Review
BibTex RIS Cite
Year 2023, Volume: 25 Issue: 1, 137 - 146, 30.04.2023

Abstract

References

 • 1. Açıkada, C. (1992). Beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirmede müfredat programı sorunları. Spor Bilimleri Dergisi, 3(4), 3-13.
 • 2. Aktağ, İ. (2011). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen yeterliği üzerine etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 22(1), 13-23.
 • 3. Aslan, A. (2019). TR Dizin. Acta Medica Alanya, 3(1), 1-2.
 • 4. Ayvazo, S., & Ward, P. (2011). Pedagogical content knowledge of experienced teachers in physical education: Functional analysis of adaptations. Research Quarterly for Exercise and Sport, 82(4), 675-684. doi.org/10.1080/02701367.2011.10599804
 • 5. Atlı, K., Mirzeoğlu, A. D., & Erkut, O. (2018). Akran öğretim modeli ve fiziksel etkinlik kartları uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri, 10(3). doi: 10.5336/sportsci.2018-60112
 • 6. Bowen, G. A. (2009). Document Analysis As A Qualitative Research Method. Qualitative Research Journal. Vol. 9 No. 2, pp. 27-40. doi.org/10.3316/QRJ0902027
 • 7. Ball, D. L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special. Journal of Teacher Education, 59(5), 389-407. doi.org/10.1177/0022487108324554
 • 8. Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Strategies for qualitative data analysis. Basics of qualitative research. Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 3. doi.org/10.4135/9781452230153.n4
 • 9. Çalık, M., & Sözbilir, M. (2014). İçerik Analizinin Parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38. doi: 10.15390/EB.2014.3412
 • 10. Çiltaş, A., & Akıllı, M. (2011). Öğretmenlerin pedagojik yeterlilikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (4), 64-72.
 • 11. Demirhan, G. (1992). Lise ve dengi okullar beden eğitimi dersi öğretim programının program geliştirme ilkeleri açısından değerlendirilmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 3(3), 36-46.
 • 12. Dalkıran, O., Gündüz, N., & Çiçek, R. (2011). Üniversite öğretim elemanlarının ilköğretim beden eğitimi dersi öğretim programı ile ilgili görüşleri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(3), 111-118. doi.org/10.1501/Sporm_0000000207
 • 13. Demirhan, G., Bulca, Y., Figen, A., Şahin, R., Güvenç, A., Aslan, A., ... & Açıkada, C. (2008).Beden eğitimi öğretim programları ve programların yürütülmesine ilişkin paydaş görüşlerinin karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 19(3), 157-180.
 • 14. Dervent, F., Devrilmez, E., İnce, M. L., & Ward, P. (2018). Beden eğitimi öğretmenleri için futbol genel alan bilgisi bilgi testinin güvenirlik ve geçerliği. Spor Bilimleri Dergisi, 29(1), 39-52. doi.org/10.17644/sbd.326631
 • 15. Erdoğdu, M., & Öçalan, M. (2010). İlköğretim 2. kademe beden eğitimi ders programının değerlendirilmesine ilişkin beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(4), 151-162. doi.org/10.1501/Sporm_0000000190
 • 16. Ediş, M., & Gündüz, N. (2019). Spor eğitim modeliyle işlenen futbol etkinliğinde mavi kart uygulaması: Öğretmen ve öğrenci görüşleri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(4), 158-171. doi.org/10.33689/spormetre.576747
 • 17. Grossman, P. L. (1990). The making of a teacher: Teacher knowledge and teacher education. New York: Teacher College Press.
 • 18. Gülüm, V., & Bilir, P. (2011). Beden eğitimi öğretim programının uygulanabilme koşulları ile ilgili beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(2), 57-64. doi.org/10.1501/Sporm_0000000200
 • 19. Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G., & Reisoğlu, İ.(2012). Türkiye’de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: 2000-2009 dönemi makalelerinin içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), 177-199.
 • 20. Gündüz, N., Güler, D., Güler, Y., & Yıldırım, M. (2019). Spor kaya tırmanışında akran öğretim modelinin uygulamalarına yönelik aday öğretmen ve akran öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(2), 163-176. doi.org/10.33689/spormetre.505330
