Year 2020, Volume , Issue 47, Pages 149 - 163 2020-06-08

Yalnızlık, ‘insan’a özgü evrensel bir duygudur. Yalnızlık, yaşantıdan kaynaklanan bazı durum/lar veya bu durum/ların yol açtığı bazı davranışların sonucunda ortaya çıkar. Fakat kaynağı ne olursa olsun, yalnızlık insan yaşamının önemli bir parçasıdır. Yalnızlığın hangi durumlarda ortaya çıktığı ve insanda nasıl davranış değişikliklerine yol açtığı yolunda yapılan araştırmalarda “psikotik, otistik, sosyal, gizli, varoluşsal, manastır, içsel” vb. birçok sınıflandırma (taxonomy) ile karşılaşmak mümkündür. Yazı, insanî öze ilişkin bu konuyu, Modernizmin sonucu olarak bireyin öne çıkışıyla görülmeye başlanan “varoluşsal yalnızlık” açısından ele alıp konunun Behçet Necatigil’in eserlerinde nasıl ortaya çıktığının izini sürmektedir.
Varoluşsal Yalnızlık, , Farkındalık, , Modernizm, Rilke, Malte Laurids Brigge'nin Notları, Transcendent, Mal du Siécle, Fin de Siécle, Neo-romantizm
 • AYTAÇ, Gürsel (1983); Çağdaş Alman Edebiyatı, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • BORGNA, Eugenio (2015); Ruhun Yalnızlığı, (Çeviren: Meryem Mine Çilingiroğlu) İstanbul: Yapı ve Kredi Yayınları.
 • CEMAL, Ahmet (2014); “Rainer Maria Rilke”, Bütün Şiirlerinden Seçmeler, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • ÇETİN, Nurullah (1997); Behçet Necatigil (Hayatı, Sanatı, Eserleri), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • FUCHS, Traugott (1948); “Önsöz” Malte Laurids Brigge’nin Notları, (Çev.: Tietze-Necatigil), Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • GASSET y Ortega (2011); İnsan ve “Herkes”, Metis Yayınları.
 • NECATİGİL, Behçet (1999a); Düzyazılar I, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • NECATİGİL, Behçet (1999b); Düzyazılar II, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • NECATİGİL, Behçet (2001); Mektuplar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • NECATİGİL, Behçet (2002); Şiirler, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • OFLAZOĞLU, A. Turan (1976); “Önsöz”, Seçme Şiirler (R. M. Rilke), İstanbul: Cem Yayınevi.
 • ÖZGÜ, Melâhat (1948); “ ‘Malte Laurids Brigge’nin Notları’ Tercümesi Dolayısiyle”, Tercüme, C. VIII, sayı: 47, Eylül-Ekim.
 • ÖZOĞUZ, Yüksel (2008); “Giriş”, Dua Saatleri Kitabı (Rainer Maria Rilke), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • PAZARKAYA, Yüksel (2016); Unutulmak İsteyen Şair Behçet Necatigil 100 Yaşında, İstanbul: Sözcükler Yayınları.
 • RILKE, Rainer Maria (1948); Malte Laurids Brigge’nin Notları, (Çev.: Tietze-Necatigil), Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • RILKE, Rainer Maria (1966); Malte Laurids Brigge’nin Notları, (Çev.: Behçet Necatigil), İstanbul: de Yayınevi.
 • RILKE, Rainer Maria (2001) Genç Bir Şaire Mektuplar (Çev.: Kâmuran Şipal), İstanbul: Cem Yayınları.
 • TARIM, Rahim (2002); Kültür, Dil Kimlik: Behçet Necatigil’in Şiir Dünyası, İstanbul: Özgür Yayınları.
 • TANPINAR, Ahmet Hamdi (1977); Edebiyat Üzerine Makaleler (Haz.: Zeynep Kerman), İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • TAŞÇIOĞLU, Yılmaz (2006); Dar Vakitlerde Geniş Zamanlar: Behçet Necatigil’in Şiiri, İstanbul: 3F Yayınevi.
 • TAYANÇ, Tunç (2016); “Tercüme Bürosu, Tercüme ve Behçet Necatigil”, Sözcükler, Mart-Nisan 2016/2.
 • YAVUZ, Hilmi (2010); “Odası Dünyadan Büyük Şair: Behçet Necatigil”, Belleğin Kuytularından, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • YALOM, Irvin D. (2016); Aşkın Celladı ve Diğer Psikoterapi Öyküleri, (Çeviren: Handan Saraç), İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • YAŞAR, M. Ruhat (2007); “Yalnızlık”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 17, sayıı: 1, s. 237-260, Elazığ. http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt17/sayi1/237-260.pdf
Primary Language tr
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7901-5760
Author: Rahim TARIM (Primary Author)
Institution: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Country: Turkey


Thanks Bu makalenin son düzenlenme aşamasında değerli yardımlarını gördüğüm Avukat Ahmet Ulu'ya teşekkür ederim.
Dates

Application Date : April 18, 2020
Acceptance Date : June 8, 2020
Publication Date : June 8, 2020

Bibtex @research article { tubar722577, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {}, publisher = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2020}, volume = {}, pages = {149 - 163}, doi = {}, title = {Necatigil, Rilke ve Yalnızlık}, key = {cite}, author = {Tarım, Rahim} }
APA Tarım, R . (2020). Necatigil, Rilke ve Yalnızlık. Türklük Bilimi Araştırmaları , (47) , 149-163 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tubar/issue/54786/722577
MLA Tarım, R . "Necatigil, Rilke ve Yalnızlık". Türklük Bilimi Araştırmaları (2020 ): 149-163 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tubar/issue/54786/722577>
Chicago Tarım, R . "Necatigil, Rilke ve Yalnızlık". Türklük Bilimi Araştırmaları (2020 ): 149-163
RIS TY - JOUR T1 - Necatigil, Rilke ve Yalnızlık AU - Rahim Tarım Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 163 VL - IS - 47 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları Necatigil, Rilke ve Yalnızlık %A Rahim Tarım %T Necatigil, Rilke ve Yalnızlık %D 2020 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 47 %R %U
ISNAD Tarım, Rahim . "Necatigil, Rilke ve Yalnızlık". Türklük Bilimi Araştırmaları / 47 (June 2020): 149-163 .
AMA Tarım R . Necatigil, Rilke ve Yalnızlık. TÜBAR. 2020; (47): 149-163.
Vancouver Tarım R . Necatigil, Rilke ve Yalnızlık. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2020; (47): 163-149.