Year 2020, Volume 3 , Issue 1, Pages 1 - 7 2020-03-20

Quadriceps ve Hamstring Kas Kuvveti Dinamik Denge Performansını Etkiler mi?
Can Quadriceps and Hamstring Muscle Strength Effect on Dynamic Balance Performance?

İnci KESİLMİŞ [1] , Manolya AKIN [2]


Bu araştırmanın amacı 12-14 yaş grubu çocuklarda quadriceps ve hamstring kas kuvvetinin dinamik denge üzerine etkisini araştırmaktır. Araştırmaya 30 bayan (boy uzunluğu; 162,53±6,10 cm, vücut ağırlığı; 47,33,±6,65kg) 30 erkek (boy uzunluğu; 161,93±9,96cm, vücut ağırlığı; 51±11,18kg) olmak üzere 60 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Dinamik denge ölçümleri Prokin Tecnobody kullanılarak çift ayak, sağ-sol ayak için 30 sn süresince ölçülmüştür. Kuvvet LaFayette marka dijital el dinamometresi ile quadriceps ve hamstring kas kuvveti ölçülmüştür. İstatistiksel işlemlerde normal dağılım olduğu için bağımsız gruplarda t testi ve pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Cinsiyete göre sağ-sol extension peak kuvveti (quadriceps) değişkenlerinde gözlenen farklılıklar erkek katılımcılar lehine istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<.05). Tüm gruba ve cinsiyete göre yapılan dinamik denge ve quadriceps hamstring kas grubu kuvveti arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yapılan korelasyon analizlerinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki gözlenmemiştir (p>0.5). Sonuç olarak; spor yapmayan bireylerde Quadriceps kuvvetinde erkekler lehine gözlemlenen kuvvet farklılıkları dışında cinsiyetler açısından kuvvet farklılığı bulunmamıştır. Kuvvet ve denge ilişkisine de rastlanmamıştır. Farklı spor branşlarında gözlenen kuvvet ve denge ilişkisi araştırmamızdaki spor yapmayan katılımcılarda gözlenmemiştir.

The aim of this study was to investigate the effect of quadriceps and hamstring muscle strength on dynamic balance in 12-14 age group children. The study included 30 females (height: 162,53 ± 6,10 cm, body weight; 47,33, ± 6,65kg) of 30 males (height: 161,93 ± 9,96cm, body weight; 51 ± 11,18kg) totally 60 children participated as volunteers. Dynamic balance was measured by using Prokin Tecnobody for bipedal, right-left foot for 30 sec. Also, the strength was measured for the quadriceps and hamstring muscles group with the LaFayette digital hand dynamometer. Since there was normal distribution in statistical procedures, independent sample t test and pearson correlation coefficient were used. Differences in right-left extension peak strength (quadriceps) according to gender were found statistically significant in favor of male participants (p<.05). There was no statistically significant correlation between dynamic balance and quadriceps hamstring muscle group strength according to the whole group and gender (p>.05). As a result; in individuals who do not particape any sports, there is no strength difference in terms of gender, except for Quadriceps strength observed in favor of men. The correlation between strength and balance reported in different sports branches was not observed in non-sports participants in our study.

