Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

ALTAY KÖYÜ’NDE YAŞAYAN KAZAK TÜRKLERİ’NİN OYNADIKLARI GELENEKSEL OYUNLAR

Year 2020, Volume 3, Issue 4, 8 - 22, 09.11.2020

Abstract

Oyun insanlığın var olduğu günden beri vardır. Birçok arkeolojik çalışmada oyun ve oyuncaklara ait buluntular ortaya çıkarılmıştır. Kültürel ögeleri bünyesinde barındıran oyun, çocuklar için en basit öğrenme yöntemidir. Çocuk oyun oynarken eğlenir. Oyun hakkında birçok kuramcı birçok farklı görüş belirtmiş olsa da oyun yoluyla çocuk hayat ile bağlantı kurar. Her toplum kendinden sonraki nesile kültürünü aktarma isteği duyar. Büyüklerini taklit eden çocuk zamanla bu davranışları oyun içinde kullanır ve kendini yaşama hazırlar. Bu yönden oyun kültürel aktarımında en önemli araçlarından biri sayılır. Günümüzde Türkiye’nin birçok şehrinde Kazak Türkleri yaşamlarını sürdürmektedir. Niğde İli Ulukışla İlçesi Altay Köyü’nde yaşayan Kazak Türklerinin de oynadıkları oyunların kayıt altına alınması kendilerinden sonraki nesillerin kültürünü unutmaması açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmanın ilk bölümünde Kazak Türklerinin Doğu Türkistan’dan göç etme nedenleri, Türkiye’ye gelişleri ve Altay Köyüne Yerleşmeleri ele alınmıştır. İkinci bölümde oyunların kültür aktarımındaki rolünden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde ise Altay Köyü’nde oynanan oyunlar röportaj yöntemi ile kaynak kişilerden öğrenilmiş ve çalışmaya eklenmiştir.

References

 • Referans1 ALİYEVA ESEN, MİNARA. (2008), Geleneksel Çocuk Oyunlarının Eğitimsel Değeri ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Ahıska Oyunları, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. S.XXI, 2, s.357-367.
 • Referans2 ALTAY, HALİFE. (1987), Anayurt’tan Anadolu’ya, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Referans3 Gayretulah, Hızır Bek. (1977), Altaylarda Kanlı Günler, İstanbul: Ahmet Sait Matbaası.
 • Referans4 LİMAN ÇETİN, AYŞEGÜL. (2006), Niğde İli Ulukışla İlçesi Altay Köyü’nün (Kuruluşundan Günümüze) Kültürel Coğrafi Görünümü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi.
 • Referans5 MEGEP. (2014), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Oyun Etkinliği Modül 1, Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
 • Referans6 ÖZYÜREK, ARZU. & TEZEL ŞAHİN, FATMA. & GÜNDÜZ, ZEYNEP BANU. (2018), Nesilden Nesile Kültürel Aktarımda Oyun ve Oyuncakların Rolü, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.27, S.1 s.1-12.
 • Referans7 SÜMBÜLLÜ, YUSUF ZİYA. & ALTINIŞIK, M. EMİN. (2016), Geleneksel Çocuk Oyunlarının Değerler Açısından Önemi, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.1, S.2 s.73-85.
 • Referans8 TAN, ŞEREF. (2014). Öğretim İlke ve Yöntemleri. (10.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Referans9 YAVUZ, İDRİS. & YAVUZ, ESRA. (2010), Orta Asya’dan Ulukışla Yaylaklarına, (I.Baskı), Niğde: Form Ofset Gündem Gazetesi Tesisleri.
 • Referans10 KADİM, METİN. (2012). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyun Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu.
 • Referans11 https://www.youtube.com/watch?v=ZkFMSsoA-N0 (Erişim Tarihi: 08.07.2020).
 • Referans12 https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BClt%C3%BCr (Erişim Tarihi: 12.07.2020).
 • Kaynak Kişiler Referans13 K.K.1: İmam Kâtip Çetinkaya, 1966 Altay Köyü doğumlu, Altay Köyü’nde yaşıyor.
 • Referans14 K.K.2: Necla Çetinkaya, 1974 Altay Köyü doğumlu, Altay Köyü’nde yaşıyor.
 • Referans15 K.K.3: Zeydrahman Kurtuluş, 1960 Altay Köyü doğumlu, Niğde’de yaşıyor.
 • Referans 16 K.K.4: Bagila Kuyubay, 1964 Doğu Türkistan doğumlu, Altay Köyü’nde yaşıyor.
 • Referans17 K.K.5: Nurayşe Oduncu, 1957 Altay Köyü doğumlu, Altay Köyü’nde yaşıyor.
 • Referans18 K.K.6: Derya Oduncu, 1981 Altay Köyü doğumlu, Altay Köyü’nde yaşıyor.
 • Referans19 K.K.7: Şehzade Kandemir, 1956 Altay Köyü doğumlu, İstanbul’da yaşıyor.
 • Referans20 K.K.8: Batiye Aydın, 1964 Altay Köyü doğumlu, Niğde’nin Bor ilçesinde yaşıyor.
 • Referans21 K.K.9: Mahmut Gazi, 1965 Altay Köyü doğumlu, Hollanda’da yaşıyor.

