Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Harran Ören Yeri Arkeolojik Kazı Alanınındın Çıkarılan Bazı Küçük Arkeolojik Buluntuların Fotogrametrik Olarak 3B Modellenmesi

Year 2020, Volume: 2 Issue: 2, 55 - 59, 29.12.2020

Abstract

Antik yerleşimler ve tarihi eserler açısından Türkiye’nin en zengin illerinden biri olan Şanlıurfa, dünyanın ilk üniversitesinin bulunduğuna inanılan Harran antik şehrini de barındırmaktadır. Harran ilçesinde yer alan etrafı surlarla çevrili bu antik yerleşim yerinde yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda birçok yapı ve tarihi eser gün yüzüne çıkarılmıştır. Değişken boyutlarda bulunan eserler klasik arkeolojik yöntemlerle belgelenerek, sergilenmek veya muhafaza altına alınmak üzere Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi envanterine alınmıştır. Klasik belgelemelerin yanında tarihi eserlerin Fotogrametrik yöntemlerle 3 boyutlu modellenerek dijital olarak ayrıntılı bir biçimde kayıt altına alınması eserlerin gelecek nesillere daha sağlıklı ulaştırılması anlamında bazı önemli avantajları da yanında getirecektir. Bu çalışmada, Harran antik kentinde arkeolojik çalışmalarla ortaya çıkarılmış çeşitli boyutlardaki arkeolojik buluntular Fotogrametrik yöntemlerle modellenmiş ve dijital olarak ayrıntılı bir biçimde kayıt altına alınmıştır. Bu modeller, sonraki çalışmalarda sanal müze ve katalog oluşturma çalışmalarında kullanılacaktır. 

Supporting Institution

Harran Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi

Thanks

Harran Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimine desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

References

 • Binici, H., Binici, F., Akcan, M., Yardim, Y., Mustafaraj, E., & Corradi, M. (2020). Physical–Mechanical and Mineralogical Properties of Fired Bricks of the Archaeological Site of Harran, Turkey. Heritage, 3(3), 1018-1034.
 • Fonstad, M. A., Dietrich, J., T., Courville, B. C., Jensen, J. L., Carbonneau P. E., 2013. Topographic structure from motion: a new development in photogrammetric measurement. Eart. Surf. Process. Landforms, 38, pp. 421-430.
 • Freely, J. A History of Ottoman Architecture; WIT Press: Southampton, UK, 2011.
 • Gray, E.W.; Sherwin-White, S.M.; van der Spek, R.J. Carrhae; Oxford Research Encyclopedia of Classics:
 • Green, S., Bevan A., Shapland, M., 2014. A comparative assessment of structure from motion methods for archaeological research. Journal of Archaeological Science, 46, pp. 173-181.
