Editör

Prof.Dr. Murat YAKAR, Mersin Üniversitesi


Adress: Mersin Universitesi Muhendislik Fakultesi Harita Bolumu Yenisehir Mersin-33343 TURKEY

Contact email: myakar@mersin.edu.tr

Telephone: +90 324 361 00 33 / 17355

Faks: +90 324 361 00 32

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Ü. Ali ULVİ, Mersin Üniversitesi   (aliulvi@mersin.edu.tr)

Yayın veya Danışma Kurulu

Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER, İstanbul Teknik Üniversitesi    (seker@itu.edu.tr)

Prof. Dr. Hacı Murat YILMAZ, Aksaray Üniversitesi                (hmyilmaz@aksaray.edu.tr)

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ, Uludağ Üniversitesi                      (calyilmaz@uludag.edu.tr)

Prof. Dr. Abdurrahman GEYMEN, Erciyes Üniversitesi            (ageymen@erciyes.edu.tr)

Prof. Dr. Ferruh YILDIZ, Konya Teknik Üniversitesi                    (fyildiz@ktun.edu.tr)

Editör Kurulu

Prof. Dr. Bülent BAYRAM,  Yıldız Teknik Üniversitesi    (bayram@yildiz.edu.tr)

Prof. Dr. Erkan BEŞDOK, Erciyes Üniversitesi                   (ebesdok@erciyes.edu.tr)

Prof. Dr. Gönül TOZ, İstanbul Teknik Üniversitesi            (tozg@itu.edu.tr)

Prof. Dr. Cem GAZİOĞLU, İstanbul Üniversitesi        (cemga@istanbul.edu.tr)

Prof. Dr. Fevzi KARSLI, Karadeniz Teknik Üniversitesi    (fkarsli@ktu.edu.tr)

Prof. Dr. Çiğdem GÖKSEL, İstanbul Teknik Üniversitesi    (goksel@itu.edu.tr)

Prof. Dr. Semra ALYILMAZ, Atatürk Üniversitesi                    (semraalyilmaz@uludag.edu.tr)

Prof. Dr. İbrahim YILMAZ, Afyon Kocatepe Üniversitesi     (iyilmaz@aku.edu.tr)

Prof. Dr. Ömer MUTLUOĞLU, Konya Teknik Üniversitesi   (omutluaglu@ktun.edu.tr)

Prof. Dr. Tarık TÜRK, Cumhuriyet Üniversitesi            (tturk@cumhuriyet.edu.tr)

Prof. Dr. Umut Güneş Sefercik Gebze Teknik Üniversitesi    (sefercikgtu.edu.tr)

Prof. Dr. Ferruh YILMAZTÜRK, Aksaray Üniversitesi      (yilmazturk@aksaray.edu.tr)

Prof. Dr. Arzu ERENER, Kocaeli Üniversitesi (arzu.erener@kocaeli.edu.tr)

Doç. Dr. Sultan KOCAMAN GÖKÇEOĞLU, Hacettepe Üniversitesi      (sultankocaman@hacettepe.edu.tr)

Doç. Dr. Ozan ARSLAN, Kocaeli Üniversitesi            (oarslan@kocaeli.edu.tr)

Doç. Dr. Tekin SUSAM, Gaziosmanpaşa Üniversitesi        (tekin.susam@gop.edu.tr)

Doç. Dr. Zaide DURAN, İstanbul Teknik Üniversitesi          (duranza@itu.edu.tr)

Doç. Dr. Bahadır ERGÜN, Gebze Teknik Üniversitesi        (bergungtu.edu.tr)

Doç. Dr. Cevdet Coşkun AYDIN, Hacettepe Üniversitesi    (ceaydin@hacettepe.edu.tr)

Doç. Dr. Güler YALÇIN, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Doç. Dr. Murat UYSAL, Afyon Kocatepe Üniversitesi       (muysal@aku.edu.tr)

Doç. Dr. Eminnur Topsakal AYHAN, Karadeniz Teknik Üniversitesi    (eayhan@ktu.edu.tr)

Doç. Dr. Ali Özgün OK, Hacettepe Üniversitesi     (ozgunok@hacettepe.edu.tr)

Doç. Dr. Cumhur ŞAHİN, Gebze Teknik Üniversitesi      (csahin@gtu.edu.tr)

Dr. Öğr. Ü. Taner ÜSTÜNTAŞ , Kocaeli Üniversitesi     (taner.ustuntas@kocaeli.edu.tr)

Dr. Öğr. Ü. Aycan Murat MARANGOZ, Bülent Ecevit Üniversitesi     (aycanmarangoz @beun.edu.tr)

Dr. Öğr. Ü., Nizar POLAT, Harran Üniversitesi      (nizarpolat@harran.edu.tr)

Dr. Öğr. Ü., Ahmet Emin KARKINLI, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi      (akarkinli@ohu.edu.tr)

Dr. Öğr. Ü., Mehmet Güven KOÇAK, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi      (mehmetguven.kocak@ikcu.edu.tr)

Dr. Öğr. Ü., Mahir Serhan TEMİZ, Uşak Üniversitesi      (mahir.temiz@usak.edu.tr)

Dr. Öğr. Ü., Lütfiye KARASAKA, Konya Teknik Üniversitesi      (lkarasaka@ktun.edu.tr)

Dr. Öğr. Ü., Mustafa DİHKAN, Karadeniz Teknik Üniversitesi      (mdihkan@ktu.edu.tr)

Dr. Öğr. Ü. Süleyman Sefa BİLGİLİOĞLU, Aksaray Üniversitesi        (sbilgilioglu@aksaray.edu.tr)

Dr. Öğr. Ü., Hatice Çatal REİS, Gümüşhane Üniversitesi      (hcatal@gumushane.edu.tr)

Dr. Öğr. Ü., Umut AYDAR ,Çanakkale 18 Mart Üniversitesi      (umutaydar@comu.edu.tr)

Dil Editörü

Prof.Dr. Cengiz ALYILMAZ, Uludağ Üniversitesi

Mizanpaj

Res. Assist. Aydın ALPTEKİN

Turkey
aydinalptekin@mersin.edu.tr
Subjects: Applied Geology
About: Engineering Geology
Institution: Mersin University
URL: http://mersin.edu.tr/akademik/fen-bilimleri-enstitusu/anabilim-dallari/jeoloji-muhendisligi-anabilim-dali/ogretim-elemanlari/aydinalptekin

Res. Assist. Yunus KAYA

Turkey
yunuskaya@harran.edu.tr
ORCID: 0000-0003-2319-4998
Subjects: Remote Sensing,Photogrametry,Geomatic Engineering
Institution: HARRAN UNIVERSITY