 • 21. Holmes, G., & Abington-Cooper, M. (2000). Pedagogy vs. Andragogy: A false dichotomy?. Pedagogy, 26(2). doi.org/10.21061/jots.v26i2.a.8
 • 22. Hemphill, M. A., Richards, A. R., Templin, T. J., & Blankenship, B. T. (2012). A content analysis of qualitative research in the journal of teaching in physical education from 1998 to 2008. Journal of Teaching in Physical Education, 31(3), 279-287. doi.org/10.1123/jtpe.31.3.279.
 • 23. Ince, M. L. (2019). “Supporting learning of practitioners and early career scholars in physical education and sports pedagogy.” Sport, Education and Society 24 (6): 584- 596. doi:10.1080/13573322.2019.1598966.
 • 24. Iserbyt, P., Ward, P., & Martens, J. (2016). The influence of content knowledge on teaching and learning in traditional and sport education contexts: An exploratory study. Physical Education and Sport Pedagogy, 21(5), 539-556. doi.org/10.1080/17408989.2015.1050662
 • 25. İlhan, A., Mirzeoğlu, D. E., Aktaş, İ., & Demir, V. (2005). Çoklu zeka uygulamaları doğrultusunda işlenen cimnastik ve voleybol ünitelerinin öğrencilerin bilişsel ve devinişsel yönden gelişimlerine olan etkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 5-10. doi.org/10.1501/Sporm_0000000034
 • 26. Kim, I. (2015). Exploring changes to a teacher’s teaching practices and student learning through a volleyball content knowledge workshop. European Physical Education Review, 22, 225-242. doi.org/10.1177/1356336X15599009
 • 27. Keske, A. G., & Gürsel, F. (2015). Modele dayalı uygulamada beden eğitimi öğretmenini güçlendiren ve yavaşlatan ögeler. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(1), 73-82. doi.org/10.1501/Sporm_0000000271
 • 28. Kulinna, P. H., Scrabis-Fletcher, K., Kodish, S., Phillips, S., & Silverman, S. (2009). A decade of research literature in physical education pedagogy. Journal of Teaching in Physical Education, 28(2), 119-140. doi.org/10.1123/jtpe.28.2.119
 • 29. Li, W., Gao, Z., Xiang, P., Shen, B., Yin, Z., & Kong, Q. (2016). Impact of national physical activity and health guidelines and documents on research on teaching K-12 physical education in Usa. Journal of Teaching in Physical Education, 35, 85–96. doi:10.1123/Jtpe.2015-0098
 • 30. Li, W., Xie, X., Li, Y., Chen, R., & Shen, H. (2021). Twenty years of intervention research in school physical education in the jtpe and rqes. Research Quarterly for Exercise and Sport, 92(1), 34-42. doi.org/10.1080/02701367.2019.1708236
 • 31. Lin, T. C., Lin, T. J., & Tsai, C. C. (2014). Research trends in science education from 2008 to 2012: A systematic content analysis of publications in selected journals. International Journal of Science Education, 36(8), 1346-1372. doi.org/10.1080/09500693.2013.864428
 • 32. Magnusson, S., Krajcik, J., & Borko, H. (1999). Nature, sources, and development of pedagogical content knowledge for science teaching. In Examining Pedagogical Content Knowledge (Pp. 95-132). Springer, Dordrecht.
 • 33. MEB. (1988). İlköğretim Okulları, Lise ve Dengi Okullar, Beden Eğitimi Ders Öğretim Programları. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • 34. MEB. (2007). İlköğretim (1-8. Sınıflar) Beden Eğitimi Ders Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • 35. MEB. (2013). Ortaokul (5-8. Sınıflar) Beden Eğitimi Ders Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • 36. MEB. (2018). Ortaokul (5-8. Sınıflar) Beden Eğitimi Ders Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • 37. Millsaps, G. M. (2005). Interrelationships Between Teachers' Content Knowledge of Rational Number, Their Instructional Practice, And The Students' Emergent Conceptual Knowledge of Rational Number. The Ohio State University.
 • 38. Mirzeoğlu, A. D., Munusturlar, S., & Çelen, A. (2014). Akran öğretimi modelinin akademik öğrenme zamanına ve voleybol becerilerinin öğrenimine etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 25(4), 184-202. doi.org/10.17644/sbd.171672
