Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN KAMU DİPLOMASİSİ

Year 2019, Volume 2, Issue 3, 55 - 63, 31.07.2019

Abstract

Kamu diplomasisi, uluslararası ilişkilerde diplomasinin yeni bir boyutu olarak nitelendirilmektedir. Dolayısıyla, kamu diplomasisi, günümüz uluslararası aktörleri tarafından diğer aktörlerin kamuoylarını etkilemek ve istenilen doğrultuda hareket etmelerini sağlamak amacıyla kullanılan, vazgeçilmez bir dış politika yöntemi haline gelmiştir. Özellikle 11 Eylül olaylarından sonra başta Amerika Birleşik Devletleri ve diğer aktörler tarafından ilgi duyulan ve büyük bütçeler ayırılan bir alan haline gelmiştir. Ayrıca, geleneksel diplomasinin başvurduğu yöntemlerin dışında, farklı yöntem ve yollara sahip kamu diplomasisi, uluslararası aktörlerin dikkatini her geçen gün daha çok çekmektedir. Buna bağlı olarak, çalışmada, Avrupa Birliği’nin ortaya koyduğu politikalar ve uygulamalar, kamu diplomasisi çerçevesinde ele alınmaya çalışılmış ve çeşitli literatür kaynaklarının yanı sıra, raporlar ve AB mevzuatı ve belgeleri değerlendirilmiştir. Aynı zamanda güç kavramı ve gücün farklı boyutlarına değinilerek kamu diplomasisinin önemine dikkat çekilmiştir. Bu bağlamda, çalışmada AB’nin ulus üstü bir siyasal aktör olarak kamu diplomasisini işleyişi ve uygulamaları incelenecektir. Neticede, AB’nin kamu diplomasisi alanları ve araçlarını ne ölçüde kullanabildiği sorgusu üzerinden, ulaşılan sonuçlar tartışılacaktır.

References

  • AKDAĞ, Zekeriyya ve EKİCİ, Süleyman (2017).“Avrupa Birliği’nin Uluslararası Politikada Etkili Olma Aracı: Yumuşak Güç”, Birey ve Toplum Dergisi, S.14, Güz, s.33-64.AYDOĞAN, Bekir ve AYDIN, Hakan (2011). Güç Kavramı, Kamu Diplomasisi ve Güvenlik. İstanbul: Ekopolitik Uluslararası İlişkiler Masası, Rapor: 11-02.CULL, Nicholas J. (2009). Public Diplomacy: Lessons From the Past, Figueroa Press, Los Angeles.DAĞ, Ahmet Emin. (2016). Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Sözlüğü, İstanbul: Vadi Yayınları.Ekopolitik Uluslararası İlişkiler Masası. (2011). “Güç Kavramı, Kamu Diplomasisi ve Güvenlik.” Rapor No: 11-02.GOLDSTEIN, J.s. ve PEVEHOUSE, J.c. (2015). Uluslararası İlişkiler (çev. Haluk Ö.). Ankara: Bigbang Yayınları.İSKİT, Temel (2018). Diplomasi Tarihi, Teorisi, Kurumları ve Uygulaması, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.KARADAĞ, Haluk (2016). Uluslararası İlişkilerde Yeni Bir Boyut Kamu Diplomasisi, Ankara: Nobel Yayınları.NYE, Joseph S. (2017). Yumuşak Güç (çev. Rayhan İ.). Ankara: Bingbang Yayınları.ÖZDEMİR, Haluk (2015). Avrupa Mantığı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.POYRAZ, Emel (2012).“Avrupa Birliği’nin Kürt Sorunundaki Kamu Diplomasisi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S.201, s.185-211.Türkiye Ulusal Ajansı (2014).“Erasmus + Program Rehberi”, http://ua.gov.tr/docs/default-source/di%C4%9Fer/erasmus-program-rehberi.pdf?sfvrsn=0 (Erişim Tarihi: 12.04.2019).Türkiye Ulusal Ajansı (2017).“Erasmus+ 30 yılda 9 milyon kişinin hayatını değiştirdi.”,http://www.ua.gov.tr/kurumsal/haberler/2017/02/02/erasmus-30-y%C4%B1lda-9-milyon-ki%C5%9Finin-hayat%C4%B1n%C4%B1-de%C4%9Fi%C5%9Ftirdi- (Erişim Tarihi: 12.04.2019).VIOTTI, P.R. ve KAUPPI, M.V. (2014). Uluslararası İlişkiler ve Dünya Siyaseti (çev. Ayşe Özbay E.). Ankara: Nobel Yayınları.YAĞMURLU, A. (2007). Halkla İlişkiler Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi. İletişim Araştırmaları Dergisi, 5(1), s.9-38.YILMAZ, Ayhan Nuri ve KILIÇOĞLU, Gökmen (2017).“Avrupa Birliği’nin Yumuşak Güç Kullanımı ve Diğer Ülkeler Üzerindeki Olumlu Etkisi”, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, S.15, s.83-118.

