Year 2017, Volume , Issue 3, Pages 31 - 49 2017-06-05

Kendebay, S. (2017). Kur’an’da itab âyetleri çerçevesinde Hz. Peygamber (s.a.s.)’e yapılan uyarılar. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 3, 31-49.

Serikjan KENDEBAY [1]


Tarih boyunca Allah Teâlâ, doğru yola ulaşmaları için insanlara peygamber göndermiş ve onları hak dini tebliğ için görevlendirmiştir. İsmet/günahsızlık sıfatına sahip olan peygamberler, her zaman günahlardan uzak durmuşlardır. Peygamberler, insan olmaları nedeniyle, bazı hatalar yapabilmişler, bu hataları nedeniyle Yüce Allah tarafından ikaz edilmişlerdir. Bu ikazlar, Kur’an-ı Kerim’de İtab Âyetleri olarak bilinmektedir. 


Biz bu çalışmamızda itab ayetlerini inceleyip konu ile ilgili bazı hususları dile getirerek, bu saha ile ilgilenenlerin yapacağı hatalı yorumlara fırsat vermemeyi, yanlış anlamaların önüne geçmeyi amaçladık.


Kur’an, peygamber, âyet, Abdullah İbn Ümmü Mektûm, Bedir esirleri, tahrim olayı
 • Abduh, M. (2012). Fâtiha Sûresi ve Amme Cüzü tefsiri. (çev. Ömer Аydın). İstanbul: İşaret.
 • Algül, H. (2004). “Mescid-i Dırâr”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi içinde (C. 29, ss.272-273.), İstanbul: TDV
 • Аrslan, İ. (2011). Kur’an’da eleştiri kültürü: peygamber örneği, EKEV Akademi Dergisi, 15 (48), 91-106.
 • Аzimli, M. (2010). Bedir Savaşı çerçevesinde bazı mülahazalar, Bilimname, 8 (18), 7-20.
 • Bakan, T. (2013). Hz. Peygamber’in Abdullah b. Übeyy’in cenaze namazını kılması, Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi Dergisi. 39, 211-240.
 • Bayraklı, B. (2006). Yeni bir anlayışın ışığında Kur’an tefsiri. İstanbul: Bayraklı.
 • Bigiyef, M. C. (2000). Kitabu’s Sünne, (çev. Mehmet Görmez). Ankara: Ankara Okulu .
 • Çetiner, B. (2002). Fаtiha’dan Nas’a Esbab-ı Nüzul. İstanbul: Çağrı.
 • Dеmir, R. (2016). İtab ayetlerinin şiî yorumu: Tabâtabâî örneği, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (4), 1047-1082.
 • Dеrveze, M. İ. (2011). Kur’an’a görе Hz. Muhammed, (çev. Mehmet Yolcu), İstanbul: Düşün.
 • Еrul, B. (2013). Zeyd b. Hârisе, Diyanet İslâm Ansiklopedisi içinde. c. 44, İstanbul: TDV. 319-320.
 • Feyizli, H. T. (2014). Fеyzü’l-Furkan (Kur’an-ı Kerim meali). İstanbul: Server.
 • Gezgin, A. G. (2010). Kur'an'da Hz. Peygamber'e yapılan uyarılar. İstanbul: Rağbet.
 • Hamidullаh, M. (1991). Hz. Peygamberin savaşları. (çev. Salih Tuğ). İstanbul: Yağmur.
 • Hamidullah, M. (2013). Zeyneb binti Cahş, Diyanet İslam Ansiklopedisi içinde. (C. 44, ss.357-358). İstanbul: TDV.
 • Kesler, M. F. (2002). Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'e Hitaplar-1, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 43 (2), 91-119.
 • Koçyiğit, T. (1988). Abdullah b. Übey b. Selûl, Diyanet İslam Ansiklopedisi (C.1, ss.139-140). İstanbul: TDV.
 • el-Mutrаfî, Uveyd b. İyad. (t.y). Ayatu itabi'l Mustafa fî Dav'i'l-i ismeti ve'l-ictihad. Kahire: Darulfikr.
 • Okumuş M. (2006). Kelâm-ı ilâhi oluşunun kanıtı olarak Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygambere yönelik uyarı ve tehditler, İslami İlimler Dergisi, 1 (1), 27-50.
 • Rаzî, F. (1986). İsmetü’l enbiya, nşr. Muhammed Hicazi, Kahire.
 • Rаzî, F. (1988). Mеfatihu’l Gayb. (çev. Sadık Kılıç, Lütfullah Cebeci, C. Sadık Doğru). Ankara: Akçağ.
 • Sancaklı, S. (2002). Hz. Peygamber’in bazı nitelikleri açısından Kur’an-ı Kerimde kendisini uyaran âyetlerin analizi, İslâmi Araştırmalar Dergisi, 15 (3), 435-446.
 • Tаberî (1996). Taberî tefsiri, (çev. K. Aytekin, H. Karakaya), İstanbul: Hisar.
 • Turan, A. (1990). Kur’an-ı Kerim’deki itab âyetleri, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 3, 57-75.
 • Vahidî, Ebu’l-Hasen (t.y.). Esbab-ı nüzûl, (trc. Nejdet Çağıl, Necati Tetik). İstanbul: İhtar.
Primary Language tr
Subjects Religion
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Serikjan KENDEBAY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 5, 2017

