Year 2019, Volume 0 , Issue 7, Pages 167 - 187 2019-06-27

İMAM-HATİP OKULU MÜDÜRLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİĞİ
IMAM HATIP SCHOOL ADMINISTRATORS’ COMPETENCIES OF MANAGING CHANGE

Şükrü KEYİFLİ [1]


Bu araştırmanın amacı, İmam-Hatip Okullarında görev yapan okul yöneticilerinin değişimi yönetme yeterliklerini belirlemektir. İmam-Hatip Okulları ile ilgili son yıllarda meydana gelen hızlı değişim birtakım yöneltilmesi gereken sorunları da beraberinde getirmiştir. Bir taraftan kurumsal temeldeki nicel değişiklikler,  diğer taraftan da toplumsal alanda meydana gelen bilgi ve teknolojik gelişmeler, bu okullara yansımıştır. Okullara yansıyan bu değişimin yönetilmesi gerekmektedir. İmam-Hatip Okullarının yöneticilerinin bu değişimi yönetme yeterliğine sahip olmaları gerekmektedir. Araştırmada, imam-hatip okullarında görev yapan okul yöneticilerinin değişimi yönetme yeterlikleri ölçülmüştür. Yapılan ölçüm ile ortaya çıkan sonuçlar, imam-hatip okullarının değişim yönetimi hakkında bilgi vermektedir. Araştırmada elde edilen bulguların analizlerinden, İmam-Hatip Okulu yöneticilerinin değişimi yönetme ve uygulama konusunda yeterli oldukları anlaşılmıştır. Araştırmaya katılarak görüş bildiren müdürler, mesleki ve yöneticilik kıdemine göre değişimi yönetme yeterlikleri konusunda doğrudan bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Müdürler, değişimin bir süreç olduğunu, bu sürecin yönetilmesinde ortaya çıkan sorunların zamanında fark edilememesinden doğan sorunların, bir yönetim sorununa yol açtığını söylemişlerdir. Değişim yönetimi süreçlerinde yeterli olmak aynı zamanda “yönetim krizini” de çözmede de yeterli olmayı gerektirmektedir. İmam-Hatip Okullarında ortaya çıkan değişimin somut olarak algılanması ve yönetilmesi konusundaki idari mekanizmanın işletilmesi görevi müdürlere verilmiştir. Araştırmada bu görevi yerine getirecek olan imam-hatip okulu müdürlerinin yeterlikleri değerlendirilmiştir. Değerlendirme yapılırken, yöneticilerin uygulamaları ile sahip oldukları bağımsız değişkenlerin ilişkileri de belirlenmeye çalışılmıştır. 

The aim of this research is to identify Imam-Hatip school administrators’ competencies of managing change. This rapid change in Imam-Hatip schools in recent years has brought a number of problems to manage with it. With the quantitative changes on the institutional basis, as well as information and technological developments in the social field have been reflected in these schools. This change reflected in schools should be managed. The administrators of Imam Hatip schools should be able to manage this change. In the study, it was shown that based on the scale of competencies of managing change the school administrators who worked in imam-hatip schools; were very sufficient in the dimension in the dimension of “determining the need for change in school”, “preparing for change in school” and “applying change in school”, and very much sufficient in  “evaluating change in school ”. There was no difference between the opinions of the age, length of service and administration in the perceptions of the managers about the competencies of managing change. As a result of the findings of the research, Imam-hatip school administrators considered themselves sufficient to manage change. They also stated that they have fulfilled the requirements for managing change.

