İletişim Bilgileri

Editör

HİKMET KORAŞ
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
hikmetkoras@gmail.com
0532 578 36 83

Teknik İletişim

Adem Yeloğlu
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
ademyeloglu@gmail.com
03882252432

Teknik İletişim

Mesut Sönmez
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
mstsnmz38@gmail.com
03882252420