Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

The Use of Sports Broadcasting for the Purpose of Propaganda in the 1936 Berlin Olympics: An Examination on Olympia Film

Year 2019, Volume 4, Issue 8, 326 - 344, 30.07.2019

Abstract

The Olympic Games held in Berlin, the capital of Nazi Germany, made significant innovations for the history of sports broadcasting in 1936. For example, olympic games for the first time was broadcast live on television at the Berlin Olympics. On the other hand, the Olympic Games were filmed by the famous director Leni Riefenstahl in order to be able to use it for Nazi propaganda purposes. In 1938, Riefenstahl made the documentary film, Olympia, which was published in 1938. The film Olympia became a cult study in the field of sports broadcasting and propaganda. In the study, it was tried to find out how the Olympics in Olympia was reflected on the masses and what kind of ideological messages were given for propaganda purposes. For this purpose, the five sequences of the Olympia film, which were determined within the scope of the study, were examined by using the semiotic analysis method. In the study, the sequences were analyzed in the light of semiotic concepts of USA semiotics scientist Charles William Morris.

References

 • Bozkurt, C. (2014). Nazilerin Gölgesinde 1936 Berlin Olimpiyatları ve Türk Sporcuların Müsabakaları. History Studies, 6(6), 17-41.
 • Cole, R. (2001). Anglo-American anti-Fascist Film Propaganda in a Time of Neutrality: The Great Dictator, 1940. Historical Journal of Film, Radio and Television, 21(2), 137-152.
 • Çakı, C. (2018a). İkinci Dünya Savaşı’ndaki Propaganda Savaşlarında Çizgi Filmin Rolü: Nazi Almanyası ve Amerika Birleşik Devletleri Üzerine İnceleme. Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları E-Dergisi, 1(2), 51-63.
 • Çakı, C. (2018b). Adolf Hitler'in Kült Lider İnşasında Kullanılan Propaganda Posterlerinin Göstergebilimsel Analizi. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 3 (6), 24-38.
 • Çakı, C., Gülada, M. O., & Çakı, G. (2019). Balkanlarda Bir Nazi Ordusu: Nazi Propaganda Afişlerinde Hançer Tümeni. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 55-77.
 • Çetin, M., & Eşiyok, E. (2015). Sosyal Temsil Kuramı Bağlamında Kurumsal Reklamlar: Türk Hava Yolları Örneği. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 1(39), 191-207.
 • Fiske, J. (2017). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev: Süleyman İrvan. 5. Basım. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Gazi, M. A., Çakı, C., & Gülada, M. O. (2018). İspanya 2000 Partisi'nin Göçmen Karşıtı Propaganda Faaliyetleri Üzerine İnceleme. Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 11-22.
 • Gazi, M. A., & Çakı, C. (2018). Siyahi Ayrımcılığa Karşı Hazırlanan Kamu Spotu Reklamları. International Journal of Labour Life and Social Policy, 1(2), 48-62.
 • Goebbels, J. (2016). Gerçek Yüzüyle Komünizm ve Teori ve Pratikte Bolşevizm, Çev. Zehra Köroğlu. İstanbul: Bilge Karınca Yayınları.
 • Guiraud, P. (2016). Göstergebilim. Çev., Mehmet Yalçın. 3. Baskı. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Guttmann, A. (2006). The Most Controversial Olympics. Ed. Alan Tomlinson, Christopher Young, National Identity and Global Sports Events: Culture, Politics, and Spectacle in the Olympics and the Football World Cup, 65-82.
 • Hekimler, O. (2018). 1936 Berlin Olimpiyatları: Bir Barış Aracı Mı, Yoksa Meşruiyet Arayan Bir Rejimin Propaganda Aracı Mı?. Humanitas-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 103-128.
 • Kalkan Kocabay, H. (2008). Tiyatroda Göstergebilim. İstanbul: E Yayınları.
 • Kass, D. A. (1976). The Issue of Racism at the 1936 Olympics. Journal of Sport History, 3(3), 223-235.
 • Kaya, E., Tolukan, E., & Zengin, S. (2016). 1936 Berlin Olimpiyat Oyunlarının Olimpik İlkeler Çerçevesinde Değerlendirilmesi. International Congresses on Education, Atina, 296-300.
 • Kershaw, I. (2013) The “Hitler Myth”: Image and Reality in the Third Reich. In Nazism and German Society, 1933-1945, pp. 209-228. London: Routledge.
 • Kessler, M. (2011). Only Nazi Games? Berlin 1936: The Olympic Games between Sports and Politics. Socialism and Democracy, 25(2), 125-143.
 • Large, D. C. (2012). The Nazi Olympics: Berlin 1936. In The Palgrave Handbook of Olympic Studies (pp. 60-71). Palgrave Macmillan, London.
 • Mackenzie, M. (2003). From Athens to Berlin: The 1936 Olympics and Leni Riefenstahl’s Olympia. Critical Inquiry, 29(2), 302-336.
 • McDonough, F. (2014). Hitler and the Rise of the Nazi Party. The United Kingdom: Routledge.
 • Murray, B. (1992). Berlin in 1936: Old and New Work on the Nazi Olympics. The International Journal of the History of Sport, 9(1), 29-49.
 • Roberts, J. (2000). Joseph Goebbels: Nazi Propaganda Minister. The United States: The Rosen Publishing Group.
 • Robson‐Scott, W. D. (1937). The German Fılm To‐Day. German Life and Letters, 1(3), 229-232.
 • Schuker, S. A. (1986). France and the Remilitarization of the Rhineland, 1936. French Historical Studies, 14(3), 299-338.
 • Schwartz, L. Linzer (1983). Family Therapists and Families of Cult Members. International Journal of Family Therapy. 5(3). 168-178.
 • Steinweis, A. E. (2009). Kristallnacht 1938. The United States: Harvard University Press.
 • Tekinalp, Ş. & Uzun, R. (2013). İletişim Araştırmaları ve Kuramları. 4. Baskı. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Welch, D. (2001). Propaganda and the German Cinema, 1933-1945. The United Kingdom: IB Tauris.
 • Welch, D., & Winkel, R. V. (2011). Europe’s New Hollywood? The German Film Industry Under Nazi Rule, 1933–45. In Cinema and the Swastika (pp. 1-24). London: Palgrave Macmillan.
 • Wenn, S. R. (1991). A Suitable Policy of Neutrality? FDR and the Question of American Participation in the 1936 Olympics. The International Journal of the History of Sport, 8(3), 319-335.
 • Young, C. (2008). ‘In Praise of Jesse Owens’: Technical Beauty at the Berlin Olympics 1936. Sport in History, 28(1), 83-103.
 • Zorlu, Y., Çakı, C., & Karaca, M. (2017). Türk Sinemasında Nazizm İdeolojisi: “Kırımlı” Filmi ve Göstergebilimsel Analizi. Sosyoloji Konferansları, (56), 67-95.