 • Ak, M. (2006). İlköğretimokulu Yöneticilerinin Değişimi Yönetme Yeterlikleri. (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Afyonkarahisar: Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Aksoy, E., & Işık, H. (2008). İlkokul müdürlerinin öğretim liderliği rolleri. Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 235-249.
 • Akşit, B., & Çoşkun, M. K. (2004). Türkiye'nin modernleşmesi bağlamında imam-hatip okulları. Y. Aktay (ed.), Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce içinde, 394-410., İstanbul: İletişim.
 • Argon, T., & Özçelik, N. (2007). İlköğretim okulu yöneticilerinin değişimi yönetme yeterliği. Mehmet Akif Ünüversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(16), 70-89.
 • Aytaç, T. (2000). Eğitim yönetiminde yeni paradigmalar, okul merkezli yönetim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Balcı , A. (2000). Örgütsel gelişme kuram ve uygulama. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bursalıoğlu, Z. (1982). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Bursalıoğlu, Z. (2000). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Çalık , T. (1997). Türk Milli Eğitiminin örgütsel değişime ihtiyacı. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 51-62.
 • Dinçer, Ö. (1992). Örgüt geliştirme teori, uygulam ve teknikler. İstanbul: Timaş.
 • DOGM. (2019, 3 8). Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. http://dogm.meb.gov.tr/pdf/Proje_Kitap.pdf. 23.06.2019.
 • Hazır, K. (2003). Değişim yönetimi etkinliğinde vizyon belirlemenin önemi. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 1.
 • Karasar, N. (1977). Bilimsel araştırma yöntemi. İstanbul: Araştırma Eğitim Danışmanlık Hizmeti Yayınları.
 • Kavrakoğlu, İ. (1994). Sinerjik yönetim. İstanbul: Kalder Yayınları.
 • Korkmaz, M. (2013). İmam Hatip lisesi öğrencilerinin bu okulu tercih süreçleri. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16, 7-40.
 • Köse, M. R. (1999). Üniversiteye giriş ve liselerimiz. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 51-60.
 • Kuş, E. (2012). Nicel-nitel araştırma teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Morrison, K. (1998). Managament theories for educational change. London: Paul Chapman Puplishing.
 • Özdemir, Ş., & Karateke, T. (2018). Öğrencilerin İmam-Hatip liselerini tercih etme nedenleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 45, 5-33.
 • Peker, Ö. (1995). Yönetimi geliştirmenin sürekliliği. Ankara: Toda Yayınları.
 • TDK. (2019, Mart 01.03.2019). Büyük Türkçe Sözlük. www.tdk.gov.t: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5c791a8b5d4661.93368831.
 • Tokat, B. (1998). Örgütlerde değişim ve değişimin yönetimi. Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Yayınları.
 • Töremen, F. (2002). Eğitim örgütlerinde değişimin engel ve nedenleri . Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1). 185-202.
 • Yıldız , K. (2012). Yöneticilerin değişimi yönetme yeterlikleri. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 177-192.
Primary Language tr
Subjects Religion
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4605-5205
Author: Şükrü KEYİFLİ

Dates

Application Date : April 13, 2019
Acceptance Date : June 5, 2019
Publication Date : June 27, 2019

Bibtex @research article { tudear589667, journal = {Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-9845}, eissn = {2636-7807}, address = {tudear@gmail.com}, publisher = {Mehmet BAHÇEKAPILI}, year = {2019}, volume = {0}, pages = {167 - 187}, doi = {}, title = {İMAM-HATİP OKULU MÜDÜRLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİĞİ}, key = {cite}, author = {Keyifli, Şükrü} }
APA Keyifli, Ş . (2019). İMAM-HATİP OKULU MÜDÜRLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİĞİ . Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , 0 (7) , 167-187 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tudear/issue/46963/589667
MLA Keyifli, Ş . "İMAM-HATİP OKULU MÜDÜRLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİĞİ" . Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 0 (2019 ): 167-187 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tudear/issue/46963/589667>
Chicago Keyifli, Ş . "İMAM-HATİP OKULU MÜDÜRLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİĞİ". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 0 (2019 ): 167-187
RIS TY - JOUR T1 - İMAM-HATİP OKULU MÜDÜRLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİĞİ AU - Şükrü Keyifli Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 167 EP - 187 VL - 0 IS - 7 SN - 2149-9845-2636-7807 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi İMAM-HATİP OKULU MÜDÜRLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİĞİ %A Şükrü Keyifli %T İMAM-HATİP OKULU MÜDÜRLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİĞİ %D 2019 %J Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi %P 2149-9845-2636-7807 %V 0 %N 7 %R %U
ISNAD Keyifli, Şükrü . "İMAM-HATİP OKULU MÜDÜRLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİĞİ". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 0 / 7 (June 2019): 167-187 .
AMA Keyifli Ş . İMAM-HATİP OKULU MÜDÜRLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİĞİ. TUDEAR. 2019; 0(7): 167-187.
Vancouver Keyifli Ş . İMAM-HATİP OKULU MÜDÜRLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİĞİ. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 2019; 0(7): 167-187.
IEEE Ş. Keyifli , "İMAM-HATİP OKULU MÜDÜRLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİĞİ", Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, vol. 0, no. 7, pp. 167-187, Jun. 2019