Türklük Bilimi Araştırmaları
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1300-7874 | e-ISSN 2564-6915 | Period Biannually | Founded: 1995 | Publisher Nazım Hikmet POLAT |


Türklük Bilimi Araştırmaları

ISSN 1300-7874 | e-ISSN 2564-6915 | Period Biannually | Founded: 1995 | Publisher Nazım Hikmet POLAT |
Cover Image


Issue 45 - Jun 2019
 1. Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Göç Coğrafyası: Özgürlükten Sürgünlüğe “Kafkasya”
  Pages 11 - 26
  Serap Aslan Cobutoğlu
 2. Nabizade Nazım'ın "Taleb-i Dâd" Şiiri
  Pages 27 - 34
  Sabahattin Çağın
 3. AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE AĞAÇ VE ÇİÇEK SEMBOLİZMİ
  Pages 35 - 59
  Serife Cagin
 4. ATTİLA İLHAN'IN "DUVAR" ADLI ŞİİRİNİ TAHLİL
  Pages 61 - 74
  Musa Demir
 5. Türkçede La Dame aux Camélias Tercümeleri ve Hakkında Yazılanlar
  Pages 75 - 91
  H. Harika Durgun
 6. REFİ CEVAT ULUNAY’IN DİL VE EDEBİYAT ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ
  Pages 93 - 111
  Özgül ÖZBEK GİRAY
 7. Codex Cumanicus'ta sıfat+kılı Yapısı
  Pages 113 - 118
  GALİP GÜNER
 8. MY RED HAIR IS MY FREEDOM: IMAGE OF LILITH IN ORHAN PAMUK’S NOVEL, THE RED HAIRED WOMAN
  Pages 119 - 134
  Şahika Karaca
 9. SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ’NÜ DON QUİJOTE İLE OKUMAK
  Pages 135 - 160
  Abdurrahman Kolcu
 10. Sociological Factors Concerning Turan Concept in Yeni Turan Aydemir Novels
  Pages 161 - 172
  Yeliz Okay
 11. Musavver Hâle Üzerine Bir İnceleme
  Pages 173 - 198
  Nâzım Hikmet Polat, Özlem Yaygın
 12. BİLGE KARASU ANLATISINDA SU VE KADIN*
  Pages 199 - 208
  Türkan Topcu
 13. KLASİKTEN POSTMODERNE BİR MASALIN MÜTHİŞ SERÜVENİ KURBAĞA PRENS, KURBAĞA PRENSES, PRENSES VE KURBAĞA
  Pages 209 - 225
  Ayşe Melda Üner
 14. JOHANN GOTTLİEB FİCHTE’NİN TARİH ALGISININ ALMAN ULUSUNA SÖYLEVLERİ BAĞLAMINDA ÂŞIK ŞENLİK ŞİİRİNDE “BEN” ÖZNESİNDEN “BİZ” BİLİNCİNE
  Pages 227 - 235
  Azer Yavuz
 15. TÜRK ROMANINDA “İDEALİST KİMLİĞE GİDEN YOL”DA GAZETECİLER (1950-1980)
  Pages 237 - 260
  Zehra Yazbahar
 16. YAYIN TANITIM-Gülcan ÇOLAK, Toplumdilbilimi/Toplumsal Cinsiyet ve Dil, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2019, 176 s.
  Pages 261 - 264
  Arife Ece Evirgen
 17. Yayın Tanıtım
  Pages 265 - 268
  Merve Gülcü