Year 2020, Volume 3, Issue 4, 8 - 22, 09.11.2020

Abstract

References

 • Referans1 ALİYEVA ESEN, MİNARA. (2008), Geleneksel Çocuk Oyunlarının Eğitimsel Değeri ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Ahıska Oyunları, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. S.XXI, 2, s.357-367.
 • Referans2 ALTAY, HALİFE. (1987), Anayurt’tan Anadolu’ya, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Referans3 Gayretulah, Hızır Bek. (1977), Altaylarda Kanlı Günler, İstanbul: Ahmet Sait Matbaası.
 • Referans4 LİMAN ÇETİN, AYŞEGÜL. (2006), Niğde İli Ulukışla İlçesi Altay Köyü’nün (Kuruluşundan Günümüze) Kültürel Coğrafi Görünümü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi.
 • Referans5 MEGEP. (2014), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Oyun Etkinliği Modül 1, Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
 • Referans6 ÖZYÜREK, ARZU. & TEZEL ŞAHİN, FATMA. & GÜNDÜZ, ZEYNEP BANU. (2018), Nesilden Nesile Kültürel Aktarımda Oyun ve Oyuncakların Rolü, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.27, S.1 s.1-12.
 • Referans7 SÜMBÜLLÜ, YUSUF ZİYA. & ALTINIŞIK, M. EMİN. (2016), Geleneksel Çocuk Oyunlarının Değerler Açısından Önemi, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.1, S.2 s.73-85.
 • Referans8 TAN, ŞEREF. (2014). Öğretim İlke ve Yöntemleri. (10.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Referans9 YAVUZ, İDRİS. & YAVUZ, ESRA. (2010), Orta Asya’dan Ulukışla Yaylaklarına, (I.Baskı), Niğde: Form Ofset Gündem Gazetesi Tesisleri.
 • Referans10 KADİM, METİN. (2012). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyun Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu.
 • Referans11 https://www.youtube.com/watch?v=ZkFMSsoA-N0 (Erişim Tarihi: 08.07.2020).
 • Referans12 https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BClt%C3%BCr (Erişim Tarihi: 12.07.2020).
 • Kaynak Kişiler Referans13 K.K.1: İmam Kâtip Çetinkaya, 1966 Altay Köyü doğumlu, Altay Köyü’nde yaşıyor.
 • Referans14 K.K.2: Necla Çetinkaya, 1974 Altay Köyü doğumlu, Altay Köyü’nde yaşıyor.
 • Referans15 K.K.3: Zeydrahman Kurtuluş, 1960 Altay Köyü doğumlu, Niğde’de yaşıyor.
 • Referans 16 K.K.4: Bagila Kuyubay, 1964 Doğu Türkistan doğumlu, Altay Köyü’nde yaşıyor.
 • Referans17 K.K.5: Nurayşe Oduncu, 1957 Altay Köyü doğumlu, Altay Köyü’nde yaşıyor.
 • Referans18 K.K.6: Derya Oduncu, 1981 Altay Köyü doğumlu, Altay Köyü’nde yaşıyor.
 • Referans19 K.K.7: Şehzade Kandemir, 1956 Altay Köyü doğumlu, İstanbul’da yaşıyor.
 • Referans20 K.K.8: Batiye Aydın, 1964 Altay Köyü doğumlu, Niğde’nin Bor ilçesinde yaşıyor.
 • Referans21 K.K.9: Mahmut Gazi, 1965 Altay Köyü doğumlu, Hollanda’da yaşıyor.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Büşra ÇETİNKAYA> (Primary Author)
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
0000-0003-3550-4332
Türkiye