 • 39. Müftüler, M., & Arıtan, C. K. (2020) Yenilenen beden eğitimi ve spor öğretimi programlarının uluslararası politikalar kapsamında analizi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(2), 159-176. doi.org/10.25307/jssr.774618
 • 40. Özçakır, S. (2015). 100 yıl öncesinde Türkiye’de beden eğitimi öğretimi ve günümüzdeki yansımaları. Spor Bilimleri Dergisi, 26(1), 18-25. doi.org/10.17644/sbd.237570
 • 41. Rhoades, J. L., Woods, A. M., Daum, D. N., Ellison, D., & Trendowski, T. N. (2016). Jtpe: A 30-year retrospective of published research. Journal of Teaching in Physical Education, 35(1), 4-15. doi.org/10.1123/jtpe.2014-0112
 • 42. Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M., & Dündar, H. (2014). Eğitim ve bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. Eğitim ve Bilim, 39(173).
 • 43. Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15, 4-14. doi.org/10.3102/0013189X015002004
 • 44. Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57, 1-23.doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411
 • 45. Silverman, S., & Ennis, C. (1996). Enhancing learning: An introduction. Student learning in physical education: Applying Research to Enhance Instruction, 3-8. doi.org/10.1123/jtpe.22.3.280
 • 46. Silverman, S., & Skonie, R. (1997). Research on teaching in physical education: An analysis of published research. Journal of Teaching in Physical Education, 16(3), 300-311. doi.org/10.1123/jtpe.16.3.300
 • 47. Silverman, S., & Manson, M. (2003). Research on teaching in physical education doctoral dissertations: A detailed investigation of focus, method, and analysis. Journal of Teaching in Physical Education, 22(3), 280-297. doi.org/10.1123/jtpe.22.3.280
 • 48. Suri, H., & Clarke, D. (2009). Advancements in research synthesis methods: From a methodologically inclusive perspective. Review of Educational Research, 79(1), 395-430. doi.org/10.3102/0034654308326349
 • 49. Soyuyüce E, Hünkar T, Tabanlıoğlu S. Veri Tabanı Nedir ? Veri tabanının oluşum süreci. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 1. Ulusal Sempozyum, 28 Mart 2003 Ankara. Http://Uvt.Ulakbim.Gov.Tr/Tip/Sempozyum1/Ebrutugbasibel.Pdf
 • 50. Şen, G., Beighle, A., & Korkmaz, N. (2021) Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni yetiştirme programı: Geleceğe dönük bir vizyon. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(3), 1-13. doi.org/10.33689/spormetre.824808
 • 51. Tanışlı, D. (2013). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının pedagojik alan bilgisi bağlamında sorgulama becerileri ve öğrenci bilgileri. Eğitim ve Bilim, 38(169).
 • 52. Uysal, H. Ş., & Atay E. (2021). Beden eğitimi ve öğretim temalı doktora tezlerine ilişkin bibliyometrik analiz. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(1), 246-256. doi.org/10.25307/jssr.885613
 • 53. Van Der Mars, H. (1989). Effects of specific verbal praise on off-task behavior of second-grade students in physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 8(2), 162-169. doi.org/10.1123/jtpe.8.2.162
 • 54. Ward, P. (2009) Content matters: Knowledge that alters teaching. In L.Housner, M.Metzler, P. Schempp And T. Templin, historic traditions and future directions of research on teaching and teacher education in physical education (Pp. 345-356) Morgantown Wv. Fitness Information Technology.
 • 55. Ward, P., & Ko, B. (2006). Publication trends in the journal of teaching in physical education from 1981 to 2005. Journal of Teaching in Physical Education, 25(3), 266-280. doi.org/10.1123/jtpe.25.3.266
 • 56. Yıldırım, A., İnce, M. L., Kirazcı, S., & Çiçek, Ş. (2007). Beden eğitimi öğretmenleri ve öğretmen adaylarının derslerindeki akademik öğrenme sürelerinin Analizi. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 18(1), 31-41.
 • 57. YÖK. (2018) Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı.
 • 58. YÖK. (2021). Https://İstatistik.Yok.Gov.Tr/. Alıntı Tarihi: 26.12.2021.