Year 2019, Volume 2, Issue 3, 55 - 63, 31.07.2019

Abstract

References

  • AKDAĞ, Zekeriyya ve EKİCİ, Süleyman (2017).“Avrupa Birliği’nin Uluslararası Politikada Etkili Olma Aracı: Yumuşak Güç”, Birey ve Toplum Dergisi, S.14, Güz, s.33-64.AYDOĞAN, Bekir ve AYDIN, Hakan (2011). Güç Kavramı, Kamu Diplomasisi ve Güvenlik. İstanbul: Ekopolitik Uluslararası İlişkiler Masası, Rapor: 11-02.CULL, Nicholas J. (2009). Public Diplomacy: Lessons From the Past, Figueroa Press, Los Angeles.DAĞ, Ahmet Emin. (2016). Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Sözlüğü, İstanbul: Vadi Yayınları.Ekopolitik Uluslararası İlişkiler Masası. (2011). “Güç Kavramı, Kamu Diplomasisi ve Güvenlik.” Rapor No: 11-02.GOLDSTEIN, J.s. ve PEVEHOUSE, J.c. (2015). Uluslararası İlişkiler (çev. Haluk Ö.). Ankara: Bigbang Yayınları.İSKİT, Temel (2018). Diplomasi Tarihi, Teorisi, Kurumları ve Uygulaması, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.KARADAĞ, Haluk (2016). Uluslararası İlişkilerde Yeni Bir Boyut Kamu Diplomasisi, Ankara: Nobel Yayınları.NYE, Joseph S. (2017). Yumuşak Güç (çev. Rayhan İ.). Ankara: Bingbang Yayınları.ÖZDEMİR, Haluk (2015). Avrupa Mantığı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.POYRAZ, Emel (2012).“Avrupa Birliği’nin Kürt Sorunundaki Kamu Diplomasisi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S.201, s.185-211.Türkiye Ulusal Ajansı (2014).“Erasmus + Program Rehberi”, http://ua.gov.tr/docs/default-source/di%C4%9Fer/erasmus-program-rehberi.pdf?sfvrsn=0 (Erişim Tarihi: 12.04.2019).Türkiye Ulusal Ajansı (2017).“Erasmus+ 30 yılda 9 milyon kişinin hayatını değiştirdi.”,http://www.ua.gov.tr/kurumsal/haberler/2017/02/02/erasmus-30-y%C4%B1lda-9-milyon-ki%C5%9Finin-hayat%C4%B1n%C4%B1-de%C4%9Fi%C5%9Ftirdi- (Erişim Tarihi: 12.04.2019).VIOTTI, P.R. ve KAUPPI, M.V. (2014). Uluslararası İlişkiler ve Dünya Siyaseti (çev. Ayşe Özbay E.). Ankara: Nobel Yayınları.YAĞMURLU, A. (2007). Halkla İlişkiler Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi. İletişim Araştırmaları Dergisi, 5(1), s.9-38.YILMAZ, Ayhan Nuri ve KILIÇOĞLU, Gökmen (2017).“Avrupa Birliği’nin Yumuşak Güç Kullanımı ve Diğer Ülkeler Üzerindeki Olumlu Etkisi”, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, S.15, s.83-118.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Yunus Emre SELVİ> (Primary Author)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5755-5125
Türkiye

Publication Date July 31, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 2, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { tudad591213, journal = {Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2651-5180}, address = {}, publisher = {Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Uygulama ve Araştırma Merkezi}, year = {2019}, volume = {2}, number = {3}, pages = {55 - 63}, title = {AVRUPA BİRLİĞİ'NİN KAMU DİPLOMASİSİ}, key = {cite}, author = {Selvi, Yunus Emre} }
APA Selvi, Y. E. (2019). AVRUPA BİRLİĞİ'NİN KAMU DİPLOMASİSİ . Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi , 2 (3) , 55-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tudad/issue/47734/591213
MLA Selvi, Y. E. "AVRUPA BİRLİĞİ'NİN KAMU DİPLOMASİSİ" . Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 55-63 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tudad/issue/47734/591213>
Chicago Selvi, Y. E. "AVRUPA BİRLİĞİ'NİN KAMU DİPLOMASİSİ". Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 55-63
RIS TY - JOUR T1 - AVRUPA BİRLİĞİ'NİN KAMU DİPLOMASİSİ AU - Yunus EmreSelvi Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 63 VL - 2 IS - 3 SN - -2651-5180 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi AVRUPA BİRLİĞİ'NİN KAMU DİPLOMASİSİ %A Yunus Emre Selvi %T AVRUPA BİRLİĞİ'NİN KAMU DİPLOMASİSİ %D 2019 %J Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi %P -2651-5180 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Selvi, Yunus Emre . "AVRUPA BİRLİĞİ'NİN KAMU DİPLOMASİSİ". Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 2 / 3 (July 2019): 55-63 .
AMA Selvi Y. E. AVRUPA BİRLİĞİ'NİN KAMU DİPLOMASİSİ. TÜDAD. 2019; 2(3): 55-63.
Vancouver Selvi Y. E. AVRUPA BİRLİĞİ'NİN KAMU DİPLOMASİSİ. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi. 2019; 2(3): 55-63.
IEEE Y. E. Selvi , "AVRUPA BİRLİĞİ'NİN KAMU DİPLOMASİSİ", Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, vol. 2, no. 3, pp. 55-63, Jul. 2019