Volume: 3 Issue: 2, 12/15/21

Year: 2021

Türkiye Fotogrametri Dergisinin amacı

Fotogrametri ile yapılan tüm bilimsel çalışmaları ve uygulamaları  yayınlamak.  

Türkiye Fotogrametri Dergisinin kapsamı 

Hava Fotogrametrisi

Yersel Fotogrametri

İnsansız hava araçları (IHA) uygulamaları

Mobil haritalama uygulamaları

Fotogrametrik sensor kalibrasyonu

3D sensor teknolojisi

Fotogrametrik amaçlı Görüntü işleme (Görüntü eşleme,detay çıkarma,radyometrik yöntemler,sınıflandırma) 

3D modelleme ve yenidenoluşturma

Nokta bulutu işleme

Sanal Gerçeklik

Fotogrametrik Ürün elde etmede Arazi/obje modellemesi

Fotogrametrik Yöneltme işlemleri

Havai Nirengi

3D amaçlı veri tabanı modellemesi

Sensörlerin geometrik modeller

Sınıflandırma


                  Türkiye Fotogrametri Dergisinin                                                          

Makale Şablonu                                  

Türkiye Fotogrametri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/tufod

Araştırma Makalesi

 

Başlık 12 punto cambria sola yaslı ve kalın

Title 12 font size cambria left aligned and bold

 

İsim Soyisim*1, İsim Soyisim2, İsim Soyisim3

 

1Üniversite, Fakülte, Bölüm, Şehir, Ülke

2Üniversite, Fakülte, Bölüm, Şehir, Ülke

3Üniversite, Fakülte, Bölüm, Şehir, Ülke

 

 

 

 

ÖZ

Anahtar Kelimeler:

Uzaktan Algılama

İHA

Fotogrametri

SYM

Kamera Kalibrasyonu

 

Cambria, 9 punto olan Öz’ün uzunluğu en çok 200 kelime olmalıdır. En az 3 en fazla 5 kelimeden oluşacak anahtar kelimeler sol tarafa yazılmalıdır. Matematiksel ifadeler öz’e dâhil edilmemelidir. Cambria, 9 punto olan Öz’ün uzunluğu en çok 200 kelime olmalıdır. En az 3 en fazla 5 kelimeden oluşacak anahtar kelimeler sol tarafa yazılmalıdır. Matematiksel ifadeler öz’e dâhil edilmemelidir. Cambria, 9 punto olan Öz’ün uzunluğu en çok 200 kelime olmalıdır. En az 3 en fazla 5 kelimeden oluşacak anahtar kelimeler sol tarafa yazılmalıdır. Matematiksel ifadeler öz’e dâhil edilmemelidir. Cambria, 9 punto olan Öz’ün uzunluğu en çok 200 kelime olmalıdır. En az 3 en fazla 5 kelimeden oluşacak anahtar kelimeler sol tarafa yazılmalıdır. Matematiksel ifadeler öz’e dâhil edilmemelidir. Cambria, 9 punto olan Öz’ün uzunluğu en çok 200 kelime olmalıdır. En az 3 en fazla 5 kelimeden oluşacak anahtar kelimeler sol tarafa yazılmalıdır. Matematiksel ifadeler öz’e dâhil edilmemelidir. Cambria, 9 punto olan Öz’ün uzunluğu en çok 200 kelime olmalıdır. En az 3 en fazla 5 kelimeden oluşacak anahtar kelimeler sol tarafa yazılmalıdır. Matematiksel ifadeler öz’e dâhil edilmemelidir. Cambria, 9 punto olan Öz’ün uzunluğu en çok 200 kelime olmalıdır.

 

 

 

ABSTRACT

Keywords:

Remote sensing

UAV

Photogrammetry

DEM

Camera Calibration

 

 

Cambria, 9 point Abstract should be at most 200 words.  Key words that will consist of at least 3 and maximum 5 words should be written on the left side. Mathematical expressions should not be included in essence. Cambria, 9 point Abstract should be at most 200 words.  Key words that will consist of at least 3 and maximum 5 words should be written on the left side. Mathematical expressions should not be included in essence. Cambria, 9 point Abstract should be at most 200 words.  Key words that will consist of at least 3 and maximum 5 words should be written on the left side. Mathematical expressions should not be included in essence. Cambria, 9 point Abstract should be at most 200 words.  Key words that will consist of at least 3 and maximum 5 words should be written on the left side. Mathematical expressions should not be included in essence. Cambria, 9 point Abstract should be at most 200 words.  Key words that will consist of at least 3 and maximum 5 words should be written on the left side. Mathematical expressions should not be included in essence. Cambria, 9 point Abstract should be at most 200 words. 