Publication Date November 9, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 3, Issue 4

Cite

Bibtex @review { tudad797066, journal = {Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2651-5180}, address = {}, publisher = {Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Uygulama ve Araştırma Merkezi}, year = {2020}, volume = {3}, number = {4}, pages = {8 - 22}, title = {ALTAY KÖYÜ’NDE YAŞAYAN KAZAK TÜRKLERİ’NİN OYNADIKLARI GELENEKSEL OYUNLAR}, key = {cite}, author = {Çetinkaya, Büşra} }
APA Çetinkaya, B. (2020). ALTAY KÖYÜ’NDE YAŞAYAN KAZAK TÜRKLERİ’NİN OYNADIKLARI GELENEKSEL OYUNLAR . Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi , 3 (4) , 8-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tudad/issue/57744/797066
MLA Çetinkaya, B. "ALTAY KÖYÜ’NDE YAŞAYAN KAZAK TÜRKLERİ’NİN OYNADIKLARI GELENEKSEL OYUNLAR" . Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 8-22 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tudad/issue/57744/797066>
Chicago Çetinkaya, B. "ALTAY KÖYÜ’NDE YAŞAYAN KAZAK TÜRKLERİ’NİN OYNADIKLARI GELENEKSEL OYUNLAR". Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 8-22
RIS TY - JOUR T1 - ALTAY KÖYÜ’NDE YAŞAYAN KAZAK TÜRKLERİ’NİN OYNADIKLARI GELENEKSEL OYUNLAR AU - BüşraÇetinkaya Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 8 EP - 22 VL - 3 IS - 4 SN - -2651-5180 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi ALTAY KÖYÜ’NDE YAŞAYAN KAZAK TÜRKLERİ’NİN OYNADIKLARI GELENEKSEL OYUNLAR %A Büşra Çetinkaya %T ALTAY KÖYÜ’NDE YAŞAYAN KAZAK TÜRKLERİ’NİN OYNADIKLARI GELENEKSEL OYUNLAR %D 2020 %J Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi %P -2651-5180 %V 3 %N 4 %R %U
ISNAD Çetinkaya, Büşra . "ALTAY KÖYÜ’NDE YAŞAYAN KAZAK TÜRKLERİ’NİN OYNADIKLARI GELENEKSEL OYUNLAR". Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 3 / 4 (November 2020): 8-22 .
AMA Çetinkaya B. ALTAY KÖYÜ’NDE YAŞAYAN KAZAK TÜRKLERİ’NİN OYNADIKLARI GELENEKSEL OYUNLAR. TÜDAD. 2020; 3(4): 8-22.
Vancouver Çetinkaya B. ALTAY KÖYÜ’NDE YAŞAYAN KAZAK TÜRKLERİ’NİN OYNADIKLARI GELENEKSEL OYUNLAR. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi. 2020; 3(4): 8-22.
IEEE B. Çetinkaya , "ALTAY KÖYÜ’NDE YAŞAYAN KAZAK TÜRKLERİ’NİN OYNADIKLARI GELENEKSEL OYUNLAR", Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, vol. 3, no. 4, pp. 8-22, Nov. 2020