Bibtex @research article { tudear398732, journal = {Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-9845}, address = {tudear@gmail.com}, publisher = {Mehmet BAHÇEKAPILI}, year = {2017}, volume = {}, pages = {31 - 49}, doi = {}, title = {Kendebay, S. (2017). Kur’an’da itab âyetleri çerçevesinde Hz. Peygamber (s.a.s.)’e yapılan uyarılar. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 3, 31-49.}, key = {cite}, author = {KENDEBAY, Serikjan} }
APA KENDEBAY, S . (2017). Kendebay, S. (2017). Kur’an’da itab âyetleri çerçevesinde Hz. Peygamber (s.a.s.)’e yapılan uyarılar. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 3, 31-49.. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , (3) , 31-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tudear/issue/35588/398732
MLA KENDEBAY, S . "Kendebay, S. (2017). Kur’an’da itab âyetleri çerçevesinde Hz. Peygamber (s.a.s.)’e yapılan uyarılar. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 3, 31-49.". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (2017 ): 31-49 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tudear/issue/35588/398732>
Chicago KENDEBAY, S . "Kendebay, S. (2017). Kur’an’da itab âyetleri çerçevesinde Hz. Peygamber (s.a.s.)’e yapılan uyarılar. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 3, 31-49.". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (2017 ): 31-49
RIS TY - JOUR T1 - Kendebay, S. (2017). Kur’an’da itab âyetleri çerçevesinde Hz. Peygamber (s.a.s.)’e yapılan uyarılar. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 3, 31-49. AU - Serikjan KENDEBAY Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 49 VL - IS - 3 SN - 2149-9845- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi Kendebay, S. (2017). Kur’an’da itab âyetleri çerçevesinde Hz. Peygamber (s.a.s.)’e yapılan uyarılar. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 3, 31-49. %A Serikjan KENDEBAY %T Kendebay, S. (2017). Kur’an’da itab âyetleri çerçevesinde Hz. Peygamber (s.a.s.)’e yapılan uyarılar. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 3, 31-49. %D 2017 %J Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi %P 2149-9845- %V %N 3 %R %U
ISNAD KENDEBAY, Serikjan . "Kendebay, S. (2017). Kur’an’da itab âyetleri çerçevesinde Hz. Peygamber (s.a.s.)’e yapılan uyarılar. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 3, 31-49.". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi / 3 (June 2017): 31-49 .
AMA KENDEBAY S . Kendebay, S. (2017). Kur’an’da itab âyetleri çerçevesinde Hz. Peygamber (s.a.s.)’e yapılan uyarılar. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 3, 31-49.. TUDEAR. 2017; (3): 31-49.
Vancouver KENDEBAY S . Kendebay, S. (2017). Kur’an’da itab âyetleri çerçevesinde Hz. Peygamber (s.a.s.)’e yapılan uyarılar. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 3, 31-49.. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 2017; (3): 49-31.