 • Mutlu S. İ. (2019), “2014-2018 Yılları Arasında Harran Höyük Kazısı’nda Bulunan Erken ve Orta Tunç Çağı Pişmiş Toprak Figürinleri”, Harran ve Çevresi, Arkeoloji, Ed. M.Önal, S.İ.Mutlu, S.Mutlu. Şanlıurfa 2019: 361-418. ISBN 978-975-7394-55-6, ŞURKAV Yayınları, 191-210. Oxford, UK, 2015.
 • Önal M. (2015) Harran Örenyeri 2015 Yılı Arkeolojik Çalışmaları, Şanlıurfa Kültür Sanat ve Turizm Dergisi, sayı: 24, Ocak 2015.
 • Sampson, G. Defeat of Rome in the East: Crassus, the Parthians, and the Disastrous Battle of Carrhae, 53 BC; Pen & Sword Military: Barnsley, UK, 2008.
 • Senol, H. I., Erdogan, S., Onal, M., Ulukavak, M., Memduhoglu, A., Mutlu, S., ... & Yilmaz, M. (2017). 3D MODELING OF A BAZAAR IN ANCIENT HARRAN CITY USING LASER SCANNING TECHNIQUE. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, 42.
 • Şanlıoğlu İ., Zeybek M., ve Karauğuz G. (2013). Photogrammetric Survey and 3D Modeling of Ivriz Rock Relief in Late Hittite Er. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 13, No 2
 • Şenol, H. İ., MEMDUHOGLU, A., & Ulukavak, M. Multi instrumental documentation and 3D modelling of an archaeological site: a case study in Kizilkoyun Necropolis Area. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 11(3), 1241-1250.
 • Turkish Archaeonews. Çevrimiçi: https://turkisharchaeonews.net/site/harran (Erişim tarihi: 10 July 2020)
 • Ulvi̇, A., & Yiğit, A. Y. (2019). Kültürel Mirasın Dijital Dokümantasyonu: Taşkent Sultan Çeşmesinin Fotogrametrik Teknikler Kullanarak 3b Modelinin Yapılması. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 1(1), 1-6.
 • Ulvi, A., Yakar, M., YİĞİT, A. Y., & Kaya, Y. (2020). İHA ve Yersel Fotogrametrik Teknikler Kullanarak Aksaray Kızıl Kilise’nin 3 Boyutlu Nokta Bulutu ve Modelinin Üretilmesi. Geomatik Dergisi, 5(1), 22-30.
 • Ulvi, A., Yakar, M., Yiğit, A., & Kaya, Y. (2019). The Use of Photogrammetric Techniques in Documenting Cultural Heritage: The Example of Aksaray Selime Sultan Tomb. Universal Journal Of Engineering Science, 7(3), 64-73.
 • Yakar, M., Kabadayı, A., Yiğit, A. Y., Çıkıkcı, K., Kaya, Y., & Catin, S. S. (2016). Emir Saltuk Kümbeti Fotogrametrik Rölöve Çalişmasi Ve 3Boyutlu Modellenmesi. Geomatik, 1(1), 14-18.
 • Yakar, Murat, Osman Orhan, Ali Ulvi, Abdurahman Yasin Yiğit, and Mehmet Mesut Yüzer. "Sahip Ata Külliyesi Rölöve Örneği." TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10 (2015).