 • Ahmad, C. S., Clark, A. M., Heilmann, N., Schoeb, J. S., Gardner, T. R. ve Levine, W. N. (2006). Effect of gender and maturity on quadriceps-to-hamstring strength ratio and anterior cruciate ligament laxity. The American Journal of Sports Medicine, 34(3), 370-374.
 • Akarçeşme, C. ve Aktuğ, Z. B. (2018). 14 haftalık voleybol antrenmanlarının izokinetik diz kas kuvvetleri ve dinamik denge performansı üzerine etkisinin incelenmesi. İnönü University Journal of Physical Education and Sport Sciences (IUJPESS), 5(1), 33-40.
 • Aktuğ, Z. B. (2017). Profesyonel futbolcularda izokinetik bacak kuvveti ile denge performansı bacak hacmi ve bacak kütlesi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Doktora tezi, Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Kayseri.
 • Aksu, S. (1994). Denge eğitiminin etkilerinin postürel stres testi ile değerlendirilmesi. Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Altay, F. (2001). Ritmik cimnastikte iki farklı hızda yapılan chaine rotasyon sonrasında yan denge hareketinin biyomekanik analizi. Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Baltacı, G. ve Düzgün, İ. (2008). Adolesan ve egzersiz. Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Başöz, G. (1998). 8-10 yaş çocuklarda akademik başarı ve denge becerisi arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Booysen, M. J., Gradidge, P. J. L. ve Watson, E. (2015). The relationships of eccentric strength and power with dynamic balance ı̇n male footballers. Journal of Sports Sciences, 33(20), 2157-2165.
 • Bulgay, C. ve Polat, S.Ç. (2017). Elit seviyedeki güreşçilerin bacak kuvvetleri ve denge performansları arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 59-67.
 • Çelenk, Ç., Marangoz, I., Aktuğ, Z.B., Top, E. ve Akıl, M. (2015). The effect of quadriceps femoris and hamstring muscular force on static and dynamic balance performance. International Journal of Physical Education Sports and Health, 2(2), 323-325.
 • Granacher U. ve Gollhofer A. (2011). Is there an association between variables of postural control and strength in adolescents? Journal of Strength and Conditioning Research, 25(6), 1718–1725.
 • Holm, I. ve Vøllestad, N. (2008). Significant effect of gender on hamstring-to-quadriceps strength ratio and static balance in prepubescent children from 7 to 12 years of age. The American Journal of Sports Medicine, 36(10), 2007-2013.
 • Hrysomallis, C. (2011). Balance ability and athletic performance. Sports Medicine, 41(3), 221- 232.
 • İbiş, S., İri, R. ve Aktuğ, Z. B. (2015). The effect of female volleyball players’ leg volume and mass on balance and reaction time. Journal of Human Sciences, 12(2), 1296-1308.
 • Jones, D. A. ve Round, J. M. (2008). Muscle development during childhood and adolescence. The young athlete. Malden, Ma: Blackwell Publishing Ltd, 18-26.
 • Kaplan A. (2016). Serbest ağırlık ve smith ağırlık makinesinde kuvvet performansının karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı. Konya.
 • Karsan, O., Yünceviz, R. ve Aydın S. (1999). Beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinde quadriceps (Q) açısı değerleri. Dinamik Spor Bilimleri Dergisi, 1, 45-52.
 • Kaeding, C. C. ve Borchers, J. (2014). Hamstring and Quadriceps Injuries in Athletes. Springer. DOI 10.1007/978-1-4899-7510-2
 • Malina, R. M., Bouchard, C. ve Bar-Or O. (2004). Growth, maturation and physical activity. 2nd ed., Campaign: Human Kinetics.
 • McCurdy, K. ve Langford, G. (2006). The relationship between maximum unilateral squat strength and balance in young adult men and women. Journal of Sports Science and Medicine, 5(2), 282–288.
 • Mohammadi, F., Taghizadeh, S., Ghaffarinejad, F., Khorrami, M., ve Sobhani, S. (2008). Proprioception, dynamic balance and maximal quadriceps strength in females with knee osteoarthritis and normal control subjects. International Journal of Rheumatic Diseases, 11(1), 39-44.
 • Mohammadi, V., Alizadeh, M., ve Gaieni, A. (2012). The effects of six weeks strength exercises on static and dynamic balance of young male athletes. Social Behavioral Sciences, 31, 247-250.
 • Nichols, D. S., Glenn, T. M. ve Hutchinson, K. J. (1995). Changes in the mean center of balance during ba- lance testing in young adults. Physical Therapy, 75(8), 699-706.
 • Pollock, A. S., Rowe, D. B. ve Paul, J. P . (2000). What is balance? Clinical Rehabilitation, 14 (4), 402-406.
 • Round, J. M., Jones, D. A., Honour, J.W. ve Nevill, A. M. (1999). Hormonal factors in the development of differences in strength between boys and girls during adolescence: a longitudinal study. Annals of Human Biology, 26(1), 49-62.
 • Travis, R. C. (1995). An experimental analysis of dynamic and static equilibrium. Journal of Experimental Psychology, 35, 216-234.
 • Tura, A. (1996). Diz fleksiyon ve ekstansiyon kas gücünün izokinetik dinamometrede değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Published Date Cilt 3 Sayı 1
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-2382-2205
Author: İnci KESİLMİŞ (Primary Author)
Institution: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2101-073X
Author: Manolya AKIN
Institution: Spor Bilimleri Fakültesi
Country: Turkey


Supporting Institution -
Project Number -
Thanks -
Dates

Publication Date : March 20, 2020

Bibtex @research article { tsbd656123, journal = {Türk Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2636-848X}, address = {Doç.Dr. Erkan Faruk Şirin, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Alaeddin Keykubad Kampüsü, Selçuklu KONYA}, publisher = {Erkan Faruk ŞİRİN}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {1 - 7}, doi = {}, title = {Quadriceps ve Hamstring Kas Kuvveti Dinamik Denge Performansını Etkiler mi?}, key = {cite}, author = {Kesi̇lmi̇ş, İnci and Akın, Manolya} }
APA Kesi̇lmi̇ş, İ , Akın, M . (2020). Quadriceps ve Hamstring Kas Kuvveti Dinamik Denge Performansını Etkiler mi? . Türk Spor Bilimleri Dergisi , 3 (1) , 1-7 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tsbd/issue/52814/656123
MLA Kesi̇lmi̇ş, İ , Akın, M . "Quadriceps ve Hamstring Kas Kuvveti Dinamik Denge Performansını Etkiler mi?" . Türk Spor Bilimleri Dergisi 3 (2020 ): 1-7 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tsbd/issue/52814/656123>
Chicago Kesi̇lmi̇ş, İ , Akın, M . "Quadriceps ve Hamstring Kas Kuvveti Dinamik Denge Performansını Etkiler mi?". Türk Spor Bilimleri Dergisi 3 (2020 ): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - Quadriceps ve Hamstring Kas Kuvveti Dinamik Denge Performansını Etkiler mi? AU - İnci Kesi̇lmi̇ş , Manolya Akın Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Türk Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 3 IS - 1 SN - 2636-848X- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Spor Bilimleri Dergisi Quadriceps ve Hamstring Kas Kuvveti Dinamik Denge Performansını Etkiler mi? %A İnci Kesi̇lmi̇ş , Manolya Akın %T Quadriceps ve Hamstring Kas Kuvveti Dinamik Denge Performansını Etkiler mi? %D 2020 %J Türk Spor Bilimleri Dergisi %P 2636-848X- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Kesi̇lmi̇ş, İnci , Akın, Manolya . "Quadriceps ve Hamstring Kas Kuvveti Dinamik Denge Performansını Etkiler mi?". Türk Spor Bilimleri Dergisi 3 / 1 (March 2020): 1-7 .
AMA Kesi̇lmi̇ş İ , Akın M . Quadriceps ve Hamstring Kas Kuvveti Dinamik Denge Performansını Etkiler mi?. TSBD. 2020; 3(1): 1-7.
Vancouver Kesi̇lmi̇ş İ , Akın M . Quadriceps ve Hamstring Kas Kuvveti Dinamik Denge Performansını Etkiler mi?. Türk Spor Bilimleri Dergisi. 2020; 3(1): 1-7.