Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2023, Volume: 25 Issue: 1, 83 - 91, 30.04.2023

Abstract

Bu araştırma, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin duygusal zeka ve öz-liderlik düzeylerini incelemeyi amaçlamaktadır. Genel tarama modeli kullanılan, nicel bir araştırmadır. Araştırmada kullanılacak veri toplama araçları ise bireylerin duygusal zeka özelliğini ortaya koymak için Petrides ve Furnham (21, 22) tarafından geliştirilen ve Türkçe geçerlik güvenirlik çalışmaları Deniz ve ark. (7) tarafından yapılan Duygusal zekâ özelliği ölçeği- kısa formudur. Çalışmada kullanılacak bir diğer ölçek ise, (12) tarafından geliştirilen ve Türkçe geçerlik güvenirlik çalışmaları Tabak ve ark. (28) tarafından yapılan Öz Liderlik ölçeğidir. Analiz yöntemi olarak, iki ilişkisiz örneklemi karşılaştırmak için bağımsız gruplarda T-testi, ikiden fazla ilişkisiz örneklemi karşılaştırmak için One-Way Anova, testlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için SPSS 22.0 paket programından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; cinsiyet değişkeninde duygusal zeka ve öz-liderlik düzeylerine göre anlamlı farklılık tespit edilmiştir ( p<.05). Bölüm değişkenine göre öz-liderlik düzeyinde anlamlı farka rastlanırken (p<.05), duygusal zeka düzeyinde anlamlı fark çıkmamıştır (p>.05). “Sınıf” değişkenine bakıldığında ise her iki değişkende de fark çıkmamıştır (p<.05). Bu sonuçlara ek olarak duygusal zekânın öz-liderlik özelliği ile olan pozitif ilişkisi de ortaya konulmuştur (p>.05).

References

  • 1. Altınışık Ü, Çelik A. Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri İle Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2022; 7(1), 225-236.
  • 2. Aydın F. Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak Akademik Güdülenme, Öz-yeterlik ve Sınav Kaygısı. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.

Review Of The Emotional Intelligence And Self-Leadership Levels Of Students At The Faculty Of Sports Sciences

Year 2023, Volume: 25 Issue: 1, 83 - 91, 30.04.2023

Abstract

This study aims to determine the emotional intelligence and self-leadership levels of the students of the sport science faculty. The general scan model is a quantitative study used. The data collection tools to be used in research are the scale-short form of emotional intelligence by Deniz et al. (7) developed by Petrides and Furnham (21, 22) to reveal the emotional intelligence of individuals. Another tool to be used in the study is the measure of Self-Leadership developed by (12) and conducted by Tabak et al. (28) in Turkish validity reliability studies. As an analysis method, T-test in independent groups was used to compare two unrelated samples and one-way Anova tests to compare more than two unrelated samples. The SPSS 22.0 package program has been utilized for analysis of the data obtained. As a result of the research; In the gender variable, a significant difference was found in terms of emotional intelligence and self-leadership levels (p<.05). While a significant difference was found in the level of self-leadership according to the department variable (p<.05), there was no significant difference in the level of emotional intelligence (p>.05). When the "class" variable was examined, there was no difference in both variables (p<.05). In addition to these results, the positive relationship between emotional intelligence and self-leadership was also revealed (p>.05).

References

  • 1. Altınışık Ü, Çelik A. Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri İle Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2022; 7(1), 225-236.
  • 2. Aydın F. Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak Akademik Güdülenme, Öz-yeterlik ve Sınav Kaygısı. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
There are 2 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Sports Medicine
Journal Section Articles
Authors

Rumeysa Alper 0000-0003-1261-3835

Özlem Yalçın 0000-0002-6488-9860

Hamdi Pepe 0000-0003-0525-9882

Publication Date April 30, 2023
Acceptance Date April 25, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 25 Issue: 1

Cite

APA Alper, R., Yalçın, Ö., & Pepe, H. (2023). Review Of The Emotional Intelligence And Self-Leadership Levels Of Students At The Faculty Of Sports Sciences. Turkish Journal of Sport and Exercise, 25(1), 83-91. https://doi.org/10.15314/tsed.1245326
AMA Alper R, Yalçın Ö, Pepe H. Review Of The Emotional Intelligence And Self-Leadership Levels Of Students At The Faculty Of Sports Sciences. Turk J Sport Exe. April 2023;25(1):83-91. doi:10.15314/tsed.1245326
Chicago Alper, Rumeysa, Özlem Yalçın, and Hamdi Pepe. “Review Of The Emotional Intelligence And Self-Leadership Levels Of Students At The Faculty Of Sports Sciences”. Turkish Journal of Sport and Exercise 25, no. 1 (April 2023): 83-91. https://doi.org/10.15314/tsed.1245326.
EndNote Alper R, Yalçın Ö, Pepe H (April 1, 2023) Review Of The Emotional Intelligence And Self-Leadership Levels Of Students At The Faculty Of Sports Sciences. Turkish Journal of Sport and Exercise 25 1 83–91.
IEEE R. Alper, Ö. Yalçın, and H. Pepe, “Review Of The Emotional Intelligence And Self-Leadership Levels Of Students At The Faculty Of Sports Sciences”, Turk J Sport Exe, vol. 25, no. 1, pp. 83–91, 2023, doi: 10.15314/tsed.1245326.
ISNAD Alper, Rumeysa et al. “Review Of The Emotional Intelligence And Self-Leadership Levels Of Students At The Faculty Of Sports Sciences”. Turkish Journal of Sport and Exercise 25/1 (April 2023), 83-91. https://doi.org/10.15314/tsed.1245326.
JAMA Alper R, Yalçın Ö, Pepe H. Review Of The Emotional Intelligence And Self-Leadership Levels Of Students At The Faculty Of Sports Sciences. Turk J Sport Exe. 2023;25:83–91.
MLA Alper, Rumeysa et al. “Review Of The Emotional Intelligence And Self-Leadership Levels Of Students At The Faculty Of Sports Sciences”. Turkish Journal of Sport and Exercise, vol. 25, no. 1, 2023, pp. 83-91, doi:10.15314/tsed.1245326.
Vancouver Alper R, Yalçın Ö, Pepe H. Review Of The Emotional Intelligence And Self-Leadership Levels Of Students At The Faculty Of Sports Sciences. Turk J Sport Exe. 2023;25(1):83-91.

Turkish Journal of Sport and Exercise is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).