Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

The Presentation of Sports in Nazism Ideology: An Examination on Nazi Propaganda Posters Regarding Sports

Year 2019, Volume 4, Issue 8, 346 - 366, 30.07.2019

Abstract

It was believed that there was an inter-racial struggle in the Nazism ideology and that this struggle would be won by the strong race. At this stage, Nazism emphasized that the masses should give importance to the sport in order to be strong. For this reason, Nazi Germany, which was governed under the Nazism ideology, gave great importance to sports and important steps were taken in the development of sports broadcasting throughout the country. Even though the sports broadcasting had great developments during Nazi Germany, it was shaped directly under the influence of Nazism ideology. In this study, it is aimed to explain how sports broadcasting was shaped under Nazism in Nazi Germany. In this respect, sports broadcasting in the context of Nazism ideology was examined through the poster used by Nazi propaganda. In the study, the semiotic analysis method in the qualitative research methods was used. The propaganda posters determined in the study were analyzed in the light of semiotics of the USA linguist Charles Sanders Peirce. In the light of the findings, it was revealed that Nazi propaganda posters suggested that the German society, which was considered to be pure race according to the Nazism ideology, should do sports in order to achieve victory in the survival struggle. Thus, it was tried to construct a perception that sport had a very important place for German people through posters in public opinion.

