Year 2016, Volume 1 , Issue 2, Pages 590 - 606 2016-07-15

The Future of Journalism and Innovation Reporting in the Digitization Age
Dijitalleşme Çağında Gazeteciliğin Geleceği ve İnovasyon Haberciliği

GÜRSOY DEĞİRMENCİOĞLU [1]


The process of development in the communication technologies and the digitization of reporting has emerged as the dominant two basic concepts in the “information age”. The digital technologies that provides the conversion and circulation of all types of information has changed on the reporting practices dramatically. E-mail, the discussion forums, blogs and social networking sites have become the essential tools on the Internet for journalists in the terms of news reporting and sharing. In addition, the tactile, wearable and 3D digital imaging technologies have also been used by the news media. In this work the approach of “innovation journalism” that is used to the methods of digital reporting is discussed and the process of digital conversion in the field of media has been tried to expose. Journalists often benefit from the new and innovative technological tools because of the transformation of news production and sharing practices in recent years. The transformation of reporting has been accelerated with the development of communication and mobile technologies and the types of reporting that adapted to the age of new media like “innovation journalism” has been emerged.

İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişim süreci ve haberciliğin dijitalleşmesi “enformasyon çağı”na egemen olan iki temel kavram olarak ortaya çıkmıştır. Her tür enformasyonun dönüştürülmesini ve dolaşımını sağlayan dijital teknolojiler, günümüzde habercilik pratiklerinin köklü değişimini sağlamaktadır. Elektronik posta, tartışma forumları, bloglar ve sosyal paylaşım siteleri, gazetecilerin haber üretimi ve paylaşımı için İnternet mecrasında yararlandıkları temel araçlar olmuştur. Ayrıca günümüzde dokunmatik, giyilebilir ve 3 boyutlu dijital görüntü teknolojileri de haber medyası tarafından kullanılmaya başlamıştır. Bu bağlamda çalışmada, dijital, ağ tabanlı çağa uygun habercilik yöntemlerinin kullanıldığı “inovasyon haberciliği” yaklaşımı ele alınarak, medya alanında yaşanan dijital dönüşüm süreci ortaya konulmaya çalışılmıştır. Geleneksel haber üretim ve paylaşım pratiklerinin dönüşümüyle birlikte son yıllarda gazeteciler yeni inovatif teknolojik araçlardan sıklıkla yararlanmaktadırlar. İletişim ve mobil teknolojilerin gelişimiyle birlikte haberciliğin dönüşümü hızlanmakta, “inovasyon haberciliği” gibi yeni medya çağına uyumlu habercilik türleri ortaya çıkmaktadır.

Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Author: GÜRSOY DEĞİRMENCİOĞLU
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 30, 2016
Acceptance Date : June 10, 2016
Publication Date : July 15, 2016

APA Deği̇rmenci̇oğlu, G . (2016). Dijitalleşme Çağında Gazeteciliğin Geleceği ve İnovasyon Haberciliği . TRT Akademi , 1 (2) , 590-606 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trta/issue/23620/252171