri üzerinde durulmaktadır. Narsisizm bireysel olmakla birlikte aynı zamanda kültürel bir olgudur. Bununla birlikte çalışmada narsisizm kültürünün yaygınlaşması çerçevesinde bir veba gibi yayılan kibir kavramı ele alınmaktadır. Narsisizmin yaygınlık kazanmasında büyük oranda etkili olduğu düşünülen medya ve yeni iletişim teknolojilerinin rolü göz önünde bulundurularak kavrama sosyal medyanın etkisi çerçevesinden bakılmaktadır. Çalışmada sosyal medyanın narsisizm epidemisinin yayılmasında oynadığı rolü ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda dünya genelinde en fazla takipçisi olan üç Instagram hesabı seçilmiştir. Amaçsal örneklem çerçevesinde seçilen fotoğraflar göstergebilimsel yöntemle analiz edilmekte ve sanal dünyanın narsistik ritüellerinin izleri sürülmektedir. Çalışmada, narsisizm bağlamında kendilik tapıncı, görüntünün ikonikleşmesi, erotizm ve bedenin süblime edilmesi gibi bulgulara ulaşılmaktadır. 

In this study, discussed the phenomenon of narcissism, the changes at digital space of concepts such as society, induvidual and identity are discussed. With the narcissism epidemic as seen as today’s world’s geist mounting on a global scale; the virtual environment is largely effective on the spread of the culture of narcissism. The first part of this study is established on ancient meaning codes and the place on analytical psychology of phenomenon of narcissism, and it is focused on narcissistic features of virtual world on the other part. Narcissism is a cultural phenomenon as well as induvidual. In addition to this, the arrogance concept, spreading like pleague, is discussed in the context of narcissism culture. The concept is evaluated within the scope of social media by taking the role of media and new communication technologies which are thought largely effective in acceleration of narcissism into account. The role of social media on rising of narcissism epidemic is revealed. In this regard, three Instangram account are selected which have most worldwide followers. The selected photos within the framework of sampling will be analyzed with semiotic methods, and narcissistic rituals of virtual world will be tracked. In this paper, that findings such self-worship, being iconic of the image, eroticism and sublimation of the body are reached.

Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Author: Aslıhan CEZİK
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Ömer ALANKA
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 31, 2016
Acceptance Date : June 20, 2016
Publication Date : July 15, 2016

APA Cezi̇k, A , Alanka, Ö . (2016). Dijital Kibir: Sosyal Medyadaki Narsistik Ritüellere İlişkin Bir İnceleme . TRT Akademi , 1 (2) , 548-569 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trta/issue/23620/252167