İletişim Bilgileri

Editör

Prof. Dr. HİKMET KORAŞ
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
hikmetkoras@gmail.com
0532 578 36 83

Teknik İletişim

Dr. Öğr. Üyesi Adem Yeloğlu
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
ademyeloglu@gmail.com
03882252432

Teknik İletişim

Arş. Gör. Mesut Sönmez
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
mstsnmz38@gmail.com
03882252420

Teknik İletişim

Arş. Gör. Kevser AKMAN
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
kevserakman@ohu.edu.tr
03882252419