A Review Study of Physical Education Pedagogy in Turkey

Year 2023, Volume: 25 Issue: 1, 137 - 146, 30.04.2023

Abstract

Pedagogy is defined as a concept based on the transfer of teacher’ knowledge and skills to the learner. Similar definition of pedagogy has been detected on physical education field. Physical education pedagogy is examined in three sub-dimensions which are teaching physical education, physical education teacher education and curriculum. In this study, articles about physical education pedagogy published in scientific journals scanned in TR Index were examined using document review and descriptive content analysis methods. Totally 2157 studies from six journals publishing in TR Index were accessed and 18 articles were selected. The first and second authors of the study examined and analyzed the studies. Inter-researcher consistency was 93.4 % which indicated high consistency. Results showed that five studies for teaching physical education, six studies for physical education teacher education and seven studies for curriculum sub-domains of pedagogy were published in TR Index. Teaching physical education studies focused on effectiveness of models, materials and instructional design. In physical education teacher education sub-domain, studies examined effectiveness of peer teaching model, teaching practice and scale development. Results also indicated that all seven curriculum studies focused on examination of renewed or updated physical education and sport curriculum. As a conclusion, the number of articles on physical education pedagogy published in the TR Index was not sufficient considering the total number of published studies. Curriculum studies were generally carried out shortly after the curriculum updates in Turkey. There is a need for longitudinal studies that examine the long-term effects of curricula and evaluate the curricula in terms of all stakeholders affected by the program.

