Year 2018, Volume 11 , Issue 3, Pages 8 - 17 2018-10-08

ÇOKLU ORTAM TASARIMI KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Mehmet ÖZERBAŞ [1] , Merve YALÇINKAYA [2]Bu araştırmanın amacı çoklu ortam tasarımıyla açı ve açı çeşitleri konusunu öğrenen deney grubu öğrenenlerinin uygulamaya yönelik düşüncelerini incelemektir. 19 öğrenenle yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Çalışmanın verileri nitel araştırma teknikleriyle toplanmıştır. Çalışma Bitlis ili Merkez ilçesine bağlı bir devlet ilkokulunun 4. sınıfında okuyan 19 öğrenenle gerçekleştirilmiştir. Veri toplama sürecinde öğrenenlere çoklu ortam tasarımıyla gerçekleştirilen aktivitelerle ilgili altı tane açık uçlu soru yöneltilmiştir. Çalışmada içerik analizi kullanılmıştır. Sonuçlarına bakıldığında öğrenenlerin çoğunun çoklu ortam tasarımıyla gerçekleştirilen konu öğreniminde sürece etkin katıldıkları, mutlu oldukları ve çok eğlendikleri görülmektedir. Ancak öğrenme sürecinde akıllı tahta, bilgisayar ve internetten kaynaklanan teknik aksaklıkların dikkatlerini dağıttığını ileri sürmüşlerdir. Bu durum düşünüldüğünde çoklu ortam tasarımının uygulandığı ortamdaki teknik aksaklığın giderilmesinin öğrenenler açısından oldukça mühim olduğu sonucuna varılmıştır. 


Çoklu Ortam Tasarımı, Bilgisayar, Etkileşimli tahta
 • Akın, E., & Çeçen, M. A. (2015). Çoklu ortam uygulamalarına dayalı öğretimin 6. sınıf öğrencilerinin anlama becerilerine ve Türkçe dersi tutumlarına etkisi (Muş ili örneği). Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Alkan, Cevat. (1974). Eğitim teknolojisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 7(1), 339-344.
 • Altınışık, S., & Orhan, F. (2002). Sosyal bilgiler dersinde çoklu ortamın öğrencilerin akademik başarıları ve derse karşı tutumları üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 41-49.
 • Aslan Efe, H. (2015). Animasyon destekli çevre eğitiminin akademik başarıya, akılda kalıcılığa ve çevreye yönelik tutuma etkisi. Bilgisayar ve Eğitim Araştırma Dergisi, 3(5), 130-143.
 • Bacanlı, H., & Sahinkaya, O. (2011). The adaptation study of academic motivation scale into Turkish. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 12, 562-567.
 • Bülbül, M. Ş. (2006, Nisan). Ortaöğretim öğrencilerinin cep telefonu kullanımı üzerine bir araştırma. 6th International Educational Technology Conference’nda sunulmuş bildiri, 307-310.
 • Çetin, O. (2010). Fen ve teknoloji dersinde çoklu ortam tasarımı modeline göre hazırlanmış web tabanlı öğretim içeriğinin öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi ile içeriğe yönelik öğretmen ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Çoruk, H., & Çakır, R. (2017). Çoklu ortam kullanımının ilkokul öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(8), 1-27.
 • Erbaş, A. K., Çakıroğlu, E., Ören, D., Aydın, U. & Gökçe, S. (2006). Çoklu temsil ve teknolojiye dayalı matematiksel problem çözme. VII. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, MEP-36.
 • Güneş, M. & Buluç, B. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanımları ve Öz Yeterlilik İnançları Arasındaki İlişk. Türk Bilim Araştırma Vakfı Dergiis, Cilt:10, Sayı:1, Sayfa: 94-113.
 • Harmayer, K., Sorkin, S., & Tupper, D. (2005). Instructional Multimedia Institues For Mathematics, Science And Technumaralogy. CCSC: Eastern Conference’nda sunulmuş bildiri. 20(3).
 • İlhan, G. O. (2010). Sosyal bilgiler öğretiminde çoklu ortam kullanımı. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Karataş, İ., & Güven, B. (2015). Dinamik geometri yazılımı Cabri’nin matematik eğitiminde kullanımı: Pisagor bağıntısı ve çokgenlerin dış açıları. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 15-28.
 • Karadeniz, A., &Akpınar, E. (2015). Web tabanlı öğretimin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim ve Bilim Dergisi, 177(40), 217-231.
 • Koştur, M., & Türkoğlu, H. (2017). Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik derslerinde akıllı tahta kullanımına ilişkin görüşleri. Başkent University Journal of Education, 4(1), 84-98.
 • Mayer, R. E. (2005). The Cambridge Handbook of Multimedia Learning. Santa Barbara: University of California.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2009). İlköğretim matematik dersi 1-5. sınıflar öğretim programı. Ankara: Yazar.
 • Olkun, S., & Toluk Uçar, Z. (2009). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Ankara.
 • Önal, N., & Göloglu Demir, C. (2013). Yedinci sınıflarda bilgisayar destekli geometri öğretiminin öğrenci başarısına etkisi. Türkish Journal of Education, 2(1), 19-28.
 • Perkmen, S. (Ed.)., & Tezci, E. (Ed.). (2011). Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu: materyal geliştirme ve çoklu ortam tasarımı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Roscoe, J. T. (1975). Fundamental Research Statistics For The Behavioural Sciences. (2nd edition). New York: Holt Rinehart and Winston.
 • Semerci, A. (1999). Öğretim amaçlı bir çoklu ortam yazılı geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Türkçebilgi (2017). Macromedia Flash, https://www.turkcebilgi.com/macromedia_flash adresinden erişilmiştir.
 • Yenilmez, K. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik umutsuzluk düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 307-317.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Social Sciences
Authors