3D Modeling of Some Small Archaeological Finds Extracted from the Harran Ruins Archaeological Excavation Site with Photogrammetry Technic

Year 2020, Volume: 2 Issue: 2, 55 - 59, 29.12.2020

Abstract

Şanlıurfa is one of Turkey's richest province in terms of ancient settlements and historical monuments and it is also home to the ancient city of Harran which is believed to host the world’s first university. Many structures and historical artifacts were unearthed as a result of the archaeological studies carried out in this ancient settlement surrounded by walls in Harran district. Historical artifacts of varying sizes have been documented by classical archaeological methods and taken into the inventory of the Şanlıurfa Archeology Museum for exhibition and protection. In addition to classical documentation, 3D modeling of historical artifacts with photogrammetric methods and digitally recording will bring some important advantages in terms of delivering the artifacts to future generations in a sensible way. In this study, historical artifacts of various sizes unearthed in archaeological studies in the ancient city of Harran were modeled with photogrammetric methods and digitally recorded in detail. These models will be used in future studies to create virtual museums and catalogs.

References

 • Binici, H., Binici, F., Akcan, M., Yardim, Y., Mustafaraj, E., & Corradi, M. (2020). Physical–Mechanical and Mineralogical Properties of Fired Bricks of the Archaeological Site of Harran, Turkey. Heritage, 3(3), 1018-1034.
 • Fonstad, M. A., Dietrich, J., T., Courville, B. C., Jensen, J. L., Carbonneau P. E., 2013. Topographic structure from motion: a new development in photogrammetric measurement. Eart. Surf. Process. Landforms, 38, pp. 421-430.
 • Freely, J. A History of Ottoman Architecture; WIT Press: Southampton, UK, 2011.
 • Gray, E.W.; Sherwin-White, S.M.; van der Spek, R.J. Carrhae; Oxford Research Encyclopedia of Classics:
 • Green, S., Bevan A., Shapland, M., 2014. A comparative assessment of structure from motion methods for archaeological research. Journal of Archaeological Science, 46, pp. 173-181.
 • Mutlu S. İ. (2019), “2014-2018 Yılları Arasında Harran Höyük Kazısı’nda Bulunan Erken ve Orta Tunç Çağı Pişmiş Toprak Figürinleri”, Harran ve Çevresi, Arkeoloji, Ed. M.Önal, S.İ.Mutlu, S.Mutlu. Şanlıurfa 2019: 361-418. ISBN 978-975-7394-55-6, ŞURKAV Yayınları, 191-210. Oxford, UK, 2015.
 • Önal M. (2015) Harran Örenyeri 2015 Yılı Arkeolojik Çalışmaları, Şanlıurfa Kültür Sanat ve Turizm Dergisi, sayı: 24, Ocak 2015.
 • Sampson, G. Defeat of Rome in the East: Crassus, the Parthians, and the Disastrous Battle of Carrhae, 53 BC; Pen & Sword Military: Barnsley, UK, 2008.
 • Senol, H. I., Erdogan, S., Onal, M., Ulukavak, M., Memduhoglu, A., Mutlu, S., ... & Yilmaz, M. (2017). 3D MODELING OF A BAZAAR IN ANCIENT HARRAN CITY USING LASER SCANNING TECHNIQUE. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, 42.
 • Şanlıoğlu İ., Zeybek M., ve Karauğuz G. (2013). Photogrammetric Survey and 3D Modeling of Ivriz Rock Relief in Late Hittite Er. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 13, No 2
 • Şenol, H. İ., MEMDUHOGLU, A., & Ulukavak, M. Multi instrumental documentation and 3D modelling of an archaeological site: a case study in Kizilkoyun Necropolis Area. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 11(3), 1241-1250.
 • Turkish Archaeonews. Çevrimiçi: https://turkisharchaeonews.net/site/harran (Erişim tarihi: 10 July 2020)
 • Ulvi̇, A., & Yiğit, A. Y. (2019). Kültürel Mirasın Dijital Dokümantasyonu: Taşkent Sultan Çeşmesinin Fotogrametrik Teknikler Kullanarak 3b Modelinin Yapılması. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 1(1), 1-6.
 • Ulvi, A., Yakar, M., YİĞİT, A. Y., & Kaya, Y. (2020). İHA ve Yersel Fotogrametrik Teknikler Kullanarak Aksaray Kızıl Kilise’nin 3 Boyutlu Nokta Bulutu ve Modelinin Üretilmesi. Geomatik Dergisi, 5(1), 22-30.
 • Ulvi, A., Yakar, M., Yiğit, A., & Kaya, Y. (2019). The Use of Photogrammetric Techniques in Documenting Cultural Heritage: The Example of Aksaray Selime Sultan Tomb. Universal Journal Of Engineering Science, 7(3), 64-73.
 • Yakar, M., Kabadayı, A., Yiğit, A. Y., Çıkıkcı, K., Kaya, Y., & Catin, S. S. (2016). Emir Saltuk Kümbeti Fotogrametrik Rölöve Çalişmasi Ve 3Boyutlu Modellenmesi. Geomatik, 1(1), 14-18.
 • Yakar, Murat, Osman Orhan, Ali Ulvi, Abdurahman Yasin Yiğit, and Mehmet Mesut Yüzer. "Sahip Ata Külliyesi Rölöve Örneği." TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10 (2015).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Nizar POLAT
HARRAN UNIVERSITY
0000-0002-6061-7796
Türkiye