References

 • Akarcalı, Sezer (2003). İkinci Dünya Savaşında İletişim ve Propaganda. Ankara: İmaj Yayınevi. Anatolian Pr (2019). “Nazi Almanyası’nda Spor Yayıncılığı Bağlamında Kullanılan Propaganda Posterleri, http://anatolianpr.com/spor-ve-propaganda/, Erişim Tarihi: 18.02.2019.
 • Bahro, Berno (2007). Der Sport und seine Rolle in der nationalsozialistischen Elitetruppe SS. Historical Social Research/Historische Sozialforschung, 78-91.
 • Beamish, Rob, & Ritchie, Ian (2005). The Spectre of Steroids: Nazi Propaganda, Cold War Anxiety and Patriarchal Paternalism. The International Journal of The History of Sport, 22(5), 777-795.
 • Beyerchen, D. Alan (2015). Nazi Dönemi’nde Bilim, 3. Reich’da Üniversite, Çev., Haluk Tosun. 2. Baskı. İstanbul: Say Yayınları.
 • Çakı, Caner (2018). Nazizm İdeolojisi Altında Hitler Gençliği: Nazi Almanyası Propaganda Afişleri Üzerine İnceleme. Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi, 1 (1), 9-21.
 • Çakı, Caner, & Gülada, Mehmet Ozan (2018). Nazizm İdeolojisinde Alman Kadınları:” Ns-Frauen- Warte” Propaganda Dergisi Üzerine İnceleme. Medeniyet ve Toplum Dergisi, 2(2), 89-105.
 • Eberle, Henrik & Uhl, Matthias (2017). Hitler Kitabı. Çev., Mustafa Tüzel. İstanbul: Alfa Yayınları. Eley, Geoff (2013). Nazism as Fascism: Violence, Ideology, and The Ground of Consent in Germany 1930-1945. The United Kingdom: Routledge.
 • Fiske, John (2017). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev., Süleyman İrvan. 5. Basım. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Goodrick-Clarke, Nicholas (1993). The Occult Roots of Nazism: Secret Aryan Cults and Their Influence on Nazi Ideology. New York: NYU Press.
 • Güngör, Nazife (2013). İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar, 2. Baskı, İstanbul: Siyasal Kitapevi.
 • Hekimler, Oktay (2013). 1936 Berlin Olimpiyatları: Bir Barış Aracı Mı, Yoksa Meşruiyet Arayan Bir Rejimin Propaganda Aracı Mı?. Humanitas-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 103-128.
 • Hitler, Adolf (2005). Kavgam Çev., Hüseyin Cahit Yalçın, İstanbul: Manifesto Yayınları
 • Hitler, Adolf (2016). Nürnberg Konuşmaları, Çev., Burcu Denizci, İstanbul: Sub Yayıncılık. Hofmann, R. Annette (2017). Christl Cranz, Germany’s Ski Icon of The 1930s: The Nazis’ Image of The Ideal German Woman?. Sport in Society, 20(8), 1013-1029.
 • Imhoof, David (2009). The Game of Political Change: Sports in Göttingen during the Weimar and Nazi Eras. German History, 27(3), 374-394.
 • Ismar, G. (2006). Fußballfunktionäre und Nationalsozialisten im Doppelpass. Moving the Social, 36, 224-231.
 • Kalkan Kocabay, Hasibe (2008). Tiyatroda Göstergebilim. İstanbul: E Yayınları.
 • Kershaw, Ian (2007). Hitler, 1889-1936: Hubris. Çev., Zarife Biliz. 1. Cilt. İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Keys, Barbara (2009). The Body as a Political Space: Comparing Physical Education under Nazism and Stalinism. German History, 27(3), 395-413.
 • Luh, Andreas (2003). On the Way to a National Socialist Sports System: From Liberal Sports in Clubs and Associations to Directed Sports in National Socialist Organizations. European Journal of Sport Science, 3(3), 1-10.
 • Macit, M. Hanifi (2007). Faşizm ve Nazizm. İstanbul: Savaş Yayınevi.
 • McNab, Chris (2015). Hitler’in Ordusu, Nazi Savaş Makinesinin Tarihi, 1939-1945, Çev., Okan Doğan, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Passmore, Kevin (2014). Faşizm, Çev., Sinem Gül. Ankara: Dost Yayınları.
 • Pfister, Gertrud, and Dagmar Reese (1995). Gender, Body Culture, and Body Politics in National Socialism. Sport Science Review, 4(1), 91-121.
 • Reichel, Peter (1999). Festival and Cult: Masculine and Militaristic Mechanisms of National Socialism. The International Journal of the History of Sport, 16(2), 153-168.
 • Rifat, Mehmet (2013). Açıklamalı Göstergebilim Sözlüğü: Kavramlar, Yöntemler, Kuramcılar, Okullar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Sığırcı, İlhami (2016). Göstergebilim Uygulamaları, Metinleri, Görselleri ve Olayları Okuma. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Spartacus Educational (2019). “Nazi Almanyası’nda 1934 Tarihli Basılan Zafer Konulu Propaganda Posteri”, https://spartacus-educational.com/GERjoy.htm, Erişim Tarihi: 18.02.2019.
 • Stoddart, Brian (2006). Sport, Cultural Politics And International Relations: England Versus Germany, 1935. Soccer & Society, 7(1), 29-50.
 • Teichler, Hans Joachim (2004). Die sportlichen Rivalitäten der Achsenmächte: Cortina d’Ampezzo und Garmisch-Partenkirchen 1941. Geschichte und Region, 13, 95-124.
 • The Galerie (2019). “Nazi Almanyası’nda 1935-38 Tarihli Basılan “SA” Konulu Propaganda Posteri, https://thegalerie.eu/germany-liberated-youth-austria-union-propaganda- pc-in.html, Erişim Tarihi: 18.02.2019.
 • Tunis, John R. (1935). The Dictatorship Discover Sport. Foreign Aff., 14, 606-617.
 • Ueberhorst, Horst (1990). The Importance of the Historians’ Quarrel and the Problem of Continuity for the German History of Sport. Journal of Sport History, 17(2), 232-244.
 • VHEC (2019). “Nazi Almanyası’nda 1935 Tarihli Basılan Ari Irk Konulu Propaganda Posteri, http://vhec.org/1936_olympics/bodies_and_pageantry, Erişim Tarihi: 18.02.2019.
 • Yavuzoğlu, Arda (2004). 20. yy’da Faşist Paranoya. İstanbul: Sayfa Yayınları.
 • Zimmermann, Clemens (2006). From Propaganda to Modernization: Media Policy and Media Audiences under National Socialism. German History, 24(3), 431-454.
 • Zorlu, Yaşar, Çakı, Caner, & Karaca, Mustafa (2017). Türk Sinemasında Nazizm İdeolojisi: “Kırımlı” Filmi ve Göstergebilimsel Analizi. Sosyoloji Konferansları, (56), 67-95.