 

 1.    GİRİŞ (CAMBRIA, BÜYÜK HARF, KALIN 10 PUNTO)

 

İçerik 2 sütun halinde Cambria olarak 10 punto halinde yazılmalıdır. Her paragrafın ilk satırı 0.7 cm içeriden başlamalıdır.

Makale, bilimsel bir dille, farklı disiplinlerdeki ispata dayalı bilgiler ve mantıksal tartışmaların birleştirilmesi ile oluşan fikirleri içeren ve makalenin temel amaç ve yaklaşımlarını ifade eden bir giriş bölümü ile başlamalıdır. Bu bölüm tüm okuyucular dikkate alınarak yazılmalıdır. Teknik terimler, semboller ve kısaltmalar makalede ilk kullanıldıklarında tanımlanmalıdır [1].

Makalenin ana bölüm başlıkları Giriş, Yöntem, Bulgular ve Sonuçlar olmak üzere numaralandırılmış şekilde, iki yana yaslı, 10 punto, kalın ve büyük harflerle yazılmalıdır.

Bu şablon, “başlıklar, öz, metinler, paragraflar, tablo vb. yapıların” nasıl olması gerektiğini gösteren stilleri içermektedir (Şablonun en sonunda stil tablosunda hangi bölümde hangi biçime uygun stilin uygulanacağı belirtilmiştir). Yazar(lar)ın bu şablon dosyayı kullanmaları durumunda, yazı tipi ve boyutu, satır aralıkları, paragraflar öncesi boşluklar, girintiler vb gibi ayarlar stillerde yapıldığı için herhangi bir ayar değişikliğinin yapılması gerekmeyecektir. Eğer metinleri kopyala yapıştır yaparken sorun yaşamamak ya da yazı biçimiyle ilgili bir sorun yaşamamanız için şablonun tamamından ve en son bölümde yer alan “Makeleye Stillerin Uygulanması” kısmından faydalanabilirsiniz.

 

2.       YÖNTEM (CAMBRIA, BÜYÜK HARF, KALIN 10 PUNTO)

 

İçerik 2 sütun halinde Cambria olarak 10 punto halinde yazılmalıdır.

“Giriş” bölümünü sırasıyla “Yöntem”, “Bulgular”, “Sonuçlar ve Tartışma” bölümleri izlemelidir.

Makale MS Office Word programında uzantısı .doc ya da docx olacak şekilde kaydedilmelidir. Metin, A4 boyutuna üst, alt, boşluk 2 cm,  sağ ve sol boşluk 2 cm. bırakılarak tek satır aralıklı yazılmalıdır. Cambria yazı karakteri kullanılmalı ve çift sütun olmalıdır. Sayfa numarası verilmemelidir. Paragraf başı yapılmamalıdır.

Belirtilen yazım esaslarına uygun olarak hazırlanan ve inceleme kurulu tarafından onaylanan makaleler yayımlanır.

 

2.1.   Alt Başlıklar (Cambria, Kelime ilk Harfi Büyük, Kalın 10 Punto)

 

İçerik 2 sütun halinde Cambria olarak 10 punto halinde yazılmalıdır.

İkinci düzey başlıklar numaralandırılmış ve sola dayalı, 10 punto, ilk harfleri büyük, kalın olarak yazılmalıdır. Kendinden önceki paragraftan bir satır boşluk ile ayrılmalıdır. Biçimlendirmeyi bozmadan bu kısmı silip makale metnini yazabilirsiniz.

Metin içerisinde paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır.

 

2.2.   Alt Başlıklar (Cambria, Kelime ilk Harfi Büyük, Kalın 10 Punto)

 

İkinci düzey başlıklar numaralandırılmış ve sola dayalı, 10 punto, ilk harfleri büyük, kalın olarak yazılmalıdır. Kendinden önceki paragraftan bir satır boşluk ile ayrılmalıdır. Biçimlendirmeyi bozmadan bu kısmı silip makale metnini yazabilirsiniz.

 

Şekil 1. Şekil isimleri, şeklin altında Cambria 10 punto (2 sütuna sığmaması halinde şekil yada tablolar tek sütun yapılabilir)

 

Şekiller sola dayalı olmalı ve rakamlarla numaralandırılmalıdır. Şekil başlığı numarası ile birlikte, 10 punto, şeklin altında, ilk kelimenin baş harfi büyük sola ve sağa dayalı yazılmalıdır. Kalın veya eğik yazı şeklinde olmamalıdır. Şekil numarasından sonra nokta işareti konup şekil adı yazılmalıdır. Şekil adı yazıldıktan sonra nokta konulmamalıdır.

