e-ISSN: 2651-5180
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kapak Resmi
       

Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi (TÜDAD) yılda 4 sayı olarak yayınlanan (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim-), uluslararası hakemli elektronik dergidir.

Sosyal bilimlerin tüm dallarında, Türk Dünyasını merkeze alan ve tüm sosyal bilim meselelerini kapsayan, bilimsel etik ve yazım kurallarına uygun olarak ve Türk dilinin tüm lehçelerinde hazırlanmış çalışmalara yer verilmektedir.

Dergimizin Tarandığı İndeksler ve Veritabanları

ASOS