Nazizm İdeolojisinde Sporun Sunumu: Spor Konulu Nazi Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme

Year 2019, Volume 4, Issue 8, 346 - 366, 30.07.2019

Abstract

Nazizm ideolojisinde ırklar arası bir mücadelenin olduğu ve bu mücadelenin de güçlü olan ırk tarafından kazanılacağına inanılmaktaydı. Bu nedenle Nazizm,  kitlelerin güçlü olabilmesi için spora önem verilmesi gerektiğini vurgulamaktaydı. Nazizm ideolojisiyle yönetilen Nazi Almanyası'nda spora büyük önem verilmiş ve ülke genelinde spor yayıncılığının gelişmesinde önemli adımlar atılmıştır. Spor yayıncılığı Nazi Almanyası döneminde büyük gelişmeler yaşamış olsa da doğrudan Nazizm ideolojisinin etkisi altında şekillenmiştir. Bu çalışmada Nazi Almanyası döneminde spor yayıncılığının Nazizm ideolojisi altında nasıl şekillendiğinin açıklanması amaçlanmaktadır. Bu açıdan Nazi propagandasında kullanılan posterler üzerinden Nazizm ideolojisi bağlamında spor yayıncılığı incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz metodu kullanılmıştır. Çalışmada belirlenen propaganda posterleri ABD'li dilbilimci Charles Sanders Peirce'in göstergebilim yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında Nazi propaganda posterlerinde Nazizm ideolojisine göre ari ırk olarak kabul edilen Alman toplumunun yaşam mücadelesinde zafere ulaşabilmesi için spor yapması gerektiğinin telkin edildiği ortaya konulmuştur. Böylece posterler üzerinden, Alman halkı için sporun çok önemli bir yer teşkil ettiğine dair bir algı inşa edilmeye çalışılmıştır.

