Amaç ve Kapsam


Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi (TÜDAD), Türk dünyasını merkeze alan, sosyal bilimlerin tüm dallarında bilimsel nitelikte hazırlanmış çalışmalar yayımlamaktadır. Alan ile ilgili yapılacak olan diğer çalışmalara kaynak oluşturmak, araştırmalara yeni bakış açıları ve yaklaşımlar kazandırmak, Türk dünyasının sorunlarına çözüm üretmek TÜDAD’ın amaçları arasındadır. TÜDAD’ın amaçlarından biri de Türk dili ve lehçeleri, Türk dünyasındaki siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik, tarihi ve coğrafi konulu çalışmaların uluslararası bilim camiasına ulaşmasını sağlamaktır.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde bulunan Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bağlı olan TÜDAD, Türk yazı dillerinden herhangi biriyle yazılmış yazılara özgün dil ve alfabesiyle yer veren Türk dünyasının ortak bilimsel yayınıdır.
TÜDAD, Türk dünyasının millî malzemesini, bilimin evrensel ilke ve değerleri bağlamında ele alan çalışmaları yayımlayarak Türk dünyasına hizmet etmeyi hedeflemektedir.Yayımlanma Ayları
Ocak Nisan Temmuz Ekim