Dergi Politikası

Açık Erişim Telif Hakkı Politikası

 

TÜRKİYE FOTOGRAMETRİ DERGİSİ bilimsel araştırmaları bilim camiasına ücretsiz sunmanın bilginin dünya genelinde paylaşımını artıracağı ve ve fotogrametri alanında gelişmeye daha çok katkı sağlayacağı ilkesini benimseyerek ÜCRETSİZ yayın politikasını seçmiştir. 

 Açık Erişim (Open access-OA) dergileri,  hukuki veya teknik engeller olmaksızın çevrimiçi olarak okuyucuya internet ortamında ulaşan bilimsel dergilerdir. Open Access (OA), sınırsız erişim ve yeniden kullanımın olanaklarını sunar. Bu nedenle açık erişim, mümkün olan en geniş kitleye ulaşma, tüm eserleri paylaşma ve bunları yeniden inşa etme ağını oluşturur.

TÜRKİYE FOTOGRAMETRİ DERGİSİ, “Budapeşte Açık Erişim Girişimi”'ni imzaladı ve "açıklık" ı standart haliyle açıkça kabul etmektedir.

Ayrıca, TÜRKİYE FOTOGRAMETRİ DERGİSİ  BOAI (Budapeşte Açık Erişim Girişimi) 'ne dahil edildiği için TÜRKİYE FOTOGRAMETRİ DERGİSİ, BOAI'a göre' 'Açık Erişim' 'tanımını da destekliyor:

            "“Its free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution, and the only role for copyright in this domain, should be to give authors control over the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited.”

TÜRKİYE FOTOGRAMETRİ DERGİSİ Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. tarafından lisanslanmıştır.TÜRKİYE FOTOGRAMETRİ DERGİSİ Telif Hakkı formunu aşağıdaki linkden indirebilirsiniz./ You can download copyright form from link

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/18845Yayın Dili

Dergi Türkçe  makaleleri yayınlamaktadır.

 

Yayın Sıklığı

Dergi Haziran ve  Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.


Yayın ucreti


TÜRKİYE FOTOGRAMETRİ  DERGİSİ'nde yayınlanan makaleler için hiçbir ücret alınmamaktadır.

There is no article processing or submission charges in this journal Makale Değerlendirme Süreci


TÜRKİYE FOTOGRAMETRİ DERGİSİ'nde KÖR HAKEMLİK uygulaması mevcuttur. Yayımlanmasına, hakemlerin görüşü doğrultusunda Dergi Editör ve Yayın Kurulu karar verir. Gönderilen makaleler yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Dergimizde yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu (bilimsel, mesleki, hukuki, etik v.b.) yazarlara aittir. Yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir ve referans gösterilmeden aktarılamaz. Araştırmacılar arasındaki bilimsel iletişimi oluşturmak amacıyla aşağıda nitelikleri açıklanan, başka bir yerde yayımlanmamış makaleler Türkçe  olarak kabul  edilmektedir.

Derginin odak ve kapsamına giren konularda daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve eş zamanlı olarak başka bir dergiye gönderilmemiş makaleler değerlendirme için kabul edilmektedir. Dergiye gönderilen makaleler ilk olarak editörler ve/veya yayın kurulu tarafından ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme sürecini geçen makaleler daha sonra yazar isim ve adresleri olmaksızın konusunda uzman hakemlere gönderilmekte ve en az üç hakem değerlendirmesinin sonuçlarına göre makalenin dergide basılıp basılmamasına karar verilmektedir. Hakem sonuçlarına göre yazarlardan düzeltme istenebilir ya da makale koşulsuz olarak ret edilebilir. Basıma kabul edilmiş makale basılmadan önce sorumlu yazara son defa kontrol edilmek üzere gönderilir. 10 gün içinde istenen düzeltmeleri dikkate alarak sorumlu yazar tarafından kontrol edilmiş ve geri gönderilmiş makaleler dergide basılır.

        Aynı makale farklı dergilerdeki yazıları kabul edilmeyecektir

        Fotogrametri  kapsamı dışındaki içeriğe sahip gönderimler inceleme için değerlendirmeye alınmayacaktır

        Tüm gönderimler çift kör hakemli olarak incelenecek

        Tüm makalelerin orijinal içeriğe sahip olması bekleniyor. Daha önce yayınlanmış olmamalı ve incelemeye alınmamalıdır

        Dergide en az üç bağımsız hakeme gönderilmektedir. Tüm gönderimler çift kör bir akran incelemesine tabidir;

        Tüm yayın kararları, hakemlerin raporlarına dayanarak, derginin editörler tarafından yapılır

        Gönderilen tüm yazılar ve hakemlik raporları, günlüğe göre arşivlenir. Gönderilenler yayınlanmasa da iade edilmez.

        TÜRKİYE FOTOGRAMETRİ DERGİSİ dergisinde de yayımlamaktan vazgeçmek isteyen yazarlar yazı işleri müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar.

        Makalelerin yazı kalitesinden yazarlar sorumludur.

        TÜRKİYE FOTOGRAMETRİ DERGİSİ ücretsizdir, bu nedenle TÜRKİYE FOTOGRAMETRİ DERGİSİ yazarlara telif ücreti ödemeyecektir.

        İmzalanmış bir Telif Hakkı Atama Formu, kağıtla birlikte gönderilmelidir

Arşivleme Politikası -LOCKSS

Bu dergi, iştirak eden kütüphanelerin dağıtılan arşivleme sistemi yaratması amaçlı, kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz.Linki TIKLAYINIZ

Stanford Üniversite Kütüphanelerine dayanan LOCKSS Programı, kütüphanelere ve yayıncılara kalıcı ve yetkili sayısal içeriğe erişimi sağlamak için ödüllü, düşük maliyetli, açık kaynak dijital koruma araçları sunar.LOCKSS Programı (https://www.lockss.org/), "çok sayıda kopyanın güvenliğini sağlama" ilkesi üzerine kurulmuş, kütüphanenin liderliğindeki bir dijital koruma sistemidir.LOCKSS Programı, açık kaynaklı uç uca dijital koruma yazılımı kullanarak kütüphaneleri geliştirir ve destekler.

LOCKSS sistemi, her bir kurumdaki kütüphanecilere, abone oldukları e-içeriğe erişimi ve bunlardan korunmasını ve kütüphanecilerin tanıdıkları basılı satın alma modelini geri yüklemelerine izin verir.

Global LOCKSS Network bugünün e-dergilerini ve e-kitaplarını yarının okuyucuları için korur. Global LOCKSS Ağı hem kütüphaneleri hem de yayıncıları kendine has bir şekilde güçlendiren kanıtlanmış bir koruma yaklaşımıdır.  Global LOCKSS Ağı, Stanford Üniversitesi Kütüphaneleri LOCKSS Programı tarafından yönetilir ve yönetilir. Ek bilgi için LOCKSS Program web sitesine bakın, http://www.lockss.org/lockss/Home

Teknik Altyapı, LOCKSS teknolojisinin kullanımı için güvenlik kategorisi. Bu sayfa, LOCKSS yazılımını nasıl ayırdığını ve LOCKSS ağlarında korunmanın nasıl çalıştığını daha ayrıntılı olarak açıklamaktadır. (Https://www.lockss.org/about/how-it-works/)

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır


Creative Commons Attribution ShareAlike license icon

Geomatik Dergisi   Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. tarafından lisanslanmıştır.