Şekil içindeki yazılar ise 9 punto olmalıdır. Şekil ile şekil başlığı arasında boşluk, bırakılmamalıdır. Şeklin başlığı, şeklin altında yer almalıdır. Kaynak kullanılmış ise parantez içinde şekil altına yazılmalıdır. Şekillere, metin içinde mutlaka atıfta bulunulmalıdır. Şekilden önce ve sonra metin ile şekil arasındaki boşluk 1 satır olmalıdır.

 

2.2.1.   Alt başlıklar (Cambria, sadece ilk harf büyük, kalın 10 punto)

 

Sola dayalı, 10 punto,  sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak biçimde yazılmalıdır. Kendinden önceki paragraftan bir satır boşluk ile ayrılmalıdır.

 

3.       BULGULAR (CAMBRIA, BÜYÜK HARF, KALIN 10 PUNTO)

 

Kullanılacak referanslar, tablolar, şekiller APA 6’ya uygun şekilde hazırlanmalıdır. Yazım kuralları ve APA’ya uygun olmayan makaleler ilk aşamada editör tarafından yapılan değerlendirmede elenir. Referanslarınızı gözden geçirmeniz ve APA 6'ya uygunluğunu kontrol etmeniz gerekmektedir. Tablolara, tablo numarasıyla birlikte metin içinde mutlaka atıfta bulunulmalıdır.

 

Tablo 1. Tablo isimleri şeklin üstünde Cambria 10 punto (2sütuna sığmaması halinde şekil yada tablolar tek sütun yapılabilir)

 

N

Ss

Sd

Choen d

t

A grubu

137

85.3

20

305

1.5

2.7

B grubu

170

91.8

21.

 

*p<0.05

 

Tablolar, rakamla numaralandırılmalı ve Tablo başlığı tablonun üstünde ilk kelimenin baş harfi büyük, sola ve sağa dayalı 10 punto ile yazılmalıdır. Tablo başlığı kalın veya eğik yazı şeklinde olmamalıdır. Tablo numarasından sonra nokta işareti konup tablo adı yazılmalıdır. Tablo adı yazıldıktan sonra nokta konulmamalıdır.

Tablo içi değerler/yazılar ise 9 punto olmalıdır. Tablo başlığı ile tablo arasında boşluk bırakılmamalıdır. Tablolar metin içinde tablo sayısı verilerek belirtilmelidir. Tablolar, metin içinde kullanıldıkları veya izleyen sayfada yer almalıdır. İlgili not ve kaynaklar, tablonun altında, “Not:” veya “Kaynak:” ifadelerinden sonra, belirtilmelidir. Tablodan önce ve sonra metin ile tablo arasındaki boşluk 1 satır olmalıdır.

 

4.       SONUÇLAR (CAMBRIA, BÜYÜK HARF, KALIN 10 PUNTO)

 

İçerik 2 sütun halinde Cambria olarak 10 punto halinde yazılmalıdır. Metin içerisinde kaynak gösterme şekilleri aşağıdaki gibi yapılmalıdır;

Tek Yazar

...(Yakar, 2011)

İki Yazar

...(Yakar ve Orhan, 2016)

Üç ve Üçten Fazla Yazar

...(Orhan ve ark., 2014)

İki Kaynaktan Yararlanma 

...(Orhan ve ark., 2016; Yakar, 2011)

Kaynakça, APA 6 Publication Manual yayın ilkelerine uygun olarak hazırlanmalıdır. Daha fazla bilgi için; http://www.apa.org bakınız. Kaynaklar başlık dahil 10 punto ile tek satır aralığında hiç boşluk bırakmadan alfabetik sıralı yazılmalıdır. Paragraf girintisi sağdan asılı 0.7 cm’dir.

Her kaynakçanın bu metinde gösterildiği şekilde ikinci ve daha sonraki satırlar içe 0.7 cm girintili olacak şekilde hazırlanmalıdır. Kaynaklar arası bir boşluk bırakılacaktır.

 

BİLGİLENDİRME/TEŞEKKÜR

 

Makaleye ait verilmesi gereken bilgilerin (destek, teşekkür vb.) okuyucu ile paylaşılacağı bölüm.

 

 

 

 

KAYNAKÇA

 

Orhan, O., Ekercin, S., & Dadaser-Celik, F. (2014). Use of landsat land surface temperature and vegetation indices for monitoring drought in the Salt Lake Basin Area, Turkey. The Scientific World Journal, 2014.

 

Yakar, M., ve Orhan, O. (2016). Investigating Land Surface Temperature Changes Using Landsat Data in Konya, Turkey. Proceedings of The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 16(6), 12-19.