1936 Berlin Olimpiyatları'nda Spor Yayıncılığının Propaganda Amaçlı Kullanımı: Olympia Filmi Üzerine İnceleme

Year 2019, Volume 4, Issue 8, 326 - 344, 30.07.2019

Abstract

1936 yılında Nazi Almanyası'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen olimpiyat oyunlarında, spor yayıncılık tarihi için önemli yeniliklere imza atılmıştır. Örneğin, Berlin Olimpiyatları'nda, ilk defa olimpiyat oyunları televizyonda canlı olarak yayınlanmıştı. Diğer yandan Naziler, olimpiyat oyunlarını propaganda amaçlı kullanabilmek için ünlü yönetmen Leni Riefenstahl tarafından filme aldırmıştır. Riefenstahl, olimpiyat oyunlarındaki sahnelerden, 1938 yılında yayınlanan Olympia isimli belgesel spor filmini hazırlamıştır. Olympia filmi, gerek spor yayıncılığı gerekse propaganda disiplininde zaman içerisinde kült bir yapıt haline gelmiştir. Çalışma Olympia filmi üzerinden Berlin Olimpiyatları'nın kitlelere ne şekilde yansıtıldığı ve propaganda amaçlı ne tür ideolojik mesajlar verildiğini ortaya çıkarmaya yönelik olarak geçekleştirilmiştir. Bu amaçla Olympia filminin çalışma kapsamında belirlenen beş sekansı, göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada sekanslar, ABD'li göstergebilimci Charles William Morris'in göstergebilim yaklaşımı üzerinden analiz edilmiştir.

