Benzerlik Raporu

Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi'ne  gönderilen çalışmaların benzerlik raporunun yazar/yazarlar tarafından makale gönderme aşamasında sisteme eklenmesi gerekmektedir.
Buna ek olarak Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen çalışmaların benzerlik oranları editör kurulu tarafından değerlendirme öncesi ve değerlendirme sonrası Ithenticate (Prevent Plagiarism in Published Works) ile sorgulanır.