References

 • Akarcalı, Sezer (2003). İkinci Dünya Savaşında İletişim ve Propaganda. Ankara: İmaj Yayınevi. Anatolian Pr (2019). “Nazi Almanyası’nda Spor Yayıncılığı Bağlamında Kullanılan Propaganda Posterleri, http://anatolianpr.com/spor-ve-propaganda/, Erişim Tarihi: 18.02.2019.
 • Bahro, Berno (2007). Der Sport und seine Rolle in der nationalsozialistischen Elitetruppe SS. Historical Social Research/Historische Sozialforschung, 78-91.
 • Beamish, Rob, & Ritchie, Ian (2005). The Spectre of Steroids: Nazi Propaganda, Cold War Anxiety and Patriarchal Paternalism. The International Journal of The History of Sport, 22(5), 777-795.
 • Beyerchen, D. Alan (2015). Nazi Dönemi’nde Bilim, 3. Reich’da Üniversite, Çev., Haluk Tosun. 2. Baskı. İstanbul: Say Yayınları.
 • Çakı, Caner (2018). Nazizm İdeolojisi Altında Hitler Gençliği: Nazi Almanyası Propaganda Afişleri Üzerine İnceleme. Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi, 1 (1), 9-21.
 • Çakı, Caner, & Gülada, Mehmet Ozan (2018). Nazizm İdeolojisinde Alman Kadınları:” Ns-Frauen- Warte” Propaganda Dergisi Üzerine İnceleme. Medeniyet ve Toplum Dergisi, 2(2), 89-105.
 • Eberle, Henrik & Uhl, Matthias (2017). Hitler Kitabı. Çev., Mustafa Tüzel. İstanbul: Alfa Yayınları. Eley, Geoff (2013). Nazism as Fascism: Violence, Ideology, and The Ground of Consent in Germany 1930-1945. The United Kingdom: Routledge.
 • Fiske, John (2017). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev., Süleyman İrvan. 5. Basım. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Goodrick-Clarke, Nicholas (1993). The Occult Roots of Nazism: Secret Aryan Cults and Their Influence on Nazi Ideology. New York: NYU Press.
 • Güngör, Nazife (2013). İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar, 2. Baskı, İstanbul: Siyasal Kitapevi.
 • Hekimler, Oktay (2013). 1936 Berlin Olimpiyatları: Bir Barış Aracı Mı, Yoksa Meşruiyet Arayan Bir Rejimin Propaganda Aracı Mı?. Humanitas-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 103-128.
 • Hitler, Adolf (2005). Kavgam Çev., Hüseyin Cahit Yalçın, İstanbul: Manifesto Yayınları
 • Hitler, Adolf (2016). Nürnberg Konuşmaları, Çev., Burcu Denizci, İstanbul: Sub Yayıncılık. Hofmann, R. Annette (2017). Christl Cranz, Germany’s Ski Icon of The 1930s: The Nazis’ Image of The Ideal German Woman?. Sport in Society, 20(8), 1013-1029.
 • Imhoof, David (2009). The Game of Political Change: Sports in Göttingen during the Weimar and Nazi Eras. German History, 27(3), 374-394.
 • Ismar, G. (2006). Fußballfunktionäre und Nationalsozialisten im Doppelpass. Moving the Social, 36, 224-231.
 • Kalkan Kocabay, Hasibe (2008). Tiyatroda Göstergebilim. İstanbul: E Yayınları.
 • Kershaw, Ian (2007). Hitler, 1889-1936: Hubris. Çev., Zarife Biliz. 1. Cilt. İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Keys, Barbara (2009). The Body as a Political Space: Comparing Physical Education under Nazism and Stalinism. German History, 27(3), 395-413.
 • Luh, Andreas (2003). On the Way to a National Socialist Sports System: From Liberal Sports in Clubs and Associations to Directed Sports in National Socialist Organizations. European Journal of Sport Science, 3(3), 1-10.
 • Macit, M. Hanifi (2007). Faşizm ve Nazizm. İstanbul: Savaş Yayınevi.
 • McNab, Chris (2015). Hitler’in Ordusu, Nazi Savaş Makinesinin Tarihi, 1939-1945, Çev., Okan Doğan, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Passmore, Kevin (2014). Faşizm, Çev., Sinem Gül. Ankara: Dost Yayınları.
 • Pfister, Gertrud, and Dagmar Reese (1995). Gender, Body Culture, and Body Politics in National Socialism. Sport Science Review, 4(1), 91-121.
 • Reichel, Peter (1999). Festival and Cult: Masculine and Militaristic Mechanisms of National Socialism. The International Journal of the History of Sport, 16(2), 153-168.
 • Rifat, Mehmet (2013). Açıklamalı Göstergebilim Sözlüğü: Kavramlar, Yöntemler, Kuramcılar, Okullar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Sığırcı, İlhami (2016). Göstergebilim Uygulamaları, Metinleri, Görselleri ve Olayları Okuma. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Spartacus Educational (2019). “Nazi Almanyası’nda 1934 Tarihli Basılan Zafer Konulu Propaganda Posteri”, https://spartacus-educational.com/GERjoy.htm, Erişim Tarihi: 18.02.2019.
 • Stoddart, Brian (2006). Sport, Cultural Politics And International Relations: England Versus Germany, 1935. Soccer & Society, 7(1), 29-50.
 • Teichler, Hans Joachim (2004). Die sportlichen Rivalitäten der Achsenmächte: Cortina d’Ampezzo und Garmisch-Partenkirchen 1941. Geschichte und Region, 13, 95-124.
 • The Galerie (2019). “Nazi Almanyası’nda 1935-38 Tarihli Basılan “SA” Konulu Propaganda Posteri, https://thegalerie.eu/germany-liberated-youth-austria-union-propaganda- pc-in.html, Erişim Tarihi: 18.02.2019.
 • Tunis, John R. (1935). The Dictatorship Discover Sport. Foreign Aff., 14, 606-617.
 • Ueberhorst, Horst (1990). The Importance of the Historians’ Quarrel and the Problem of Continuity for the German History of Sport. Journal of Sport History, 17(2), 232-244.
 • VHEC (2019). “Nazi Almanyası’nda 1935 Tarihli Basılan Ari Irk Konulu Propaganda Posteri, http://vhec.org/1936_olympics/bodies_and_pageantry, Erişim Tarihi: 18.02.2019.
 • Yavuzoğlu, Arda (2004). 20. yy’da Faşist Paranoya. İstanbul: Sayfa Yayınları.
 • Zimmermann, Clemens (2006). From Propaganda to Modernization: Media Policy and Media Audiences under National Socialism. German History, 24(3), 431-454.
 • Zorlu, Yaşar, Çakı, Caner, & Karaca, Mustafa (2017). Türk Sinemasında Nazizm İdeolojisi: “Kırımlı” Filmi ve Göstergebilimsel Analizi. Sosyoloji Konferansları, (56), 67-95.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Caner ÇAKI (Primary Author)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1523-4649
Türkiye

Publication Date July 30, 2019
Application Date February 26, 2019
Acceptance Date May 29, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 4, Issue 8

Cite

APA Çakı, C. (2019). Nazizm İdeolojisinde Sporun Sunumu: Spor Konulu Nazi Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme . TRT Akademi , 4 (8) , 346-366 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trta/issue/47420/532386

                                                                      16115   16111        16112