References

 • 1. Açıkada, C. (1992). Beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirmede müfredat programı sorunları. Spor Bilimleri Dergisi, 3(4), 3-13.
 • 2. Aktağ, İ. (2011). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen yeterliği üzerine etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 22(1), 13-23.
 • 3. Aslan, A. (2019). TR Dizin. Acta Medica Alanya, 3(1), 1-2.
 • 4. Ayvazo, S., & Ward, P. (2011). Pedagogical content knowledge of experienced teachers in physical education: Functional analysis of adaptations. Research Quarterly for Exercise and Sport, 82(4), 675-684. doi.org/10.1080/02701367.2011.10599804
 • 5. Atlı, K., Mirzeoğlu, A. D., & Erkut, O. (2018). Akran öğretim modeli ve fiziksel etkinlik kartları uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri, 10(3). doi: 10.5336/sportsci.2018-60112
 • 6. Bowen, G. A. (2009). Document Analysis As A Qualitative Research Method. Qualitative Research Journal. Vol. 9 No. 2, pp. 27-40. doi.org/10.3316/QRJ0902027
 • 7. Ball, D. L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special. Journal of Teacher Education, 59(5), 389-407. doi.org/10.1177/0022487108324554
 • 8. Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Strategies for qualitative data analysis. Basics of qualitative research. Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 3. doi.org/10.4135/9781452230153.n4
 • 9. Çalık, M., & Sözbilir, M. (2014). İçerik Analizinin Parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38. doi: 10.15390/EB.2014.3412
 • 10. Çiltaş, A., & Akıllı, M. (2011). Öğretmenlerin pedagojik yeterlilikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (4), 64-72.
 • 11. Demirhan, G. (1992). Lise ve dengi okullar beden eğitimi dersi öğretim programının program geliştirme ilkeleri açısından değerlendirilmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 3(3), 36-46.
 • 12. Dalkıran, O., Gündüz, N., & Çiçek, R. (2011). Üniversite öğretim elemanlarının ilköğretim beden eğitimi dersi öğretim programı ile ilgili görüşleri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(3), 111-118. doi.org/10.1501/Sporm_0000000207
 • 13. Demirhan, G., Bulca, Y., Figen, A., Şahin, R., Güvenç, A., Aslan, A., ... & Açıkada, C. (2008).Beden eğitimi öğretim programları ve programların yürütülmesine ilişkin paydaş görüşlerinin karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 19(3), 157-180.
 • 14. Dervent, F., Devrilmez, E., İnce, M. L., & Ward, P. (2018). Beden eğitimi öğretmenleri için futbol genel alan bilgisi bilgi testinin güvenirlik ve geçerliği. Spor Bilimleri Dergisi, 29(1), 39-52. doi.org/10.17644/sbd.326631
 • 15. Erdoğdu, M., & Öçalan, M. (2010). İlköğretim 2. kademe beden eğitimi ders programının değerlendirilmesine ilişkin beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(4), 151-162. doi.org/10.1501/Sporm_0000000190
 • 16. Ediş, M., & Gündüz, N. (2019). Spor eğitim modeliyle işlenen futbol etkinliğinde mavi kart uygulaması: Öğretmen ve öğrenci görüşleri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(4), 158-171. doi.org/10.33689/spormetre.576747
 • 17. Grossman, P. L. (1990). The making of a teacher: Teacher knowledge and teacher education. New York: Teacher College Press.
 • 18. Gülüm, V., & Bilir, P. (2011). Beden eğitimi öğretim programının uygulanabilme koşulları ile ilgili beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(2), 57-64. doi.org/10.1501/Sporm_0000000200
 • 19. Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G., & Reisoğlu, İ.(2012). Türkiye’de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: 2000-2009 dönemi makalelerinin içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), 177-199.
 • 20. Gündüz, N., Güler, D., Güler, Y., & Yıldırım, M. (2019). Spor kaya tırmanışında akran öğretim modelinin uygulamalarına yönelik aday öğretmen ve akran öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(2), 163-176. doi.org/10.33689/spormetre.505330
 • 21. Holmes, G., & Abington-Cooper, M. (2000). Pedagogy vs. Andragogy: A false dichotomy?. Pedagogy, 26(2). doi.org/10.21061/jots.v26i2.a.8
 • 22. Hemphill, M. A., Richards, A. R., Templin, T. J., & Blankenship, B. T. (2012). A content analysis of qualitative research in the journal of teaching in physical education from 1998 to 2008. Journal of Teaching in Physical Education, 31(3), 279-287. doi.org/10.1123/jtpe.31.3.279.
 • 23. Ince, M. L. (2019). “Supporting learning of practitioners and early career scholars in physical education and sports pedagogy.” Sport, Education and Society 24 (6): 584- 596. doi:10.1080/13573322.2019.1598966.
 • 24. Iserbyt, P., Ward, P., & Martens, J. (2016). The influence of content knowledge on teaching and learning in traditional and sport education contexts: An exploratory study. Physical Education and Sport Pedagogy, 21(5), 539-556. doi.org/10.1080/17408989.2015.1050662
 • 25. İlhan, A., Mirzeoğlu, D. E., Aktaş, İ., & Demir, V. (2005). Çoklu zeka uygulamaları doğrultusunda işlenen cimnastik ve voleybol ünitelerinin öğrencilerin bilişsel ve devinişsel yönden gelişimlerine olan etkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 5-10. doi.org/10.1501/Sporm_0000000034
 • 26. Kim, I. (2015). Exploring changes to a teacher’s teaching practices and student learning through a volleyball content knowledge workshop. European Physical Education Review, 22, 225-242. doi.org/10.1177/1356336X15599009
 • 27. Keske, A. G., & Gürsel, F. (2015). Modele dayalı uygulamada beden eğitimi öğretmenini güçlendiren ve yavaşlatan ögeler. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(1), 73-82. doi.org/10.1501/Sporm_0000000271
 • 28. Kulinna, P. H., Scrabis-Fletcher, K., Kodish, S., Phillips, S., & Silverman, S. (2009). A decade of research literature in physical education pedagogy. Journal of Teaching in Physical Education, 28(2), 119-140. doi.org/10.1123/jtpe.28.2.119