Mehmet ÖNAL
HARRAN UNIVERSITY
0000-0002-5182-4443
Türkiye


Fred Barış ERNST
HARRAN UNIVERSITY
0000-0002-7568-2582
Türkiye


Halil İbrahim ŞENOL
HARRAN UNIVERSITY
0000-0003-0235-5764
Türkiye


Abdulkadir MEMDUHOGLU
HARRAN UNIVERSITY
0000-0002-9072-869X
Türkiye


Semih MUTLU
HARRAN UNIVERSITY
0000-0003-2920-6275
Türkiye


Süheyla İrem MUTLU
HARRAN UNIVERSITY
0000-0001-7935-2890
Türkiye


Mehmet BUDAN This is me
HARRAN UNIVERSITY
0000-0002-7423-3216
Türkiye


Mutalip TURGUT This is me
HARRAN UNIVERSITY
0000-0003-4694-4173
Türkiye


Hüseyin KARA This is me
HARRAN UNIVERSITY
0000-0002-9506-3922
Türkiye

Project Number 20070
Publication Date December 29, 2020
Submission Date December 4, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA
POLAT, N., ÖNAL, M., ERNST, F. B., ŞENOL, H. İ., et al. (2020). Harran Ören Yeri Arkeolojik Kazı Alanınındın Çıkarılan Bazı Küçük Arkeolojik Buluntuların Fotogrametrik Olarak 3B Modellenmesi. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 2(2), 55-59.
MLA
POLAT, Nizar et al. “Harran Ören Yeri Arkeolojik Kazı Alanınındın Çıkarılan Bazı Küçük Arkeolojik Buluntuların Fotogrametrik Olarak 3B Modellenmesi”. Türkiye Fotogrametri Dergisi, vol. 2, no. 2, 2020, pp. 55-59.
Chicago
POLAT, Nizar, Mehmet ÖNAL, Fred Barış ERNST, Halil İbrahim ŞENOL, Abdulkadir MEMDUHOGLU, Semih MUTLU, Süheyla İrem MUTLU, Mehmet BUDAN, Mutalip TURGUT, and Hüseyin KARA. “Harran Ören Yeri Arkeolojik Kazı Alanınındın Çıkarılan Bazı Küçük Arkeolojik Buluntuların Fotogrametrik Olarak 3B Modellenmesi”. Türkiye Fotogrametri Dergisi 2, no. 2 (December 2020): 55-59.
EndNote
POLAT N, ÖNAL M, ERNST FB, ŞENOL Hİ, MEMDUHOGLU A, MUTLU S, MUTLU Sİ, BUDAN M, TURGUT M, KARA H (December 1, 2020) Harran Ören Yeri Arkeolojik Kazı Alanınındın Çıkarılan Bazı Küçük Arkeolojik Buluntuların Fotogrametrik Olarak 3B Modellenmesi. Türkiye Fotogrametri Dergisi 2 2 55–59.
ISNAD
POLAT, Nizar et al. “Harran Ören Yeri Arkeolojik Kazı Alanınındın Çıkarılan Bazı Küçük Arkeolojik Buluntuların Fotogrametrik Olarak 3B Modellenmesi”. Türkiye Fotogrametri Dergisi 2/2 (December 2020), 55-59.
AMA
POLAT N, ÖNAL M, ERNST FB, ŞENOL Hİ, MEMDUHOGLU A, MUTLU S, MUTLU Sİ, BUDAN M, TURGUT M, KARA H. Harran Ören Yeri Arkeolojik Kazı Alanınındın Çıkarılan Bazı Küçük Arkeolojik Buluntuların Fotogrametrik Olarak 3B Modellenmesi. Türkiye Fotogrametri Dergisi. December 2020;2(2):55-59.
Vancouver
POLAT N, ÖNAL M, ERNST FB, ŞENOL Hİ, MEMDUHOGLU A, MUTLU S, MUTLU Sİ, BUDAN M, TURGUT M, KARA H. Harran Ören Yeri Arkeolojik Kazı Alanınındın Çıkarılan Bazı Küçük Arkeolojik Buluntuların Fotogrametrik Olarak 3B Modellenmesi. Türkiye Fotogrametri Dergisi. 2020;2(2):55-9.
IEEE
N. POLAT, “Harran Ören Yeri Arkeolojik Kazı Alanınındın Çıkarılan Bazı Küçük Arkeolojik Buluntuların Fotogrametrik Olarak 3B Modellenmesi”, Türkiye Fotogrametri Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 55–59, 2020.
JAMA
POLAT N, ÖNAL M, ERNST FB, ŞENOL Hİ, MEMDUHOGLU A, MUTLU S, MUTLU Sİ, BUDAN M, TURGUT M, KARA H. Harran Ören Yeri Arkeolojik Kazı Alanınındın Çıkarılan Bazı Küçük Arkeolojik Buluntuların Fotogrametrik Olarak 3B Modellenmesi. Türkiye Fotogrametri Dergisi. 2020;2:55–59.