 

Yakar, M. (2011). Using close range photogrammetry to measure the position of inaccessible geological features. In Experimental Techniques, 35 (1), 54-59.

 

YAYIN ETİĞİTÜRKİYE FOTOGRAMETRİ DERGİSİ, daha önce yayımlanmadan önce, sunulan tüm makaleler için intihal durumunu kontrol edecektir. Eğer intihal içeriği editörler tarafından tespit edilirse, yazarı yeniden yazmak için bilgilendirilecektir.Tüm makale iThenticate® tarafından taranarak intihal önlenecektir. Her halükarda, gönderilen orijinal yazı% 25 den fazlası intihal ise, o zaman makale reddedilecek ve aynı zamanda yazara bildirilecektir. Yayınlamak üzere TÜRKİYE FOTOGRAMETRİ DERGİSİ ne göndermeden önce içeriğinizi kontrol etmenizi ve intihal raporunu makalenize yüklemem esnasında eklemenizi önemle öneririz. İntihal, tamamen güvenilir olmasa da bazı ücretsiz intihal programları kullanılması önerilir.

TÜRKİYE FOTOGRAMETRİ DERGİSİ ‘nde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. TÜRKİYE FOTOGRAMETRİ DERGİSİ yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir.

Yayın Etiği Beyanı: Yayınlama sürecine dâhil olan tüm tarafların (yazarlar, yayın kurulu ve hakemler) etik davranış standartlarına uygun karar vermesi gerekir. Yüksek etik standartları garanti altına almak için Türkiye Fotogrametri Dergisi, tüm taraflar için uluslararası standartlar geliştirmiştir. Türkiye Fotogrametri Dergisi, tüm tarafların bu standartlara uymalarını beklemektedir. En iyi yayın etiği standartları desteklenir ve yayın yanlış uygulamalarına (publication malpractices) karşı mümkün olan tüm önlemler alınır. Türkiye Fotogrametri Dergisi yayıncı olarak, yayıncılığın tüm aşamalarında vesayet görevini son derece ciddiye alır, etik ve diğer sorumluluklarını kabul eder.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Geomatik Dergisi editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:


Yazarlar için Uluslararası Standartlar


Türkiye FotogrametriDergisi, bir makalenin tüm yazarlarından imzalı bir başvuru mektubu istemez ve yazarlara emir verici uygulamalarda bulunmaz. Türkiye Fotogrametri Dergisi'ne başvuran tüm yazarların uluslararası standartlara (Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) belirlediği etik ilkeler. https://publicationethics.org/) gönüllü olarak uyması beklenir.

Yazarlar, yazılarının orijinal eserleri olduğunu onaylamalıdır. İntihal, uydurmacılık, sahtecilik, yinelenen yayın, veri üretimi… yasaktır.
Yazarlar araştırmaya katılanlara fiziksel ve yasal zarar vermemelidirler ve psikolojik istismarda bulunmamalıdırlar. Ayrıca yazarlar araştırmalarına katılanlara özel yaşama gizlilik ve anonimlik garantisi vermelidirler.
Yazarlar araştırmayı destekleyen kişileri ya da kurumları (sponsor) tanımlanmalıdır.
Yazarlar, makalenin daha önce yayınlanmadığını ve şu anda başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilmediğini onaylamalıdır.
Yazarlar, yazılarının oluşturulmasında kullanılan tüm kaynakları kaynak listesine eklediğinden emin olmalıdır.
Bir yazar yayınlanmış eserinde önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu keşfettiğinde, derhal Dergi editörünü veya yayıncısını haberdar etmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle iş birliği yapmak zorundadır.
Yazarlar, herhangi bir çıkar çatışmasıyla ilgili durumu Türkiye Fotogrametri Dergisi’ne bildirmelidir.
Yayın Kurulu için Uluslararası Standartlar

Editörlerin ve Yayın Kurulunun üyelerinin Yayın Kurulu uluslararası standartlarına uyması gerekmektedir. Türkiye Fotogrametri Dergisi'nin editörünün ve yayın kurulu üyelerinin uluslararası standartlara (Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) belirlediği etik ilkeler. https://publicationethics.org/) gönüllü olarak uyması beklenir.