 • 29. Li, W., Gao, Z., Xiang, P., Shen, B., Yin, Z., & Kong, Q. (2016). Impact of national physical activity and health guidelines and documents on research on teaching K-12 physical education in Usa. Journal of Teaching in Physical Education, 35, 85–96. doi:10.1123/Jtpe.2015-0098
 • 30. Li, W., Xie, X., Li, Y., Chen, R., & Shen, H. (2021). Twenty years of intervention research in school physical education in the jtpe and rqes. Research Quarterly for Exercise and Sport, 92(1), 34-42. doi.org/10.1080/02701367.2019.1708236
 • 31. Lin, T. C., Lin, T. J., & Tsai, C. C. (2014). Research trends in science education from 2008 to 2012: A systematic content analysis of publications in selected journals. International Journal of Science Education, 36(8), 1346-1372. doi.org/10.1080/09500693.2013.864428
 • 32. Magnusson, S., Krajcik, J., & Borko, H. (1999). Nature, sources, and development of pedagogical content knowledge for science teaching. In Examining Pedagogical Content Knowledge (Pp. 95-132). Springer, Dordrecht.
 • 33. MEB. (1988). İlköğretim Okulları, Lise ve Dengi Okullar, Beden Eğitimi Ders Öğretim Programları. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • 34. MEB. (2007). İlköğretim (1-8. Sınıflar) Beden Eğitimi Ders Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • 35. MEB. (2013). Ortaokul (5-8. Sınıflar) Beden Eğitimi Ders Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • 36. MEB. (2018). Ortaokul (5-8. Sınıflar) Beden Eğitimi Ders Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • 37. Millsaps, G. M. (2005). Interrelationships Between Teachers' Content Knowledge of Rational Number, Their Instructional Practice, And The Students' Emergent Conceptual Knowledge of Rational Number. The Ohio State University.
 • 38. Mirzeoğlu, A. D., Munusturlar, S., & Çelen, A. (2014). Akran öğretimi modelinin akademik öğrenme zamanına ve voleybol becerilerinin öğrenimine etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 25(4), 184-202. doi.org/10.17644/sbd.171672
 • 39. Müftüler, M., & Arıtan, C. K. (2020) Yenilenen beden eğitimi ve spor öğretimi programlarının uluslararası politikalar kapsamında analizi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(2), 159-176. doi.org/10.25307/jssr.774618
 • 40. Özçakır, S. (2015). 100 yıl öncesinde Türkiye’de beden eğitimi öğretimi ve günümüzdeki yansımaları. Spor Bilimleri Dergisi, 26(1), 18-25. doi.org/10.17644/sbd.237570
 • 41. Rhoades, J. L., Woods, A. M., Daum, D. N., Ellison, D., & Trendowski, T. N. (2016). Jtpe: A 30-year retrospective of published research. Journal of Teaching in Physical Education, 35(1), 4-15. doi.org/10.1123/jtpe.2014-0112
 • 42. Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M., & Dündar, H. (2014). Eğitim ve bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. Eğitim ve Bilim, 39(173).
 • 43. Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15, 4-14. doi.org/10.3102/0013189X015002004
 • 44. Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57, 1-23.doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411
 • 45. Silverman, S., & Ennis, C. (1996). Enhancing learning: An introduction. Student learning in physical education: Applying Research to Enhance Instruction, 3-8. doi.org/10.1123/jtpe.22.3.280
 • 46. Silverman, S., & Skonie, R. (1997). Research on teaching in physical education: An analysis of published research. Journal of Teaching in Physical Education, 16(3), 300-311. doi.org/10.1123/jtpe.16.3.300
 • 47. Silverman, S., & Manson, M. (2003). Research on teaching in physical education doctoral dissertations: A detailed investigation of focus, method, and analysis. Journal of Teaching in Physical Education, 22(3), 280-297. doi.org/10.1123/jtpe.22.3.280
 • 48. Suri, H., & Clarke, D. (2009). Advancements in research synthesis methods: From a methodologically inclusive perspective. Review of Educational Research, 79(1), 395-430. doi.org/10.3102/0034654308326349
 • 49. Soyuyüce E, Hünkar T, Tabanlıoğlu S. Veri Tabanı Nedir ? Veri tabanının oluşum süreci. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 1. Ulusal Sempozyum, 28 Mart 2003 Ankara. Http://Uvt.Ulakbim.Gov.Tr/Tip/Sempozyum1/Ebrutugbasibel.Pdf
 • 50. Şen, G., Beighle, A., & Korkmaz, N. (2021) Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni yetiştirme programı: Geleceğe dönük bir vizyon. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(3), 1-13. doi.org/10.33689/spormetre.824808
 • 51. Tanışlı, D. (2013). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının pedagojik alan bilgisi bağlamında sorgulama becerileri ve öğrenci bilgileri. Eğitim ve Bilim, 38(169).
 • 52. Uysal, H. Ş., & Atay E. (2021). Beden eğitimi ve öğretim temalı doktora tezlerine ilişkin bibliyometrik analiz. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(1), 246-256. doi.org/10.25307/jssr.885613
 • 53. Van Der Mars, H. (1989). Effects of specific verbal praise on off-task behavior of second-grade students in physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 8(2), 162-169. doi.org/10.1123/jtpe.8.2.162
 • 54. Ward, P. (2009) Content matters: Knowledge that alters teaching. In L.Housner, M.Metzler, P. Schempp And T. Templin, historic traditions and future directions of research on teaching and teacher education in physical education (Pp. 345-356) Morgantown Wv. Fitness Information Technology.
 • 55. Ward, P., & Ko, B. (2006). Publication trends in the journal of teaching in physical education from 1981 to 2005. Journal of Teaching in Physical Education, 25(3), 266-280. doi.org/10.1123/jtpe.25.3.266
 • 56. Yıldırım, A., İnce, M. L., Kirazcı, S., & Çiçek, Ş. (2007). Beden eğitimi öğretmenleri ve öğretmen adaylarının derslerindeki akademik öğrenme sürelerinin Analizi. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 18(1), 31-41.
 • 57. YÖK. (2018) Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı.
 • 58. YÖK. (2021). Https://İstatistik.Yok.Gov.Tr/. Alıntı Tarihi: 26.12.2021.
There are 58 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Revıew Articles
Authors