References

 • Bozkurt, C. (2014). Nazilerin Gölgesinde 1936 Berlin Olimpiyatları ve Türk Sporcuların Müsabakaları. History Studies, 6(6), 17-41.
 • Cole, R. (2001). Anglo-American anti-Fascist Film Propaganda in a Time of Neutrality: The Great Dictator, 1940. Historical Journal of Film, Radio and Television, 21(2), 137-152.
 • Çakı, C. (2018a). İkinci Dünya Savaşı’ndaki Propaganda Savaşlarında Çizgi Filmin Rolü: Nazi Almanyası ve Amerika Birleşik Devletleri Üzerine İnceleme. Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları E-Dergisi, 1(2), 51-63.
 • Çakı, C. (2018b). Adolf Hitler'in Kült Lider İnşasında Kullanılan Propaganda Posterlerinin Göstergebilimsel Analizi. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 3 (6), 24-38.
 • Çakı, C., Gülada, M. O., & Çakı, G. (2019). Balkanlarda Bir Nazi Ordusu: Nazi Propaganda Afişlerinde Hançer Tümeni. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 55-77.
 • Çetin, M., & Eşiyok, E. (2015). Sosyal Temsil Kuramı Bağlamında Kurumsal Reklamlar: Türk Hava Yolları Örneği. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 1(39), 191-207.
 • Fiske, J. (2017). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev: Süleyman İrvan. 5. Basım. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Gazi, M. A., Çakı, C., & Gülada, M. O. (2018). İspanya 2000 Partisi'nin Göçmen Karşıtı Propaganda Faaliyetleri Üzerine İnceleme. Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 11-22.
 • Gazi, M. A., & Çakı, C. (2018). Siyahi Ayrımcılığa Karşı Hazırlanan Kamu Spotu Reklamları. International Journal of Labour Life and Social Policy, 1(2), 48-62.
 • Goebbels, J. (2016). Gerçek Yüzüyle Komünizm ve Teori ve Pratikte Bolşevizm, Çev. Zehra Köroğlu. İstanbul: Bilge Karınca Yayınları.
 • Guiraud, P. (2016). Göstergebilim. Çev., Mehmet Yalçın. 3. Baskı. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Guttmann, A. (2006). The Most Controversial Olympics. Ed. Alan Tomlinson, Christopher Young, National Identity and Global Sports Events: Culture, Politics, and Spectacle in the Olympics and the Football World Cup, 65-82.
 • Hekimler, O. (2018). 1936 Berlin Olimpiyatları: Bir Barış Aracı Mı, Yoksa Meşruiyet Arayan Bir Rejimin Propaganda Aracı Mı?. Humanitas-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 103-128.
 • Kalkan Kocabay, H. (2008). Tiyatroda Göstergebilim. İstanbul: E Yayınları.
 • Kass, D. A. (1976). The Issue of Racism at the 1936 Olympics. Journal of Sport History, 3(3), 223-235.
 • Kaya, E., Tolukan, E., & Zengin, S. (2016). 1936 Berlin Olimpiyat Oyunlarının Olimpik İlkeler Çerçevesinde Değerlendirilmesi. International Congresses on Education, Atina, 296-300.
 • Kershaw, I. (2013) The “Hitler Myth”: Image and Reality in the Third Reich. In Nazism and German Society, 1933-1945, pp. 209-228. London: Routledge.
 • Kessler, M. (2011). Only Nazi Games? Berlin 1936: The Olympic Games between Sports and Politics. Socialism and Democracy, 25(2), 125-143.
 • Large, D. C. (2012). The Nazi Olympics: Berlin 1936. In The Palgrave Handbook of Olympic Studies (pp. 60-71). Palgrave Macmillan, London.
 • Mackenzie, M. (2003). From Athens to Berlin: The 1936 Olympics and Leni Riefenstahl’s Olympia. Critical Inquiry, 29(2), 302-336.
 • McDonough, F. (2014). Hitler and the Rise of the Nazi Party. The United Kingdom: Routledge.
 • Murray, B. (1992). Berlin in 1936: Old and New Work on the Nazi Olympics. The International Journal of the History of Sport, 9(1), 29-49.
 • Roberts, J. (2000). Joseph Goebbels: Nazi Propaganda Minister. The United States: The Rosen Publishing Group.
 • Robson‐Scott, W. D. (1937). The German Fılm To‐Day. German Life and Letters, 1(3), 229-232.
 • Schuker, S. A. (1986). France and the Remilitarization of the Rhineland, 1936. French Historical Studies, 14(3), 299-338.
 • Schwartz, L. Linzer (1983). Family Therapists and Families of Cult Members. International Journal of Family Therapy. 5(3). 168-178.
 • Steinweis, A. E. (2009). Kristallnacht 1938. The United States: Harvard University Press.
 • Tekinalp, Ş. & Uzun, R. (2013). İletişim Araştırmaları ve Kuramları. 4. Baskı. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Welch, D. (2001). Propaganda and the German Cinema, 1933-1945. The United Kingdom: IB Tauris.
 • Welch, D., & Winkel, R. V. (2011). Europe’s New Hollywood? The German Film Industry Under Nazi Rule, 1933–45. In Cinema and the Swastika (pp. 1-24). London: Palgrave Macmillan.
 • Wenn, S. R. (1991). A Suitable Policy of Neutrality? FDR and the Question of American Participation in the 1936 Olympics. The International Journal of the History of Sport, 8(3), 319-335.
 • Young, C. (2008). ‘In Praise of Jesse Owens’: Technical Beauty at the Berlin Olympics 1936. Sport in History, 28(1), 83-103.
 • Zorlu, Y., Çakı, C., & Karaca, M. (2017). Türk Sinemasında Nazizm İdeolojisi: “Kırımlı” Filmi ve Göstergebilimsel Analizi. Sosyoloji Konferansları, (56), 67-95.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Mehmet Ozan GÜLADA (Primary Author)
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8233-2321
Türkiye

Publication Date July 30, 2019
Application Date May 13, 2019
Acceptance Date June 19, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 4, Issue 8

Cite

APA Gülada, M. O. (2019). 1936 Berlin Olimpiyatları'nda Spor Yayıncılığının Propaganda Amaçlı Kullanımı: Olympia Filmi Üzerine İnceleme . TRT Akademi , 4 (8) , 326-344 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trta/issue/47420/563650

                                                                      16115   16111        16112