ISSN: 2636-848X
Founded: 2018
Publisher: Erkan Faruk ŞİRİN
Cover Image

Önemli Not: 2022 yılı Cilt 5 Sayı 2 itibarı ile tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurul onayı almak zorunludur. Etik Kurulu olmayan makaleler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Makale gönderiminde benzerlik raporu zorunludur raporunun (%20 den az olmalıdır). Daha önce bir bilimsel toplantıda sunulmuş, özeti-geniş özeti basılmış ya da herhangi bir tezden üretilmiş yayınlarda yazarın bunu mutlaka sisteme yüklerken editöre not kısmında belirtmesi gerekmektedir. Bu konuda herhangi bir eksiklikten dolayı dergi sorumlu tutulamaz. Dergimizde yayınlanma süreci hakemlerin değerlendirme hızlarına ve makale yoğunluğuna göre değişmektedir. Çalışmanızı gönderirken bu hususları lütfen dikkate alınız.
The Journal of Turkish Sport Science (JTSS) - Türk Spor Bilimleri Dergisi (TSBD), spor bilimleri alanında yayın kabul eden, yılda iki kez (Mart ve Ekim) yayınlanan ve çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulan hakemli bir dergidir.

TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİPARK AKADEMİK bünyesinde kurulan Türk Spor Bilimleri Dergisi Doçentlik başvurusu Ulusal Makale b maddesi kapsamındadır.