Author: Mehmet ÖZERBAŞ (Primary Author)
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Merve YALÇINKAYA
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Dates

Publication Date : October 8, 2018

Bibtex @research article { tubav452493, journal = {TÜBAV Bilim Dergisi}, issn = {1308-4933}, eissn = {1308-4941}, address = {}, publisher = {Turkish Science and Research Foundation (TÜBAV)}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {8 - 17}, doi = {}, title = {ÇOKLU ORTAM TASARIMI KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {ÖZERBAŞ, Mehmet and YALÇINKAYA, Merve} }
APA ÖZERBAŞ, M , YALÇINKAYA, M . (2018). ÇOKLU ORTAM TASARIMI KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. TÜBAV Bilim Dergisi , 11 (3) , 8-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tubav/issue/39870/452493
MLA ÖZERBAŞ, M , YALÇINKAYA, M . "ÇOKLU ORTAM TASARIMI KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ". TÜBAV Bilim Dergisi 11 (2018 ): 8-17 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tubav/issue/39870/452493>
Chicago ÖZERBAŞ, M , YALÇINKAYA, M . "ÇOKLU ORTAM TASARIMI KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ". TÜBAV Bilim Dergisi 11 (2018 ): 8-17
RIS TY - JOUR T1 - ÇOKLU ORTAM TASARIMI KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ AU - Mehmet ÖZERBAŞ , Merve YALÇINKAYA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - TÜBAV Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 8 EP - 17 VL - 11 IS - 3 SN - 1308-4933-1308-4941 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 TÜBAV Bilim Dergisi ÇOKLU ORTAM TASARIMI KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ %A Mehmet ÖZERBAŞ , Merve YALÇINKAYA %T ÇOKLU ORTAM TASARIMI KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ %D 2018 %J TÜBAV Bilim Dergisi %P 1308-4933-1308-4941 %V 11 %N 3 %R %U
ISNAD ÖZERBAŞ, Mehmet , YALÇINKAYA, Merve . "ÇOKLU ORTAM TASARIMI KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ". TÜBAV Bilim Dergisi 11 / 3 (October 2018): 8-17 .
AMA ÖZERBAŞ M , YALÇINKAYA M . ÇOKLU ORTAM TASARIMI KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. TÜBAV Journal of Science. 2018; 11(3): 8-17.
Vancouver ÖZERBAŞ M , YALÇINKAYA M . ÇOKLU ORTAM TASARIMI KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. TÜBAV Bilim Dergisi. 2018; 11(3): 17-8.