Türkiye Fotogrametri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2687-6590 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Mersin University |


Türkiye Fotogrametri Dergisi Uluslarası indekslerde taranan TÜRKÇE yayınlanaHakemli bilimsel bir dergidir.

Türkiye Fotogrametri Dergisi bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak Fotogrametri alanındaki yeniliklerle ilgili yapılan çalışmaları yayınlayan bir dergi olup derginin yayın dili  TÜRKÇE dir. 

Türkiye Fotogrametri Dergisi :Hava Fotogrametrisi, Yersel Fotogrametri, İnsansız hava araçları (IHA) uygulamaları, Mobil haritalama uygulamaları, Fotogrametrik sensor kalibrasyonu, 3D sensor teknolojisi, Fotogrametrik amaçlı Görüntü işleme (Görüntü eşleme, detay çıkarma, radyometrik yöntemler, sınıflandırma), 3D modelleme ve yeniden oluşturma, Nokta bulutu işleme, Sanal Gerçeklik, Fotogrametrik Ürün elde etmede Arazi/obje modellemesi, Fotogrametrik Yöneltme işlemleri, Havai Nirengi, 3D amaçlı veri tabanı modellemesi, Sensörlerin geometrik modelleri, ile ilgili makaleleri yayınlamaktadır.Türkiye Fotogrametri Dergisi Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Dergimizde Tüm Yazarlar için  ORCID ID numarası zorunludur. ORCID iD  numaranızı  https://orcid.org/register  adresinden alabilirsiniz

Creative Commons Attribution ShareAlike license icon

Türkiye Fotogrametri Dergisi   Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. tarafından lisanslanmıştır.

Türkiye Fotogrametri Dergisi

e-ISSN 2687-6590 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Mersin University |
Cover Image


Türkiye Fotogrametri Dergisi Uluslarası indekslerde taranan TÜRKÇE yayınlanaHakemli bilimsel bir dergidir.

Türkiye Fotogrametri Dergisi bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak Fotogrametri alanındaki yeniliklerle ilgili yapılan çalışmaları yayınlayan bir dergi olup derginin yayın dili  TÜRKÇE dir. 

Türkiye Fotogrametri Dergisi :Hava Fotogrametrisi, Yersel Fotogrametri, İnsansız hava araçları (IHA) uygulamaları, Mobil haritalama uygulamaları, Fotogrametrik sensor kalibrasyonu, 3D sensor teknolojisi, Fotogrametrik amaçlı Görüntü işleme (Görüntü eşleme, detay çıkarma, radyometrik yöntemler, sınıflandırma), 3D modelleme ve yeniden oluşturma, Nokta bulutu işleme, Sanal Gerçeklik, Fotogrametrik Ürün elde etmede Arazi/obje modellemesi, Fotogrametrik Yöneltme işlemleri, Havai Nirengi, 3D amaçlı veri tabanı modellemesi, Sensörlerin geometrik modelleri, ile ilgili makaleleri yayınlamaktadır.Türkiye Fotogrametri Dergisi Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Dergimizde Tüm Yazarlar için  ORCID ID numarası zorunludur. ORCID iD  numaranızı  https://orcid.org/register  adresinden alabilirsiniz

Creative Commons Attribution ShareAlike license icon

Türkiye Fotogrametri Dergisi   Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. tarafından lisanslanmıştır.