Turkish Journal of Religious Education Studies
Submission Date
End: October 31, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2149-9845 | e-ISSN 2636-7807 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Mehmet BAHÇEKAPILI | http://tudear.com


Dergimizin Haziran 2021 sayısı için makale kabulü başlamıştır. Yazarların makalelerini "TUDEAR Makale Şablonu" üzerine yazmalarını rica ederiz.

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (TUDEAR) altı ayda bir yayımlanan ve içeriğini oluşturan Türkçe, İngilizce ve Arapça makalelerin konusunda uzman akademisyenlerce değerlendirildiği bir yapıya sahiptir.

TUDEAR'da eğitim ve din eğitimi bilimini merkeze alan bilimsel yazınlar; bu kapsamda eğitim ve din eğitiminin bilimselliği, felsefesi, yaklaşım ve modelleri, tarihi, metodolojisi ve problemleri ile ilgili araştırmalar yayımlanır. 

Bununla birlikte, TUDEAR eğitim ve din eğitimi alanlarında üretilen bilimsel çalışmaları yayımlamayı ilke edilmekle birlikte, din bilimlerinin farklı alanlarında üretilmiş farklı yazın türlerini de yayımlamayı kendine görev addetmektedir.

Tüm makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir ve gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakeme gönderilir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır. Yazarlar hakemler tarafından istenen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.

TUDEAR’ın referans göstermede kullandığı format, APA (American Psychological Association) Style 7th Edition’dır. Gerek alıntılamalarda gerekse de bibliyografya kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir.

Turkish Journal of Religious Education Studies

ISSN 2149-9845 | e-ISSN 2636-7807 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Mehmet BAHÇEKAPILI | http://tudear.com
Cover Image


Dergimizin Haziran 2021 sayısı için makale kabulü başlamıştır. Yazarların makalelerini "TUDEAR Makale Şablonu" üzerine yazmalarını rica ederiz.

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (TUDEAR) altı ayda bir yayımlanan ve içeriğini oluşturan Türkçe, İngilizce ve Arapça makalelerin konusunda uzman akademisyenlerce değerlendirildiği bir yapıya sahiptir.

TUDEAR'da eğitim ve din eğitimi bilimini merkeze alan bilimsel yazınlar; bu kapsamda eğitim ve din eğitiminin bilimselliği, felsefesi, yaklaşım ve modelleri, tarihi, metodolojisi ve problemleri ile ilgili araştırmalar yayımlanır. 

Bununla birlikte, TUDEAR eğitim ve din eğitimi alanlarında üretilen bilimsel çalışmaları yayımlamayı ilke edilmekle birlikte, din bilimlerinin farklı alanlarında üretilmiş farklı yazın türlerini de yayımlamayı kendine görev addetmektedir.

Tüm makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir ve gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakeme gönderilir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır. Yazarlar hakemler tarafından istenen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.

TUDEAR’ın referans göstermede kullandığı format, APA (American Psychological Association) Style 7th Edition’dır. Gerek alıntılamalarda gerekse de bibliyografya kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir.

Issue 11 - Jun 30, 2021
 1. Yöneticilerine Göre Anadolu İmam Hatip Liselerindeki Program Çeşitliliği ve Proje Okul Uygulamasının Değerlendirilmesi
  Pages 11 - 37
  Davut KARAMAN
 2. Kinâye ve Taʻrîz: Molla Gürânî’nin Gâyetü’l-Emânî Adlı Tefsiri Örneği
  Pages 39 - 63
  Muhammed Eser ALTUNTAŞ
 3. Hz. Peygamber’in İlim Anlayışı
  Pages 65 - 87
  Nazım BAYRAKDAR
 4. Dinin Salgın Hastalık Dönemlerindeki Eğitsel Rolü: Covid-19 Pandemisi Özelinde Bir Araştırma
  Pages 89 - 103
  Veysel Karani ALTUN
 5. Arapgir Kavasbaşı Gedelec Camii ve Camideki El Yazması Kur’an-ı Kerimler
  Pages 105 - 158
  Emine GÜZEL, Kenan DOĞAN
 6. Çocuk Teolojisini Anlamak: John M. Hull’ün ‘Çocuklarla Teolojik Konuşmalar’ Eserinin Analizi
  Pages 159 - 179
  Güllüzar CANPOLAT, Davut IŞIKDOĞAN
 7. IV. (X.) Yüzyılda Yazılmış İ’râbu’l-Kur’ân Eserlerinin Genel Özellikleri
  Pages 181 - 199
  Mücahit ELHUT, Arzu SELVİ
 8. Yaşlılarda Yaşam Kalitesi-Dindarlık İlişkisi
  Pages 201 - 232
  Abdurrahman AKBOLAT
 9. Modern Şifacılık Yönelimlerinden Enerji Şifacılığı Uygulamaları
  Pages 233 - 267
  Handan YALVAÇ ARICI
 10. Hz. Peygamber Döneminde Hz. Ebû Bekir’in Sahabe Arasındaki Konumu
  Pages 269 - 286
  Merzuk GRABUS
 11. Öz, A. (2020). Din Eğitimi ve Birey Oluşun İmkânı, Ankara: Eskiyeni, 324 s.
  Pages 291 - 294
  Özge ALGÜL
 12. Ebu Gudde, A. (2020). Bir Eğitimci Olarak Olarak Hz. Muhammed ve Öğretim Metotları, Enbiya Yıldırım (Çev.). Ankara: Takdim, 176 s.
  Pages 295 - 297
  Hatice YILDIZ
 13. Şen, Z. (2020). Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe Anlamı (Meal). İzmir: Tibyan, 392 s.
  Pages 297 - 301
  Nurkan BOZ
 14. Yılmaz, H. (2019). Din Eğitimi ve Sosyal Barış. İstanbul: DEM, 253 s.
  Pages 301 - 305
  Büşra JALALOV
 15. Geçtan, E. (2020) İnsan Olmak. İstanbul: Metis, 183 s.
  Pages 306 - 308
  Ayşenur YILDIRIM
Submission Date
End: October 31, 2021
Indexes and Platforms