Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2023, Volume: 25 Issue: 1, 129 - 136, 30.04.2023

Abstract

Teknolojinin gelişimi ve ilerlemesi ile birlikte eğitimde yeni fırsatlar, verimli ve etkili ortamlar oluşmakta, özellikle İnternet aracılığıyla öğrencilere bilgisayarları, akıllı telefonları veya mobil cihazları aracılığıyla sunulan teknolojinin eğitimdeki rolü giderek hız kazanmaktadır. Teknolojinin sunduğu fırsatlar ile, öğrencilerin öğrenme ihtiyaç, tercih ve biçimlerine göre farklılaştırılmış öğrenme etkinlikleri sunabilmekte, öğrenciler ise teknolojik araçlarını istedikleri yönde uygulama ve içerikle kişiselleştirerek, öğrenme tercihleri doğrultusunda bu sürece katılabilmektedirler. Bu araştırma ile, Türkiye’deki eğitim gören beden eğitimi öğretmen adaylarının mobil öğrenme araçlarını kabul ve mobil öğrenme tutumları incelenmek istenildiğinden, seçkisiz tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; Beden eğitimi öğretmen adaylarının mobil öğrenmeye yönelik tutum seviyeleri, mobil araçları kabul seviyelerine oranla görece olarak daha yüksek görülmektedir. Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutum’un alt faktörlerinden motivasyon ve memnuniyet değişkenlerinin birbirleri ile yüksek seviyede korelasyona sahip olduğu görülmüştür. Öte yandan, Mobil Öğrenme Araçlarını Kabul seviyelerini genel olarak en çok Mobil Araç Kullanımına İsteklilik değişkeninin etkilediği söylenebilir. Genel olarak öğrenciler eğitim ortamlarında mobil öğrenmeyi olumlu algılamaktadırlar. Bu bağlamda mobil araçlarının eğitim kurumlarının da desteğiyle beden eğitimi öğretmen adaylarını motive edici, ilgi çekici ve kullanım kolaylığı sunması, ayrıca öğrenmeyi desteklemesi, zaman ve mekân bağımsızlığı gibi avantajları nedeniyle öğrenme-öğretme süreçlerine dahil edilmesi mümkündür..

References

  • 1. Özer O, ve Kılıç F. Mobil Öğrenme Araçlarını Kabul Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Electronic Turkish Studies, 2017, 12(25).
  • 2. Özen G, Güllü M, ve Uğraş S. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Ders İçi ve Dışı Etkinliklerinde Teknolojik Araç ve Gereçlerin Kullanımı ile İlgili Görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2016, 1(1), 24–37.

Pre-Service Physical Education Teachers’ Acceptance of Mobile Learning Tools and Attitude Levels for Mobile Learning

Year 2023, Volume: 25 Issue: 1, 129 - 136, 30.04.2023

Abstract

The development and advancement of technology, new opportunities, and effective environments are being created in education, and the role of technology in education, delivered to students through computers, smartphones, or mobile devices, mainly through the Internet, is gaining momentum. With the opportunities provided by technology, students can offer differentiated learning activities according to their learning needs, preferences, and styles. In contrast, students can personalize their technological tools with the application and content they want and participate in this process in line with their learning preferences. The purpose of this study was to examine the acceptance of mobile learning tools and mobile learning attitudes of physical education teacher candidates in Turkey. A random stratified sampling method was used. According to the findings of the research; Physical education teacher candidates' attitude levels towards mobile learning are seen to be relatively higher than their acceptance levels of mobile devices. It has been observed that motivation and satisfaction variables, which are sub-factors of Attitude Towards Mobile Learning, have a high level of correlation with each other. On the other hand, it can be said that the willingness to use mobile devices mostly affects the acceptance of mobile learning tools. In general, students perceive mobile learning positively in educational environments. In this context, with the support of educational institutions, it is possible to include mobile devices in learning-teaching processes because of their advantages such as motivating, interesting and easy-to-use physical education teacher candidates, as well as supporting learning and being independent of time and space.

References

  • 1. Özer O, ve Kılıç F. Mobil Öğrenme Araçlarını Kabul Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Electronic Turkish Studies, 2017, 12(25).
  • 2. Özen G, Güllü M, ve Uğraş S. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Ders İçi ve Dışı Etkinliklerinde Teknolojik Araç ve Gereçlerin Kullanımı ile İlgili Görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2016, 1(1), 24–37.
There are 2 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Sports Medicine
Journal Section Articles
Authors

Ferhat Buyukkalkan 0000-0003-2943-4390

Kıvanç Semiz 0000-0003-3051-4814

Publication Date April 30, 2023
Acceptance Date April 27, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 25 Issue: 1

Cite

APA Buyukkalkan, F., & Semiz, K. (2023). Pre-Service Physical Education Teachers’ Acceptance of Mobile Learning Tools and Attitude Levels for Mobile Learning. Turkish Journal of Sport and Exercise, 25(1), 129-136.
AMA Buyukkalkan F, Semiz K. Pre-Service Physical Education Teachers’ Acceptance of Mobile Learning Tools and Attitude Levels for Mobile Learning. Turk J Sport Exe. April 2023;25(1):129-136.
Chicago Buyukkalkan, Ferhat, and Kıvanç Semiz. “Pre-Service Physical Education Teachers’ Acceptance of Mobile Learning Tools and Attitude Levels for Mobile Learning”. Turkish Journal of Sport and Exercise 25, no. 1 (April 2023): 129-36.
EndNote Buyukkalkan F, Semiz K (April 1, 2023) Pre-Service Physical Education Teachers’ Acceptance of Mobile Learning Tools and Attitude Levels for Mobile Learning. Turkish Journal of Sport and Exercise 25 1 129–136.
IEEE F. Buyukkalkan and K. Semiz, “Pre-Service Physical Education Teachers’ Acceptance of Mobile Learning Tools and Attitude Levels for Mobile Learning”, Turk J Sport Exe, vol. 25, no. 1, pp. 129–136, 2023.
ISNAD Buyukkalkan, Ferhat - Semiz, Kıvanç. “Pre-Service Physical Education Teachers’ Acceptance of Mobile Learning Tools and Attitude Levels for Mobile Learning”. Turkish Journal of Sport and Exercise 25/1 (April 2023), 129-136.
JAMA Buyukkalkan F, Semiz K. Pre-Service Physical Education Teachers’ Acceptance of Mobile Learning Tools and Attitude Levels for Mobile Learning. Turk J Sport Exe. 2023;25:129–136.
MLA Buyukkalkan, Ferhat and Kıvanç Semiz. “Pre-Service Physical Education Teachers’ Acceptance of Mobile Learning Tools and Attitude Levels for Mobile Learning”. Turkish Journal of Sport and Exercise, vol. 25, no. 1, 2023, pp. 129-36.
Vancouver Buyukkalkan F, Semiz K. Pre-Service Physical Education Teachers’ Acceptance of Mobile Learning Tools and Attitude Levels for Mobile Learning. Turk J Sport Exe. 2023;25(1):129-36.

Turkish Journal of Sport and Exercise is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).