Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2651-5180 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Uygulama ve Araştırma Merkezi |


Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi (TÜDAD) yılda 4 sayı olarak yayınlanan (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim-), uluslararası hakemli elektronik dergidir.

Sosyal bilimlerin tüm dallarında, Türk Dünyasını merkeze alan ve tüm sosyal bilim meselelerini kapsayan, bilimsel etik ve yazım kurallarına uygun olarak ve Türk dilinin tüm lehçelerinde hazırlanmış çalışmalara yer verilmektedir.

Dergimizin Tarandığı İndeksler ve Veritabanları

ASOS

Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2651-5180 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Uygulama ve Araştırma Merkezi |
Kapak Resmi


Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi (TÜDAD) yılda 4 sayı olarak yayınlanan (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim-), uluslararası hakemli elektronik dergidir.

Sosyal bilimlerin tüm dallarında, Türk Dünyasını merkeze alan ve tüm sosyal bilim meselelerini kapsayan, bilimsel etik ve yazım kurallarına uygun olarak ve Türk dilinin tüm lehçelerinde hazırlanmış çalışmalara yer verilmektedir.

Dergimizin Tarandığı İndeksler ve Veritabanları

ASOS