Year 2020, Volume , Issue 48, Pages 167 - 188 2020-12-14

ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYE DÜNYASINDA İKTİSADİ HAYAT

Ümmü Burçin ÖZKAN [1]


Ömer Seyfettin, sanat hayatına şiir ile başlamış olmakla birlikte kendisinden evvel tür olarak ayrımını yapmakta Halit Ziya Uşaklıgil gibi usta bir kalemin dahi zorlandığı ve genellikle romana geçiş için bir merhale gibi görülen hikâyecilikte ismini duyurmuş ve ebedileştirmiştir. Türk hikâyesine bağımsız bir kimlik kazandıran ve bu yönüyle şair, dilci, mütefekkir yanını geri planda bırakan Ömer Seyfettin’in kültürel birikimini kaleme aldığı metinler üzerinden incelemek mümkündür. Kısa ömrüne tespit edilebilen müstear isimleri ile 200’den fazla hikâye sığdıran yazarın aydın tipine bakışı, toplumsal eleştirileri, ironi kullanımı, mizahi yönü gibi pek çok çalışma yapılmış ve bu çalışmalar yazarın dünya görüşü ile ilgili veriler sunmaktadır. Benzer eleştirilerini nesirlerinde de bulmak mümkündür. Bu çalışmada yazarın metinlerinde bahsi geçen eleştiri, ironi ve dünya görüşüyle de bağlantılı olan ekonomi kavramı ele alınacaktır. Bu itibarla yazarın kaleme aldığı hikâyelerin ekonomik temelde nasıl kurulduğu ve tarihsel çizgide ekonomi algısının değişimi üzerinde durulacaktır.
Ekonomi, Hikâye, Eleştiri, İroni
 • ALANGU, Tahir (1968), Ömer Seyfettin Ülkücü Bir Yazarın Romanı, May Yay., İstanbul.
 • ÇAKICIOĞLU OBAN, Raziye (2007), “Levanten Kavramı ve Levantenler Üzerine Bir İnceleme”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.22, s. 337-356.
 • ÇELİK, Akın (2015), “Savaşın Maliyetine Bir Çözüm: Bir Borçlanma Hikâyesi”, Türkiyat Mecmuası, C. 25/Güz, s. 107-165.
 • ÇETİNKAYA, Y. Doğan (2015), Osmanlı'yı Müslümanlaştırmak Kitle Siyaseti, Toplumsal Sınıflar, Boykotlar ve Milli İktisat (1909-1914), İletişim Yay., İstanbul.
 • ELDEM, Vedat (1994), Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomisi, TTK Yay., Ankara.
 • KARAOĞLU, Ömer (2018), Osmanlı İktisat Tasavvuru ve Modernleşme, İz Yay., İstanbul.
 • KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri (5 Ocak 1922), “Köyünü Kaybeden Kadın” İkdam, 8911: 2.
 • KARAY, Refik Halit (1942), Sakın Aldanma, İnanma, Kanma, Semih Lûtfi Kitabevi, İstanbul.
 • KARAY, Refik Halit (2009), Tanıdıklarım, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.
 • KÖROĞLU, Erol (2010), Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) Propagandadan Milli Kimlik İnşasına, İletişim Yay., İstanbul.
 • Ömer Seyfettin (2018), Bütün Nesirleri (Fıkralar, Makaleler, Mektuplar ve çeviriler), Haz. Nâzım Hikmet Polat, TDK Yay., Ankara.
 • Ömer Seyfettin (2019), Bütün Hikâyeleri, Haz. Nâzım Hikmet Polat, Yapı Kredi Yay., İstanbul.
 • Vahan Efendi (1279), “Fevaid-i Şirket”, Mecmua-i Fünûn, C.1., nr.8, s. 343-353.
Primary Language tr
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4915-9464
Author: Ümmü Burçin ÖZKAN (Primary Author)
Institution: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 15, 2020
Acceptance Date : November 9, 2020
Publication Date : December 14, 2020

Bibtex @research article { tubar793982, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {}, publisher = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2020}, volume = {}, pages = {167 - 188}, doi = {}, title = {ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYE DÜNYASINDA İKTİSADİ HAYAT}, key = {cite}, author = {Özkan, Ümmü Burçin} }
APA Özkan, Ü . (2020). ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYE DÜNYASINDA İKTİSADİ HAYAT . Türklük Bilimi Araştırmaları , (48) , 167-188 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tubar/issue/58232/793982
MLA Özkan, Ü . "ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYE DÜNYASINDA İKTİSADİ HAYAT" . Türklük Bilimi Araştırmaları (2020 ): 167-188 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tubar/issue/58232/793982>
Chicago Özkan, Ü . "ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYE DÜNYASINDA İKTİSADİ HAYAT". Türklük Bilimi Araştırmaları (2020 ): 167-188
RIS TY - JOUR T1 - ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYE DÜNYASINDA İKTİSADİ HAYAT AU - Ümmü Burçin Özkan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 167 EP - 188 VL - IS - 48 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYE DÜNYASINDA İKTİSADİ HAYAT %A Ümmü Burçin Özkan %T ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYE DÜNYASINDA İKTİSADİ HAYAT %D 2020 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 48 %R %U
ISNAD Özkan, Ümmü Burçin . "ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYE DÜNYASINDA İKTİSADİ HAYAT". Türklük Bilimi Araştırmaları / 48 (December 2020): 167-188 .
AMA Özkan Ü . ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYE DÜNYASINDA İKTİSADİ HAYAT. TÜBAR. 2020; (48): 167-188.
Vancouver Özkan Ü . ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYE DÜNYASINDA İKTİSADİ HAYAT. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2020; (48): 167-188.
IEEE Ü. Özkan , "ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYE DÜNYASINDA İKTİSADİ HAYAT", Türklük Bilimi Araştırmaları, no. 48, pp. 167-188, Dec. 2020