Ekrem Yasin Tabak 0000-0002-5794-258X

Mehmet Dalkılıç 0000-0002-0776-7365

Erhan Devrilmez 0000-0002-5136-7510

Fatih Dervent 0000-0002-2612-3549

Publication Date April 30, 2023
Acceptance Date December 16, 2022
Published in Issue Year 2023 Volume: 25 Issue: 1

Cite

APA Tabak, E. Y., Dalkılıç, M., Devrilmez, E., Dervent, F. (2023). A Review Study of Physical Education Pedagogy in Turkey. Turkish Journal of Sport and Exercise, 25(1), 137-146. https://doi.org/10.15314/tsed.1129834
AMA Tabak EY, Dalkılıç M, Devrilmez E, Dervent F. A Review Study of Physical Education Pedagogy in Turkey. Turk J Sport Exe. April 2023;25(1):137-146. doi:10.15314/tsed.1129834
Chicago Tabak, Ekrem Yasin, Mehmet Dalkılıç, Erhan Devrilmez, and Fatih Dervent. “A Review Study of Physical Education Pedagogy in Turkey”. Turkish Journal of Sport and Exercise 25, no. 1 (April 2023): 137-46. https://doi.org/10.15314/tsed.1129834.
EndNote Tabak EY, Dalkılıç M, Devrilmez E, Dervent F (April 1, 2023) A Review Study of Physical Education Pedagogy in Turkey. Turkish Journal of Sport and Exercise 25 1 137–146.
IEEE E. Y. Tabak, M. Dalkılıç, E. Devrilmez, and F. Dervent, “A Review Study of Physical Education Pedagogy in Turkey”, Turk J Sport Exe, vol. 25, no. 1, pp. 137–146, 2023, doi: 10.15314/tsed.1129834.
ISNAD Tabak, Ekrem Yasin et al. “A Review Study of Physical Education Pedagogy in Turkey”. Turkish Journal of Sport and Exercise 25/1 (April 2023), 137-146. https://doi.org/10.15314/tsed.1129834.
JAMA Tabak EY, Dalkılıç M, Devrilmez E, Dervent F. A Review Study of Physical Education Pedagogy in Turkey. Turk J Sport Exe. 2023;25:137–146.
MLA Tabak, Ekrem Yasin et al. “A Review Study of Physical Education Pedagogy in Turkey”. Turkish Journal of Sport and Exercise, vol. 25, no. 1, 2023, pp. 137-46, doi:10.15314/tsed.1129834.
Vancouver Tabak EY, Dalkılıç M, Devrilmez E, Dervent F. A Review Study of Physical Education Pedagogy in Turkey. Turk J Sport Exe. 2023;25(1):137-46.

Turkish Journal of Sport and Exercise is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).