Yayın Kurulu, gönderilen tüm yazılara ilişkin bilgileri gizli tutmalıdır.
Yayın kurulu, gönderilen yazılar için yayın kararları almaktan sorumludur.
Yayın Kurulu, okuyucuların ve yazarların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf etmelidir.
Yayın Kurulu, Türkiye Fotogrametri Dergisi’nin kalitesini yükseltmek için çaba sarf etmelidir.
Yayın Kurulu bilimsel kaliteye ve orijinalliğe en üst düzeyde önem vermelidir.
Yayın Kurulu gerektiğinde düzeltmeler, açıklamalar, geri çekilmeler ve özürler yayınlamaya her zaman hazır olmalıdır.
Hakemler için Uluslararası Standartlar

Hakemlerin hakemlik davetini kabul ettikten sonra Hakemlik uluslararası standartlarına uyması gerekmektedir. Türkiye Fotogrametri Dergisi'nin hakemlerinin uluslararası standartlara (Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) belirlediği etik ilkeler. https://publicationethics.org/) gönüllü olarak uyması beklenir.

Hakemler yazıya ilişkin bilgileri gizli tutmalıdır.
Hakemler, makalenin yayınlanmasını reddetmek için sebep olabilecek tüm bilgileri Editör Kurulu'nun dikkatine sunmalıdır.
Hakemler, makaleleri bilimsellik açısından değerlendirmelidir.
Hakemler, yazıları yalnızca özgünlüklerine, önemlerine ve derginin alanlarına uygunluğuna göre objektif olarak değerlendirmelidirler.
Hakemler, herhangi bir çıkar çatışması hakkında Uluslararası Türk Edebiyat Kültürü Eğitimi Dergisi'ne bildirimde bulunmalıdır.
Tüm yazılar Türkiye Fotogrametri Dergisi tarafından iThenticate aracı kullanılarak intihal kontrolü altında tutulmaktadır. Yazarlar, öz-intihal dâhil, intihaldan kesinlikle kaçınmalıdır. Benzerlik raporunun %25’i geçen sonuçlarının bulunduğu yazılar Türkiye Fotogrametri Dergisi tarafından yayımlanmayacaktır. Türkiye Fotogrametri Dergisi'ne gönderilen makaleler orijinal olmalı ve basılmamalı veya başka bir yerde yayınlanmaya sunulmamalıdır.

Editör, makalelerin yayınlanmasını belirlemek ve kötü niyetli davranışları (misconduct) önlemek için gönderilen makaleleri iyice kontrol eder. Bir araştırma kötü niyetli olarak tanımlanırsa, editörün ve hakemlerin geri bildirimlerine göre, yazının geri çekilmesinden veya düzeltilmesinden ilgili yazar sorumludur.

Türkiye Fotogrametri Dergisi, editörlerin gönderilen yazıların orijinalliğini doğrulamasına yardımcı olan bir girişim olan CrossCheck'in bir üyesidir.Onay Politikası

Yazar veya yazarlar etik ve yasal standartlara uymalıdır ve araştırmaya katılanlara aşağıdaki koşullar bildirilmelidir:

Araştırmanıza katılanlar onlar hakkında bir araştırma yapılacağı konusunda bilgilendirilmelidir.

Araştırmanıza katılanlar, katılımın gönüllü olduğu, katılmayı reddetmenin bir cezası olmadığı ve katılımcıların herhangi bir zamanda ceza almadan çekilebilecekleri konusunda bilgilendirilmelidir.

Araştırmanıza katılanlar, araştırmanızın amacı ve araştırmada izleyeceğiniz prosedür hakkında bilgilendirilmelidir.

Araştırmanıza katılanlar, araştırma ile ilgili soruların yanıtları için size ulaşabilecekleri iletişim bilgileri konusunda bilgilendirilmelidir.

Araştırmanıza katılanlar, işbirliği yapmayı kabul etmeleri durumunda onları etkileyebilecek herhangi bir risk ve rahatsızlık varsa katılımcılara bildirilmesi gerekir.

Araştırmanıza katılanlar, katılımın olası doğrudan yararlarının (örneğin makalenin veya bölümün bir kopyasının alınması) olduğu konusunda bilgilendirilmelidir.


Araştırmanıza katılanlar, gizliliğinin nasıl korunacağı konusunda bilgilendirilmelidir.Editörler Etik Sorumluluklar1. Tüm yayınlar, yazarın cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık ve siyasi değerlerinden bağımsız olarak entelektüel içeriğine dayanılarak adalette değerlendirilir

2. Makalelerle ilgili bu bilgiler gizli tutulur.

3. Makaleye ilişkin gözlemlenen çıkar çatışmasının açıklanması gerekir.

4. Editör Kurulu, makalenin değerlendirmesini, dergi editör kurulu politikalarını ve intihal, hakaret ve telif hakkı ihlaline karşı yasal olarak yasaklanan maddeleri temel alarak, gönderilen makaleler için yayın kararları alma sorumluluğunu üstlenir.

Türkiye Fotogrametri dergisi için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.