Aim & Scope

Türkiye Fotogrametri Dergisinin amacı

Fotogrametri ile yapılan tüm bilimsel çalışmaları ve uygulamaları  yayınlamak.  

Türkiye Fotogrametri Dergisinin kapsamı 

Hava Fotogrametrisi

Yersel Fotogrametri

İnsansız hava araçları (IHA) uygulamaları

Mobil haritalama uygulamaları

Fotogrametrik sensor kalibrasyonu

3D sensor teknolojisi

Fotogrametrik amaçlı Görüntü işleme (Görüntü eşleme,detay çıkarma,radyometrik yöntemler,sınıflandırma) 

3D modelleme ve yenidenoluşturma

Nokta bulutu işleme

Sanal Gerçeklik

Fotogrametrik Ürün elde etmede Arazi/obje modellemesi

Fotogrametrik Yöneltme işlemleri

Havai Nirengi

3D amaçlı veri tabanı modellemesi

Sensörlerin geometrik modeller

Sınıflandırma


Period Months
June December