Year 2016, Volume , Issue 2, Pages 37 - 56 2016-12-01

AS A NAME FROM AL-ASMĀ AL-HUSNĀ, “AL-AFUVV”, ITS PLACE IN THE RELIGIOUS EDUCATION AND A SAMPLE FOR TEACHING IT
Esma-I Hüsna’dan “El-Afüvv” İsminin Din Öğretimine Konu Edilmesi ve Uygulama Örneği

Tülay YÜCEL [1]


The study is considered with both the common meaning of the “ al-Afuvv” , one of the beatifull names of God (al-asmā al-husnā), and also, its secondary meaning as well as its value. In parallel to this consideration, the study is consisted of two dimensions. At the first dimension, the concept of Afuvv and its historical background are discussed. While dealing with the historical background of the concept “al-Afuvv”, related verses of the Koran and the sayings of the Prophet Mohammad are used as basis of the discussion, focussing on the contextual meanings of the concept. It also focuses on some concepts that are related to one another and the relationship whit other names of God in order to better define the Afuvv concept in the first dimension. At the second dimension, the use of the concept “al-Afuvv” in the process of teaching-learning towards students of basic education is exemplified through sample educational activities within a course outline
Bu çalışmanın hedefi, Allah’ın güzel isimlerinden (esma-i hüsnadan) biri olan, “Afüvv” isminin sahip olduğu anlam ile bu anlamın taşıdığı değeri ve bu kavramın eğitim öğretim sürecine nasıl aktarılabileceğini uygulama örnekleriyle ortaya koymaktır. Bu çerçevede makale iki boyuttan oluşmaktadır. Birinci boyutta, din eğitimi derslerinde kavram öğretimine bir örnek olacağı düşünülen “Afüvv” kavramının tarihsel arka planı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Tarihsel arka planda, kavramın ayet ve hadis referansları ele alınmış, bu ayet ve hadislerin kullanıldıkları bağlamlarda ne anlam ifade ettikleri tartışılmıştır. Ayrıca birinci boyutta, Afüvv kavramını daha iyi tanımlamak amacıyla, ilişkili olduğu bazı kavramlar ve Allah’ın diğer isimleri ile olan ilişkisi üzerinde durulmuştur. İkinci boyutta ise tarihsel arka planı açıklanan kavramın eğitim-öğretim ortamına aktarılması çerçevesinde ortaokul ve ortaöğretim dönemindeki öğrencilere yönelik olarak bir ders işlenişinde kullanılabilecek örnek etkinliklere yer verilmiştir
Other ID JA54GB94VM
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Tülay YÜCEL

Dates

Publication Date : December 1, 2016

Bibtex @ { tudear388481, journal = {Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-9845}, address = {tudear@gmail.com}, publisher = {Mehmet BAHÇEKAPILI}, year = {2016}, volume = {}, pages = {37 - 56}, doi = {}, title = {Esma-I Hüsna’dan “El-Afüvv” İsminin Din Öğretimine Konu Edilmesi ve Uygulama Örneği}, key = {cite}, author = {YÜCEL, Tülay} }
APA YÜCEL, T . (2016). Esma-I Hüsna’dan “El-Afüvv” İsminin Din Öğretimine Konu Edilmesi ve Uygulama Örneği. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , (2) , 37-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tudear/issue/35022/388481
MLA YÜCEL, T . "Esma-I Hüsna’dan “El-Afüvv” İsminin Din Öğretimine Konu Edilmesi ve Uygulama Örneği". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (2016 ): 37-56 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tudear/issue/35022/388481>
Chicago YÜCEL, T . "Esma-I Hüsna’dan “El-Afüvv” İsminin Din Öğretimine Konu Edilmesi ve Uygulama Örneği". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (2016 ): 37-56
RIS TY - JOUR T1 - Esma-I Hüsna’dan “El-Afüvv” İsminin Din Öğretimine Konu Edilmesi ve Uygulama Örneği AU - Tülay YÜCEL Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 56 VL - IS - 2 SN - 2149-9845- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi Esma-I Hüsna’dan “El-Afüvv” İsminin Din Öğretimine Konu Edilmesi ve Uygulama Örneği %A Tülay YÜCEL %T Esma-I Hüsna’dan “El-Afüvv” İsminin Din Öğretimine Konu Edilmesi ve Uygulama Örneği %D 2016 %J Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi %P 2149-9845- %V %N 2 %R %U
ISNAD YÜCEL, Tülay . "Esma-I Hüsna’dan “El-Afüvv” İsminin Din Öğretimine Konu Edilmesi ve Uygulama Örneği". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi / 2 (December 2016): 37-56 .
AMA YÜCEL T . Esma-I Hüsna’dan “El-Afüvv” İsminin Din Öğretimine Konu Edilmesi ve Uygulama Örneği. TUDEAR. 2016; (2): 37-56.
Vancouver YÜCEL T . Esma-I Hüsna’dan “El-Afüvv” İsminin Din Öğretimine Konu Edilmesi ve Uygulama Örneği. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 2016; (2): 56-37.